Taloyhtio.net
Sivukartta Keskustelu Kiinteistöliitto
EtusivuJäsensivut
Etusivu > Info > Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste
Kirjattu 19.12.2003

Rekisterin nimi

Taloyhtio.netin Asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot

Suomen Kiinteistöliitto ry:n tytär-, osakkuus- ja läheisyhteisöt, joiden puolesta verkkopalveluiden asiakasrekisterin rekisterinpitäjänä toimii

Suomen Kiinteistöliitto ry:n Palvelu Oy
Taloyhtio.netin päätoimittaja Timo Tossavainen
Annankatu 24, III kerros
00100 Helsinki
(09) 1667 6250
Lähetä sähköpostia

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, Taloyhtio.netin palvelujen hallinta ja kehittäminen, asiakaskyselyt, asiakasinformaation toimittaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, Taloyhtio.netin ja/tai sen yhteistyökumppaneiden, mainostajien tms. mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella Taloyhtio.netin ylläpitojärjestelmän ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä tai ryhmistä ja näihin liittyvistä tiedoista tai tietoryhmistä

Rekisteröidyt ovat Taloyhtio.netin asiakkaita, jotka ovat rekisteröityneet Taloyhtio.netin palvelujen käyttäjiksi. Rekisteröidyistä on talletettu yksilöintitiedot, kuten nimi- ja sähköpostiosoitetiedot. Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

  • Yhteystiedot (nimi, sähköpostiosoite)
  • Tunnistustiedot (salasana/käyttäjätunnus)
  • Käyttäjäprofiilitiedot (rooli taloyhtiössä, toiminta-alue, yms.)
  • Kiinnostustiedot
  • Lupatiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä ovat Taloyhtio.netin Asiakkaaksi rekisteröitymisen yhteydessä sekä asiakassuhteen kestäessä Asiakkaalta kerättävät tiedot sekä Suomen Kiinteistöliitto ry:n jäsenrekisterin tiedot.

Mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan ja siirretäänkö tietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Sähköpostiosoitteiden käyttöoikeutta luovutetaan suoramarkkinointitarkoituksiin Henkilötietolain 19 §:n mukaisesti sekä mielipide- ja markkinointitutkimuksiin sekä vastaaviin selvityksiin.

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa Asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Lisäksi tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista toimintaa tms.

Kuvaus rekisterin suojausperiaatteista

Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin sekä käyttöoikeuksin. Rekisteri sijaitsee tietokoneessa, joka on sijoitettu konesaliin, jonne pääsy asiattomilta on estetty. Internetin kautta pääsy rekisteriin on estetty palomuuritekniikalla. Rekisteristä otetaan säännöllisesti varmuuskopiot.

Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.