Consti

NCC

Taloyhtio.net
Sivukartta Keskustelu Kiinteistöliitto
EtusivuAjassaAsuminenHallintoLakitietoTalousHoito ja kunnossapitoPeruskorjaus ja remontointiTalotekniikkaJäsensivut
Etusivu > Peruskorjaus ja remontointi

Rakennusurakat taloyhtiössä - Opas YSE 1998 -ehtojen soveltamiseen

Kirja kertoo, miten Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja (YSE 1998) tulisi soveltaa taloyhtiöiden rakennus- ja korjausurakoissa ja auttaa siten taloyhtiötä pitämään puoliaan urakassa. Lue lisää ja tilaa...

Rakennusurakat taloyhtiossa_verkko_72dpi_380x539px.jpg

Urakoitsijan takuuvastuu - tilaajan opas

Kirja selvittää, miten tulee menetellä, jos rakennusurakan lopputuloksessa havaitaan töiden valmistumisen jälkeen virhe. Kirjassa kerrotaan mm. mitä YSE 1998 -ehdoissa määrätään urakan takuuajasta ja urakoitsijan vastuista. Lue lisää ja tilaa...

UrakoitsijanTakuuvastuuTilaajanOpas_verkko_72dpi_380x539.jpg

______________________________________

Rakennustieto_logo_160.jpg

Rakennustiedon putkiremontti-teemasivu kertoo, miten oikealla tiedolla voit välttää kalliit virheet. Löydät myös Putkiremontti vaihe vaiheelta -esityksen. Siitä näet miten Rakennustiedon tietopalveluilla, kirjoilla ja Sopimuslomake Netin lomakkeilla teet onnistuneen putkiremontin.

putkiremontti_vaihe_vaiheelta_pikkubanneri_140x200px.jpg

Peruskorjaus ja remontointi

Peruskorjaus ja remontointi sisältää tietoa taloyhtiön yleisimmistä korjaushankkeista tai remonteista sekä niiden toteuttamisesta. Taloyhtiöissä korjaustoimenpiteet kohdistuvat joko yhteisiin tiloihin tai asuntoihin ja näissä oleviin rakennusosiin, järjestelmiin ja laitteisiin. Yhteisten tilojen osalta taloyhtiö vastaa korjaushankkeiden toteutuksesta ja kustannuksista. Asuntojen osalta toteutus ja kustannusvastuu jakautuu sen mukaan, mitä asunnossa remontoidaan. Pääsääntö on, että kaikista asunnossa tehtävistä remonteista tulee tiedottaa isännöitsijälle, joka antaa osakkaille lisäohjeita. Osakkaat eivät voi toteuttaa remontteja täysin mielensä mukaisesti ja tämä on ihan perusteltua, koska asunnotkin ovat taloyhtiön omaisuutta. Esimerkiksi kosteiden tilojen remonteissa on usein törmätty asukkaiden tekemiin tai teettämiin "virityksiin", joista on aiheutunut turhia lisäkustannuksia, jotka olisi voitu välttää toimimalla oikein.

Taloyhtiöissä toteutettavat yhteiset, suurehkot korjaushankkeet ovat kustannukseltaan mittavia, joten niiden toteuttamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Taloyhtiöissä tulisi olla kunnossapitosuunnitelma, joka laaditaan tai päivitetään esimerkiksi viiden tai kymmenen vuoden välein laaditun kuntoarvion pohjalta. Kunnossapitosuunnitelma sisältää lueteltuna ne korjaustoimenpiteet, joita taloyhtiössä joudutaan toteuttamaan tietyn aikajakson aikana. Tällä tavalla voidaan suunnitella jo etukäteen hankkeiden rahoitusta ja jakaa kunnossapidosta syntyvä taloudellinen rasite tasaisesti useammalle vuodelle. Kunnossapitosuunnitelman avulla myös asuinkiinteistö pysyy jatkuvasti hyvässä kunnossa, eikä yllättäviä rakenteiden tai laitteiden rikkoutumisia pääse tapahtumaan kovin helposti. Tällainen ennaltaehkäisevä toiminta vaatii toki myös hyvää kiinteistönhuoltoa ja kiinteistön kunnon seurantaa.