Taloyhtio.net
Sivukartta Keskustelu Kiinteistöliitto
EtusivuJäsensivut
Etusivu >

Taloudellinen hankesuunnittelu - pyydä pankin edustaja mukaan yhtiökokoukseen!

Taloyhtiön kannattaa hyödyntää pankin eli rahoittajan osaamista, kun taloyhtiön isot korjaushankkeet ovat ajankohtaisia. Rahoittajan asiantuntija voi tulla asukastilaisuuteen tai yhtiökokoukseen kertomaan rahoitusvaihtoehdoista, rahoituksen saatavuudesta ja sen vaikutuksesta toteutusratkaisuihin sekä prioriteetteihin.

Rahoittajat kutsutaan usein mukaan liian myöhään isoissa korjaushankkeissa, kuten linjasaneerauksissa. Taloyhtiön taloudellinen tilanne, kokonaisremonttitarpeet, maksukyky sekä vakuudet vaikuttavat yhtiön mahdollisuuksiin saada lainaa. Rahoittajan ottaminen mukaan keskusteluun jo hankkeen alkuvaiheessa korostuu, mikäli rahoitukseen liittyy epävarmuustekijöitä.

Ihannetilanteessa rahoittaja huomioi taloyhtiön nykyiset ja tulevat tarpeet sekä tutustuu huolella vireillä olevaan hankkeeseen. Kun pankki otetaan sitoumuksetta mukaan jo hankkeen aikaisessa vaiheessa, se voi tarjota osakkaille erilaisia yksilöityjä ratkaisuja.

Osakkaiden päätöksenteko helpottuu, kun rahoittajan pyytää aikaisessa vaiheessa kertomaan taloyhtiölle kokonaisratkaisuvaihtoehdoista, niin yhtiölainasta kuin osakkaille myönnettävistä lainavaihtoehdoistakin (henkilökohtaiset asuntolainat, lähinnä senioreille suunnatut käänteiset asuntolainat jne.). Kun osakkailla on tiedossa, miten rahoittaa oma osuutensa remontista, helpottuu päätöksenteko ja hankkeen puoltaminen.