Kiinteistölehti koko hallitukselle

Taloyhtio.net
Sivukartta Keskustelu Kiinteistöliitto
EtusivuAjassaAsuminenHallintoLakitietoTalousHoito ja kunnossapitoPeruskorjaus ja remontointiTalotekniikkaJäsensivut
Etusivu > Talous > Taloussuunnittelu > Talousarvion laatiminen

Kiinteistöyhtiön kirjanpito ja tilinpäätös

Kirja antaa kattavat ohjeet taloyhtiön kirjanpidon hoitamiseen sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laadintaan. Kirja opastaa myös mm. talousarvion teossa ja tilintarkastuksessa. Lue lisää ja tilaa...

KiinteistoyhtionKirjanpitoJaTilinpaatos2016_verkko_72dpi_380x539.jpg

Talousarvion laatiminen

Taloyhtiön talousarviosta ilmenevät tulevan talousarviovuoden arvioidut tuotot ja menot. Se on pohja yhtiövastikkeiden suuruuden määrittelemiseksi ja toisaalta valvonta- ja vertailuväline tilikauden aikaisia tuottoja ja menoja seurattaessa ja vertailtaessa niitä tilinpäätöksessä toteutuneisiin.

Normaalisti isännöitsijä valmistelee talousarvion hallitukselle, joka päättää sen esittämisestä yhtiökokoukselle. Yhtiökokous vahvista talousarvion ja siihen liittyen mm. vastikkeiden suuruuden.

Vaikkei talousarvion muodosta olekaan säädöksiä, on se hyvä laatia mahdollisimman yhdenmukaiseksi kirjanpitoasetuksessa olevan kiinteistöjen tuloslaskelmakaavan tai sitä yksityiskohtaisemman tuloslaskelman kanssa. Näin talousarvion vertailukelpoisuus on varmistettu.

Talousarvion laadinnan lähtökohtina ovat päättyneen tilikauden yli- tai alijäämän selvittäminen esim. taseen rahoitusomaisuuden ja lyhytaikaisen vieraan pääoman erotuksena. Kuluvan vuodentulos on pyrittävä arvioimaan esim. kahdeksan kuukauden välitilinpäätöksen perusteella ottaen huomioon tulossa olevat loppuvuoden kiinteämääräiset laskut sekä arvioitavissa olevat muuttuvamääräiset laskut arvioimalla vaikkapa lämmön kulutusta olettamalla, että loppuvuoden kulutus määräytyy normaalivuoden lämmöntarpeeseen. Jos talousarvio laaditaan vasta keväällä tilikauden päätyttyä vuodenvaihteessa, on arviointi tietysti helpompaa.

Talousarvion kukin tuotto- ja kuluerä arvioidaan parhaiden saatavilla olevien kulutus- ja yksikkötietojen perusteella. Talousarvion hoitopuolen menot tulee kattaa hoitovastikkeilla ja pääomamenot pääomavastikkeilla niin kuin yhtiöjärjestyksessä määritellään. Pääomavastikkeita saattaa olla useita ja niillä eri määrä maksajia. Vastikkeita on kerättävä se määrä, joka arvioidaan tarvittavan talousarviovuoden arvioitujen korkojen ja lyhennyssuunnitelmassa olevien lyhennysten maksamiseen ottaen huomioon pääomavastikkeiden ali- tai ylijäämä tilikauden alussa.