Taloyhtio.net
Sivukartta Keskustelu Kiinteistöliitto
EtusivuAjassaAsuminenHallintoLakitietoTalousHoito ja kunnossapitoPeruskorjaus ja remontointiTalotekniikkaJäsensivut
Etusivu > Lakitieto > Asunto-osakeyhtiölaki > Huoneistoremontit

Jos et löydä näiltä sivuilta vastausta kysymyksiisi, lisätietoa saa ao. oppaasta, osallistumalla koulutustilaisuuksiin tai soittamalla Kiinteistöliiton tai kiinteistöyhdistyksen neuvontapalveluun.

Kodin remontit Plus - Opas osakkaalle ja taloyhtiölle

Uutuuskirja opastaa osakasta kodin remonttien suunnittelussa ja toteuttamisessa. Kirjassa kerrotaan myös, mitä tehtäviä hallituksella ja isännöitsijällä on osakkaan remontteihin liittyen. Lue lisää ja tilaa...

Kodin remontit Plus 2016_nettikansi.jpg

Ilmoitus huoneiston kunnossapito- ja muutostyöstä -lomake

Asunto-osakeyhtiölain mukainen, osakkaalle tarkoitettu lomake huoneistoremontin ilmoittamiseen. Saatavilla sähköisenä tai paperiversiona!

Huoneiston kunnossapito- ja muutostöiden ilmoittaminen osakkaan remonteissa

Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajalla on oikeus tehdä huoneistossaan kunnossapito- ja muutostöitä. Osakkeenomistajan on kuitenkin etukäteen ja kirjallisesti ilmoitettava taloyhtiölle muutos- ja kunnossapitotöistä, jotka voivat vaikuttaa taloyhtiön tai toisen osakkeenomistajan vastuulla olevaan tilaan taikka toisen osakkeenomistajan huoneiston käyttämiseen. Taloyhtiöllä on oikeus asettaa muutostyölle tarvittaessa ehtoja.

Kiinteistöliitto on laatinut suosituksen siitä, mistä muutos- ja kunnossapitotöistä osakkaan tulee ilmoittaa taloyhtiölle ja mistä ei tarvitse ilmoittaa. Valitse huoneiston tila, jossa muutos- tai kunnossapitotyö tehdään. Tarkista sen jälkeen, onko toimenpiteestä ilmoitettava taloyhtiölle vai voiko sen tehdä ilmoittamatta.

Yllä olevalla suosituksella Kiinteistöliitto pyrkii antamaan tavallisimpiin tilanteisiin yleispäteviä ohjeita. Mikäli suunniteltu toimenpide ei löydy em. vaihtoehdoista tai muutostyö sisältää useiden toimenpiteiden yhdistelmiä, on tilanne hyvä varmistaa taloyhtiön hallitukselta tai isännöitsijältä taikka soittaa Kiinteistöliiton lakineuvontaan.

Taloyhtiöllä on oikeus valvoa osakkaan teettämää ja ilmoittamaa muutos- ja kunnossapitotyötä. Taloyhtiöllä on myös asunto-osakeyhtiölain tuoma velvollisuus ylläpitää rekisteriä huoneistoissa tehtävistä korjaus- ja kunnossapitotoimenpiteistä.