Taloyhtio.net
Sivukartta Keskustelu Kiinteistöliitto
Etusivu Ajassa Asuminen Hallinto Lakitieto Talous Hoito ja kunnossapito Peruskorjaus ja remontointi Talotekniikka Jäsensivut
Etusivu > Lakitieto > Uusi asunto-osakeyhtiölaki > Huoneistoremontit

Jos et löydä näiltä sivuilta vastausta kysymyksiisi, lisätietoa saa ao. oppaasta, osallistumalla koulutustilaisuuksiin tai soittamalla Kiinteistöliiton tai kiinteistöyhdistyksen neuvontapalveluun.

Kunnossapito- ja muutostyöt - Osakkaan opas

Tiivis käytännön opas kaikkiin osakkaan remontteihin. Oppassa käydään läpi remontin vaiheet suunnittelusta valmistumiseen. Sisältää mallin lakisääteisestä kunnossapito- ja muutostyöilmoituksesta. Nyt saatavilla myös ruotsinkielisenä! Tutustu ja tilaa tästä...

Osakkaan muutosopas2.jpg

Ilmoitus huoneiston kunnossapito- ja muutostyöstä -lomake

Uuden asunto-osakeyhtiölain mukainen valmis lomake kunnossapito- ja muutostyön ilmoittamiseen. Saatavilla sähköisenä tai paperiversiona!

Huoneiston kunnossapito- ja muutostöiden ilmoittaminen osakkaan remonteissa

Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajalla on oikeus tehdä huoneistossaan kunnossapito- ja muutostöitä. Osakkeenomistajan on kuitenkin etukäteen ja kirjallisesti ilmoitettava taloyhtiölle muutos- ja kunnossapitotöistä, jotka voivat vaikuttaa taloyhtiön tai toisen osakkeenomistajan vastuulla olevaan tilaan taikka toisen osakkeenomistajan huoneiston käyttämiseen. Taloyhtiöllä on oikeus asettaa muutostyölle tarvittaessa ehtoja.

Kiinteistöliitto on laatinut suosituksen siitä, mistä muutos- ja kunnossapitotöistä osakkaan tulee ilmoittaa taloyhtiölle ja mistä ei tarvitse ilmoittaa. Valitse huoneiston tila, jossa muutos- tai kunnossapitotyö tehdään. Tarkista sen jälkeen, onko toimenpiteestä ilmoitettava taloyhtiölle vai voiko sen tehdä ilmoittamatta.

Yllä olevalla suosituksella Kiinteistöliitto pyrkii antamaan tavallisimpiin tilanteisiin yleispäteviä ohjeita. Mikäli suunniteltu toimenpide ei löydy em. vaihtoehdoista tai muutostyö sisältää useiden toimenpiteiden yhdistelmiä, on tilanne hyvä varmistaa taloyhtiön hallitukselta tai isännöitsijältä taikka soittaa Kiinteistöliiton lakineuvontaan.

Taloyhtiöllä on oikeus valvoa osakkaan teettämää ja ilmoittamaa muutos- ja kunnossapitotyötä. Taloyhtiöllä on myös asunto-osakeyhtiölain tuoma velvollisuus ylläpitää rekisteriä huoneistoissa tehtävistä korjaus- ja kunnossapitotoimenpiteistä.