TaloyhtioNet muuttaa 2017

Taloyhtio.net
Sivukartta Keskustelu Kiinteistöliitto
EtusivuJäsensivut
Etusivu >

Pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen taloudenpito koituu taloyhtiön osakkaiden eduksi. Siksi kannattaa huolehtia talousasioista ja varautua tuleviin korjaushankkeisiin.

Korjaushankkeen rahoitus taloyhtiössä

Kirja selvittää, miten ja mistä varat taloyhtiön korjaushankkeeseen voidaan hankkia. Kirjassa tutustutaan mm. tavallisimpiin rahoitustapoihin. Lisäksi kerrotaan, miten korjaushankkeeseen liittyviä tuloeriä kannattaa käsitellä yhtiön tilinpäätöksessä. Lue lisää ja tilaa...

KorjaushankkeenRahoitusTaloyhtiossa_verkko_72dpi_380x539px.jpg

Jälki- ja lainaosuuslaskenta

Opas selvittää, miten asunto-osakeyhtiön vastike- ja lainaosuuslaskelmat laaditaan ja millaisiin toimenpiteisiin niiden perusteella kannattaa ryhtyä. Lue lisää ja tilaa...

Lainaosuuslaskenta_kansi_netti.jpg

Taloussuunnittelu

Taloyhtiön toiminta- ja taloussuunnittelua voidaan tehdä hyvin monella tavalla ja monessa laajuudessa. Taloussuunnittelussa voidaan hyödyntää useita eri välineitä ja työkaluja. Eräs hyödyllinen tapa on laatia omalle taloyhtiölle kiinteistöstrategia. Kiinteistöstrategia laaditaan taloyhtiön hallituksen ja isännöitsijän yhteistyönä.

Kiinteistöstrategia on asumisen, omistamisen ja ylläpidon toimintasuunnitelma, jossa on

  • kartoitettu ja kirjattu taloyhtiön nykytila
  • määritelty millainen taloyhtiön halutaan olevan esimerkiksi 5 tai 10 vuoden kuluttua
  • selvitetty toimenpiteet joilla haluttuun lopputulokseen päästään

Kiinteistöstrategia kirjoitetaan muistioksi sekä käsitellään ja hyväksytetään yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksessa hyväksytty strategia ohjaa jatkossa hallituksen ja isännöitsijän toimintaa.

Strategia-asiakirja ei ohita normaalia päätöksentekomenettelyä, vaan strategian sisältämistä asioista on tehtävä asiaan kuuluvat päätökset. Strategiassa määritellyt asiat ja toimenpiteet tulee siis päättää aivan normaalien päätöksentekomenettelyjen mukaisesti sitä mukaan kun niitä toimeenpannaan.

Talous-, vero- ja toimintasuunnittelulla varmistetaan se, että kiinteistöstrategian mukaisilla toiminnallisilla ja kiinteistönpidollisilla tavoitteilla on taloudelliset toteutumisedellytykset. Talousarviovuotta pidemmällä rahoitussuunnittelulla varaudutaan mm. tuleviin kunnossapito- ja korjaustarpeisiin sekä edistetään järkiperäistä taloyhtiön elinkaaren huomioivaa taloudenpitoa ja luodaan pohjaa vakaalle vastikekehitykselle.

Pääpiirteinen toiminta- ja rahoitussuunnitelma laaditaan vähintään 5 vuodelle. Todella suurten lainarahalla toteutettavien hankkeiden osalta tulee tehdä koko laina-ajalle ulottuva karkea suunnitelma siitä, kuinka taloyhtiön toiminta tulee muuttumaan ja miten kunnossapitosuunnitelmaan ja korjausohjelmaan sisältyvät korjaukset on suunniteltu rahoitettaviksi.

Verosuunnittelulla pyritään taloyhtiössä siihen, ettei taloyhtiölle eikä myöskään sen osakkaille aiheudu tarpeettomia veroseuraamuksia. Verotuksellisen tuloksen muodostamisessa käytetään hyväksi tuloksen- ja tappiontasausmahdollisuudet. Taloyhtiössä tulee myös arvioida mahdollisen arvonlisäverovelvollisuuden vaikutukset.

Lisätietoja saatavissa kirjoista:

  • Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiön kirjanpito ja tilinpäätös
  • Isännöitsijän talousopas
  • Isännöitsijän käsikirja