Kiinteistölehti koko hallitukselle

Taloyhtio.net
Sivukartta Keskustelu Kiinteistöliitto
EtusivuAjassaAsuminenHallintoLakitietoTalousHoito ja kunnossapitoPeruskorjaus ja remontointiTalotekniikkaJäsensivut
Etusivu > Yhtiökokousopas > Asian käsittely kokouksessa

Yhtiökokousopas_logo_pieni.JPG

Katso video aiheesta,
klikkaa kuvaa!

päätöksenteko.jpg

Lakineuvonta käytössä
Kiinteistöliiton palveluna

Osakkaat 0600-01122
ma-to klo 12-16, hinta
1,98 euroa/min+pvm/mpm

Kiinteistöliiton jäsentalon
hallitukset ja isännöitsijät
ma-to 9-15, pe 10-15
(09) 1667 6300, ei maksua
eli sisältyy jäsenyyteen

Asiakohdan käsittely yhtiökokouksessa

Kokouksessa käsitellään asiat yksi kerrallaan ja kustakin asiasta keskustellaan siinä kohdassa kokousta kuin kyseistä asiaa käsitellään. Näin kokous etenee johdonmukaisesti ja osallistujien on mahdollista paremmin osallistua käytävään keskusteluun ja päätöksentekoon kokouksessa.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja ilmoittaa esityslistan kunkin kohdan osalta käsiteltävän asian. Tämän jälkeen asian esittelee, samoin kuin hallituksen päätösehdotuksen, henkilö jolle kokouksen puheenjohtaja on antanut puheenvuoron. Yleensä asian esittelyn tekee isännöitsijä tai joku hallituksen jäsenistä.

Esittelyn jälkeen puheenjohtaja avaa keskustelun. Tässä kohden osakkeenomistajat voivat pyytää puheenvuoroja ja esittää kysymyksiä asiasta, tehdä muutosesityksiä, ehdottaa esityksen hylkäämistä tai lykkäämistä tai kannattaa tehtyjä esityksiä. Kokouksen puheenjohtaja jakaa puheenvuoroja, kunnes kaikki halukkaat ovat saaneet pidettyä puheenvuorot.

Puheenjohtaja päättää keskustelun ja toteaa tehdyt esitykset. Mikäli on tehty vain yksi ehdotus, puheenjohtaja toteaa sen tulleen päätökseksi. Tarvittaessa puheenjohtaja selvittää osakkaan kantaa kysymyksillä, jotta kokouksessa tiedetään mitä kukin on esittänyt. Ellei päätös synnyn yksimielisesti, suoritetaan äänestys asian päättämiseksi.

Ennen varsinaista äänestystä puheenjohtaja voi ehdottaa koeäänestystä esim. käsiä nostamalla, jola selvitetään alustavasti kokouksen kanta ja äänten jakauma. Jos koeäänestyksen tulos on selvä, puheenjohtaja tiedustelee kultakin vähemmistöön jääneeltä vaatiiko hän varsinaista äänestystä suoritettavaksi. Mikäli joku vaatii äänestystä, se suoritetaan.

Puheenjohtaja tekee ehdotuksen äänestysjärjestyksestä ja -tavasta. Suoritetaan äänestys, ääntenlaskijat laskevat äänet ja ilmoittavat äänestyksen tuloksen kokouksen puheenjohtajalle joka ilmoittaa äänestystuloksen yhtiökokoukselle.

Tarvittaessa suoritetaan useampia äänestyksiä, kunnes päätös saadaan tehdyksi.

Puheenjohtaja julistaa yhtiökokouksen päätöksen asiassa. Asian tultua päätetyksi siirrytään käsittelemään seuraavaa asiaa.