TaloyhtioNet muuttaa 2017

Taloyhtio.net
Sivukartta Keskustelu Kiinteistöliitto
EtusivuJäsensivut
Etusivu >

Pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen taloudenpito koituu taloyhtiön osakkaiden eduksi. Siksi kannattaa huolehtia talousasioista ja varautua tuleviin korjaushankkeisiin.

Korjaushankkeen rahoitus taloyhtiössä

Kirja selvittää, miten ja mistä varat taloyhtiön korjaushankkeeseen voidaan hankkia. Kirjassa tutustutaan mm. tavallisimpiin rahoitustapoihin. Lisäksi kerrotaan, miten korjaushankkeeseen liittyviä tuloeriä kannattaa käsitellä yhtiön tilinpäätöksessä. Lue lisää ja tilaa...

KorjaushankkeenRahoitusTaloyhtiossa_verkko_72dpi_380x539px.jpg

Jälki- ja lainaosuuslaskenta

Opas selvittää, miten asunto-osakeyhtiön vastike- ja lainaosuuslaskelmat laaditaan ja millaisiin toimenpiteisiin niiden perusteella kannattaa ryhtyä. Lue lisää ja tilaa...

Lainaosuuslaskenta_kansi_netti.jpg

Hyvän tarjouspyynnön tärkeimmät kohdat

1) Tarjouspyyntö useammalle rahoittajalle
Rahoittajien välisen kilpailun hyödyntämiseksi kannattaa taloyhtiön tarjouspyyntö lähettää useammalle rahoittajalle (esimerkiksi 3-5 pankille). Tarjouksen pyytäminen vain yhdeltä rahoittajalta ei ole aitoa kilpailuttamista.

2) Lyhennysohjelma
Tarjouspyynnössä tulisi määritellä toivottu lainan lyhennysohjelma. Lyhennykset voi maksaa esimerkiksi kerran tai kaksi kertaa vuodessa, tai laina voi olla kertalyhenteinen. Lyhennykset voivat myös vaihdella vuosittain, tai laina-aikana voi olla lyhennyksistä vapaita vuosia. Valittu lyhennysohjelma vaikuttaa korkojen määräytymiseen, ja siten se on tärkeä vertailtaessa tarjouksia keskenään.

3) Laina-aika
Laina-aikojen pituudet voivat vaihdella huomattavastikin. Pienemmät korjauslainat pyydetään yleensä 5-10 vuodelle ja suuremmat peruskorjauslainat 10-25 vuodelle. Laina-aika (esim. 5 tai 15 vuotta) kannattaa määritellä tarkasti tarjouspyynnössä varsinkin silloin, kun halutaan tarjous vaihtoehtoisista laina-ajoista.

4) Koron laskutapa
Tarjoukset tulisi pyytää kaikilta rahoittajilta samoilla koronlaskentatavoilla. Yleisimmin käytetyt ovat vaihtuvakorkoisissa lainoissa (mm. euribor) todelliset päivät / 360 sekä kiinteissä ja pitkissä koroissa (esim. 3, 5 ja 10 vuotta) 30 / 360.

5) Viitekorko
Tarjouspyynnössä on hyvä määritellä, millaisia viitekorkoja rahoittajan toivotaan tarjoavan. Pitkät viitekorot (esim. 3, 5, tai 10 vuoden) vaihtuvat valitun korkojakson mukaisesti, ja kiinteät viitekorot ovat kiinteitä koko lainaajan. Vaihtuvakorkoisissa viitekoroissa vaihtoehtoina voivat olla euribor -korot ja rahoittajan oma viitekorko (esim. primekorko).

6) Korkoindikaatiopäivä
Kun pyydetään tarjouksia pitkistä ja kiinteistä viitekoroista, kaikki korkotasotarjoukset tulisi pyytää samalle päivälle ja kellonajalle (esim.15.10.2014 klo 14.00). Vain siten voi varmistua siitä, että tarjoukset ovat todella vertailukelpoisia.

7) Vakuus
Lainatarjousta kysyvien yhtiöiden tulee ilmoittaa lainalle tarjottava vakuus.

8) Palkkiot ja muut lisäkulut
Tarjoukset on hyvä pyytää siten, että rahoittajan tarjoama lainan kokonaiskorko (kiinteäkorkoinen laina) tai viitekoron päälle lisättävä korkomarginaali (lyhyet ja pitkät vaihtuvat viitekorot) sisältää kaikki lainan nostamiseen sekä korkojen ja lyhennyksien maksamiseen liittyvät kulut ja palkkiot.