TaloyhtioNet muuttaa 2017

Taloyhtio.net
Sivukartta Keskustelu Kiinteistöliitto
EtusivuJäsensivut
Etusivu >

howden logo 150px.jpg

Vakuutukset taloyhtiössä

Taloyhtiön tulee huolehtia vakuutuksista asianmukaisesti. Varsinaisten kiinteistön vakuutusten lisäksi tulee huomiotavaksi erilaiset tapaturma-, työeläke- ja vastuuvakuutukset.

Kiinteistön vakuutukset ovat yhdistelmävakuutuksia, jotka kattavat useita erilaisia riskejä. Taloyhtiön vakuutuksiin sisältyy pääsääntöisesti esinevakuutus, vastuuvakuutus ja oikeusturvavakuutus. Lisäksi taloyhtiön vakuutukseen sisältyy joko automaattisesti tai lisäturvavakuutuksena kone- ja laiterikkovakuutus.

Taloyhtiön ja osakkaan kesken vakuutusasiat tulevat yleisimmin esille erilaisten vahinkojen korvaamisten yhteydessä. Paikallaan muistuttaa kaikkia taloyhtiön asukkaita kotivakuutusten tarpeellisuudesta ja esimerkiksi siitä, että taloyhtiön vakuutukset eivät tee asukkaiden kotivakuutuksia tarpeettomiksi.

Vakuutukset ovat hyödyllisiä ja tarpeellisia taloyhtiöille ja asukkaille. Kunnollisen ja kullekin sopivan vakuutusturvan lisäksi tulee taloyhtiöissä pyrkiä riskien kartoittamiseen ja ennalta ehkäisyyn. Taloyhtiön turvallisuussuunnitelman ja vastuullisen kiinteistön ylläpidon ja hoidon sekä tavoitteellisen riskinhallinnan avulla saavutetaan selkeitä säästöjä ja parempi asumisenlaatu.