Kiinteistölehti koko hallitukselle

Taloyhtio.net
Sivukartta Keskustelu Kiinteistöliitto
EtusivuAjassaAsuminenHallintoLakitietoTalousHoito ja kunnossapitoPeruskorjaus ja remontointiTalotekniikkaJäsensivut
Etusivu > Talous

Kiinteistöyhtiön kirjanpito ja tilinpäätös

Kirja antaa kattavat ohjeet taloyhtiön kirjanpidon hoitoon sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laadintaan. Kirja opastaa myös mm. toiminnantarkastuksessa ja tilintarkastuksessa. Lue lisää ja tilaa...

KiinteistoyhtionKirjanpitoJaTilinpaatos2016_verkko_72dpi_380x539.jpg

Taloyhtiön talous - Osakkaan opas

Taloyhtiön osakkaille suunnattu opas auttaa tulkitsemaan taloyhtiön tilinpäätöslaskelmia ja ymmärtämään taloyhtiön taloudenpitoa laajemminkin. Lue lisää ja tilaa...

Taloyhtion talous_2 painos_etukansi.jpg

_____________________________________

Talous

Taloyhtiöiden toiminnan tulee perustua suunnitelmalliseen ja pitkäjänteiseen asuinkiinteistön ylläpitoon ja kehittämiseen. Monella ihmisellä asunto on elämän kallein hankinta. Kerros- ja rivitaloasunnon arvon säilyminen ja nouseminen riippuu osaltaan myös siitä miten hyvin koko taloyhtiön kunnosta on huolehdittu. Hyvin hoidettu taloyhtiö ja lähiympäristö vaikuttavat oman asunnon arvostukseen ja arvoon. Hyvässä talossa on lisäksi miellyttävää asua ja elää. Hallituksen ja osakkaiden tulee huolehtia vastuullisesti oman asuinkiinteistön kunnosta ja taloudellisista resursseista.

Lainsäädäntö määrittelee kuinka taloyhtiöiden taloushallinto tulee järjestää ja miten talousasioista tulee hoitaa. Asunto-osakeyhtiölain mukaan isännöitsijän on huolehdittava siitä, että kirjanpito täyttää kirjanpitolain ja -asetuksen vaatimukset ja että taloyhtiön varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Taloudenpito asunto-osakeyhtiössä ei ole pelkästään vastikeperintää, laskujen maksua ja kirjanpitoa.

Asunto-osakeyhtiön isännöintitehtäväluettelo on uusittu vuonna 2011, ja se on tarkoitettu työkaluksi uusia isännöintisopimuksia solmittaessa ja vanhoja isännöintisopimuksia yhteisymmärryksessä muutettaessa. Isännöintitehtäväluettelo on myös oiva väline sovittaessa isännöintiin kuuluvista taloushallinnon tehtävistä. Isännöintitehtäväluetteloa käyttäen voidaan selkeästi ja kattavasti sopia mitkä taloushallinnon tehtävät kuuluvat kiinteään kuukausikorvaukseen, mitkä ovat erilliskorvattavia ja mitkä tehtävät eivät kuulu isännöitsijän tehtäviin.

Yhtiökokous vahvistaa vuosittain tulo- ja menoarvion sekä yleensä erikseen vastikkeen yksikköhinnan. Suunnitelmallisen taloudenhoidon tavoitteena on pitää taloyhtiön osakkailta perittävä vastike tarkoituksenmukaisella ja vakaalla tasolla. Alhainen yhtiövastike ei ole yksistään osoitus hyvästä taloyhtiön hoidosta ja vastuullisesta toiminnasta. Taloyhtiön osakkaiden ja hallituksen tulee huolehtia siitä, että taloyhtiö pysyy kunnossa pidemmällä tähtäimellä. Tämä edellyttää suunnitelmallisia ja oikein ajoitettuja korjaushankkeita ja taloyhtiön jatkuvaa kunnossapitoa. Suunnitelmallisuus korjauksissa ja taloussuunnittelussa koituu taloyhtiön osakkaiden eduksi.

AsOy Mallitalo on Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistyksen ja Suomen Kiinteistöliiton yhteistyössä laadittu malliesimerkki hyvästä taloyhtiöstä. AsOy Mallitaloa varten on laadittu kriteerit, jotka täyttyvät mallikkaasti hoidetussa ja ylläpidetyssä taloyhtiössä. AsOy Mallitalolle on määritelty luonnollisesti hyvän talouden ja taloudenhallinnon kriteerit.

Kiinteistöyhdistyksiin jäseninä kuuluvien taloyhtiöiden hallituksen jäsenten, isännöitsijöiden ja tilintarkastajien käytettävissä on maksuton talous- ja veroneuvonta, jonka käyttöoikeus kuuluu jäsenmaksuun. Lisätietoja jäsenyydestä saat alueellasi toimivasta kiinteistöyhdistyksestä, joiden yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.kiinteistoliitto.fi/jaseneksi/jasenyhdistykset/.