TaloyhtioNet muuttaa 2017

Taloyhtio.net
Sivukartta Keskustelu Kiinteistöliitto
EtusivuJäsensivut
Etusivu >

Taloyhtiön energiatodistus - mitä, miten, milloin?

Kirja kertoo, mitä energiatodistus pitää sisällään, milloin taloyhtiön pitää hankkia todistus ja kuka todistuksen saa laatia. Kirjassa on myös esimerkkejä toimenpiteistä, joilla taloyhtiö voi vaikuttaa saamaansa energialuokkaan. Lue lisää ja tilaa...

energiatodistusopas_kehykset.jpg


Sähkön hankinta ja kilpailuttaminen

Taloyhtiöt voivat kilpailuttaa sähkösopimuksensa, samoin kuin asukkaat oman sähkönhankintansa. Sähköä ei enää tarvitse ostaa oman alueen sähköyhtiöltä, kuten aikaisemmin, vaan kaikki sähkönkäyttäjät voivat vapaasti ostaa sähköenergiansa miltä hyvänsä sähkönmyyjältä. Kuka tahansa sähkön käyttäjä voi siis nykyisin ostaa sähkönsä miltä hyvänsä sähkönmyyjältä. Sähkön pienkäyttäjille, joiden pääsulake on korkeintaan 3x63 ampeeria ja tilausteho on korkeintaan 45 kilowattia kilpailuttamisesta ei aiheudu lisäkustannuksia. Suuremmilla sähkön käyttäjillä tulee olla ostettaessa sähkö kilpailuttamalla tuntitehot rekisteröivä mittauslaitteisto.

Sähkö muodostuu nykyään kahdesta eri hyödykkeestä, sähkön siirtopalvelusta ja sähköenergiasta. Kummankin hyödykkeen hintaan sisältyy myös veroja. Siirtopalvelun hinnasta käytetään myös nimitystä siirtohinta. Siirtopalvelun myynti säilyy edelleen paikallisen sähköyhtiön yksinoikeutena, eli asiakas ei voi ostaa siirtopalvelua muualta kuin paikalliselta jakeluverkonhaltijalta. Sähköenergian osuuden voi kilpailuttaa. Sähköenergian hinnasta käytetään myös nimitystä myyntihinta. Kilpailutettavissa oleva osuus sähkölaskun loppusummasta on vaihtelee käyttäjätyypeittäin. Tyypillisesti yksityiskuluttajan sähkölaskusta kilpailutettavissa olevan sähköenergian osuus on veroineen noin 40-50 %.

Sähkön kilpailutukseen löytyy lisätietoa mm. seuraavista osoitteista: