HTHJ-verkkokurssi

TaloyhtioNet muuttaa 2017

Taloyhtio.net
Sivukartta Keskustelu Kiinteistöliitto
EtusivuJäsensivut
Etusivu >

Taloyhtiön vastuunjakotaulukko 2017

Ota selvää, kuka vastaa asunnon kunnossapidosta! Uudistettu opas listaa osakkaan ja taloyhtiön vastuut asunnon rakenne, osa ja laite kerrallaan. Lue lisää ja tilaa...

TaloyhtionVastuunjakotaulukko2017_suomi_verkko_72dpi_380x539px.jpg

Sata ja yksi kysymystä taloyhtiöstä

Kirjaan on koottu yleisimmät kysymykset ja vastaukset taloyhtiöistä. Kirjan avulla lukija ymmärtää, mitkä taloyhtiön toimijoiden roolit ovat käytännössä ja miten taloyhtiön asiat hoidetaan. Lue lisää ja tilaa...

Sata ja yksi kysymysta taloyhtiosta_nettikansi.jpg


Osakasneuvonta taloyhtiössä

Taloyhtiön sisällä on usein nopeinta ja edullisinta löytää ratkaisut ongelmatilanteissa. Osakkaan kannattaa aina ensin ottaa yhteys oman taloyhtiön isännöitsijään ja hallituksen puheenjohtajaan sekä jäseniin ja hakea heidän kanssaan yhteistyössä ratkaisua. Ammattitaitoinen isännöitsijä osaa hyvin vastata vaikeisiinkin kysymyksiin ja hän voi tarvittaessa selvittää asiaa muilta asiantuntijoilta.

Osakkaiden tulee ensisijaisesti pyrkiä etsimään vastauksia taloyhtiön isännöitsijän ja hallituksen kanssa ja jos yhteistyö ei jostain syystä onnistu, voi myös pyrkiä hakemaan ulkopuolista apua ja neuvoa asian hoitamiseen. Neuvoa voi kysyä eri asiantuntijaorganisaatioista, viranomaisilta ja viime kädessä voi tietysti turvautua myös oman asianajajan hankkimiseen. Yleensä kaikille osallisille tulee edullisimmaksi ja nopeimmaksi keinoksi pyrkiä ratkaisemaan ongelmat keskenään ilman kalliita ja raskaita oikeudenkäyntejä.

Suomen Kiinteistöliitto tarjoaa jäsenkiinteistöjen isännöitsijöille ja hallituksen jäsenille juridista puhelinneuvontaa, jonka ensisijaisena tavoitteena on auttaa ratkaisemaan ongelmat taloyhtiön sisäisesti. Neuvonnassa toimintatapana on kysymyksiä esittämällä saada selville ongelman kannalta juridisesti merkitykselliset asiat. Usein neuvonnassa oleva lakimies kiinnittää huomiota keskustelun aikana myös sellaisiin riskikohtiin, joita yhtiössä ei vielä ole havaittu. Kun asian ratkaisuun vaikuttavat seikat ovat selvillä, neuvonnassa arvioidaan yhtiössä syntynyt tilanne ja annetaan toimintaohjeet ongelman ratkaisemiseksi. Jos ongelman ratkaiseminen edellyttää lainsäädännön tai kirjallisuuden tarkempaa selvittämistä, neuvontalakimies selvittää asian ja ottaa tämän jälkeen soittajaan yhteyttä. Päämääränä on aina löytää laillinen ja osapuolten kannalta kohtuullinen ratkaisu.

Yleensä taloyhtiössä isännöitsijä tai hallituksen jäsen kääntyy Kiinteistöliiton puoleen. Erityisesti ammatti-isännöitsijät ovat tottuneita käyttämään Kiinteistöliiton neuvontapalvelua, mutta myös hallituksen jäseniksi valitut osakkaat ovat löytäneet neuvonnan avukseen hallintoon liittyvien menettelytapakysymysten (esim. kokousmenettely) ratkaisemiseksi. Kaikki kysymykset eivät siten liity yhtiön sisäisiin riitoihin, vaan monet koskevat oikeita menettelytapoja yhtiön asioiden hoidossa. Kiinteistöliiton neuvonta tukee taloyhtiötä, jotta useimpien ristiriitatilanteiden syntyminen saataisiin ehkäistyä jo ennakolta.

Myös ministeriöiden ja kuntien virkamiehiin on mahdollista ottaa suoraan yhteyttä. Ministeriöiden toimialaan kuuluvat mm. lainsäädännön valmisteluun liittyvät kysymykset. Omaan kuntaan kannattaa ottaa yhteyttä rakentamiseen tai vähäisempiinkin toimenpiteisiin liittyvissä kysymyksissä. Kunnalla on rakennustarkastaja rakentamisen neuvontaa ja valvontaa varten. Sekä ministeriöillä että kunnilla on myös omia internet-sivuja, joilta kysymyksiin voi usein löytää kätevästi ratkaisuja.