Kiinteistölehti koko hallitukselle

Taloyhtio.net
Sivukartta Keskustelu Kiinteistöliitto
EtusivuAjassaAsuminenHallintoLakitietoTalousHoito ja kunnossapitoPeruskorjaus ja remontointiTalotekniikkaJäsensivut
Etusivu > Talous > Tilinpäätos

Hallituksen pieni tilinpäätösopas

Tiivis opas auttaa lukemaan ja tulkitsemaan taloyhtiön tilinpäätöstä. Opas esittelee tilinpäätöksen asiakirjat (mm. tuloslaskelma, toimintakertomus) ja kertoo, mitä tietioja niiden tulee sisältää. Lue lisää ja tilaa...

Hallituksen pieni tilinpäätösopas_kansi_netti.jpg

Tilinpäätös

Tilinpäätöksen laatiminen on taloyhtiöille lakisääteinen velvoite. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot taloyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Sellainen olennainen tieto, joka ei käy ilmi tuloslaskelmasta ja taseesta, on annettava liitetiedoissa. Taloyhtiön tilinpäätöstä laadittaessa tulee huomioida se, että tilinpäätöksen lukijoista eli osakkaista vain harva on syvällisesti perehtynyt ja rutinoitunut tilinpäätösten tulkintaan.

Isännöitsijä laatii hallitukselle tilinpäätösehdotuksen ja lopullisen yhtiökokoukselle esitettävän tilinpäätöksen. Tilinpäätös koostuu toimintakertomuksesta, tuloslaskelmasta ja taseesta liitetietoineen, talousarviovertailuineen ja jälkilaskelmineen. Hyvän isännöintitavan mukaan isännöinnin vaihtumisen yhteydessä laaditaan vähintään maksuperusteinen välitilinpäätös. Isännöitsijä laatii tilinpäätöksen myös silloin, kun isännöintisopimus päätyy tilikauden vaihtuessa.

Tilinpäätöksen on oltava selkeä ja sen on muodostettava yhtenäinen kokonaisuus. Tuloslaskelman ja taseen kaavat on määritelty kirjanpitoasetuksessa, liitetiedot ja toimintakertomuksen sisältö on määritelty kirjanpitoasetuksessa sekä asunto-osakeyhtiölaissa ja osakeyhtiölaissa.