TaloyhtioNet muuttaa 2017

Taloyhtio.net
Sivukartta Keskustelu Kiinteistöliitto
EtusivuJäsensivut
Etusivu >

Malli toiminnantarkastuskertomukseksi word-muodossa on ilmestynyt. Avaa malli, muokkaa omalle taloyhtiölle sopivaksi sekä tallenna omalle koneellesi. Avaa malli tästä!

Toiminnantarkastuksen perusteet -verkkokurssi

Kurssilta saat kattavat perustiedot toiminnantarkastuksen tekemiseen. Tarkastettavat taloyhtiön hallinnon ja talouden osa-alueet käydään yksityiskohtaisesti läpi. Kurssi auttaa arvioimaan, millainen tarkastuskertomus tarkastuksen perusteella tulee antaa. Lue lisää ja ota käyttöön...

Toiminnantarkastuksen perusteet.jpg

Toiminnantarkastus - Näin se tehdään

Opas selvittää, mitä asunto-osakeyhtiölain mukaiseen toiminnantarkastukseen kuuluu ja miten tarkastus käytännössä tehdään. Lue lisää ja tilaa...

toiminnantarkastus_Heinonen_280x400.jpg

Toiminnantarkastus ja toiminnantarkastaja

Toiminnantarkastus korvaa aiemman osakkaiden tekemän tilintarkastuksen eli ns. maallikkotilintarkastuksen. Toiminnantarkastuksen suorittaa yhtiökokouksen valitsema toiminnantarkastaja.

Taloyhtiössä on oltava yhtiökokouksen valitsema toiminnantarkastaja, jos yhtiössä ei ole tilintarkastajaa eikä yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Yhtiöjärjestystä muuttamalla voivat pienet taloyhtiöt luopua toiminnantarkastajan ja tilintarkastajan valinnasta.

Toiminnantarkastaja on kuitenkin aina valittava, jos yhtiössä ei ole tilintarkastajaa ja osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa kaikista osakkeista tai yksi kolmasosa kokouksessa edustetuista osakkeista, vaativat sitä varsinaisessa yhtiökokouksessa tai yhtiökokouksessa, jossa asiaa on kokouskutsun mukaan käsiteltävä.

Toiminnantarkastajan valitsee yhtiökokous. Jos yhtiössä on tilintarkastaja, yhtiökokous voi päättää toiminnantarkastajan valinnasta asunto-osakeyhtiölain 6 luvun 26 §:ssä tarkoitetulla enemmistöllä. Jos toiminnantarkastajia on valittava useita, yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, että joku tai jotkut heistä, ei kuitenkaan kaikkia, valitaan muussa järjestyksessä.

Jos toiminnantarkastajaa ei ole valittu asunto-osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen mukaisesti, aluehallintovirasto määrää toiminnantarkastajan siten kuin asunto-osakeyhtiölain 5 §:n 2 momentissa säädetään tilintarkastajan määräämisestä.

Toiminnantarkastajan toimikauteen sovelletaan asunto-osakeyhtiölain 4 §:n säännöksiä tilintarkastajan toimikaudesta.

Jos valitaan vain yksi toiminnantarkastaja, lisäksi on valittava ainakin yksi toiminnantarkastajan sijainen, johon sovelletaan, mitä toiminnantarkastajasta säädetään.