Kiinteistölehti koko hallitukselle

TaloyhtioNet muuttaa 2017

Taloyhtio.net
Sivukartta Keskustelu Kiinteistöliitto
EtusivuJäsensivut
Etusivu >

Ostamme isännöintiä - Opas isännöintipalvelujen hankintaan

Miten valitset oikean isännöitsijän taloyhtiösi tarpeisiin? Opas auttaa taloyhtiön hallitusta isännöinnin kilpailutuksessa ja isännöintisopimuksen laadinnassa. Lue lisää ja tilaa...

Ostamme isannointia_kansi_pieni.jpg

Rakennustieto_logo_160.jpg

Rakennustiedolta asiakirjoja isännöintipalveluiden hankintaan

Rakennustiedon Sopimuslomake Net -palvelussa on julkaistu kiinteistöpalveluiden hankinnan asiakirjakokonaisuus, joka sisältää mm. esitäytettävät ja muokattavat isännöintipalveluiden hankinnan asiakirjat, kuten tarjouspyyntölomakkeen, sopimusohjelman ja palvelukuvauksen.

Kun tarjouspyyntöasiakirjat laaditaan huolellisesti, tarjousten vertailtavuus helpottuu. Tilaajan on helpompi valita palveluntuottaja, joka pystyy tuottamaan edullisimman palvelun haluttuun laatutasoon ja kykenee kehittämään kiinteistön ylläpitoa yhteistyössä tilaajan kanssa. Tarkat asiakirjat helpottavat myös sopimuskaudella toteutettavien isännöintipalveluiden valvontaa ja parantavat palvelun laatua.

Asiakirjat ovat esimerkkejä ja laadittu mahdollisimman yleispäteviksi. Niiden avulla isännöintipalveluiden hankinnan tarjouspyyntöasiakirjat voidaan räätälöidä kiinteistölle sopiviksi.

Sopimuslomake Net »

Isännöintipalvelujen ostaminen

Asunto-osakeyhtiö voi tehdä isännöintisopimuksen isännöitsijän tehtävien hoitamisesta erillisen yhtiön kanssa, jonka palveluksessa hallituksen yhtiölle valitsema isännöitsijä toimii. Isännöinti voi olla hoidettu myös siten, että isännöitsijä on suorassa sopimussuhteessa taloyhtiöön.

Ammattitaitoisen isännöitsijän valitseminen on ehkä tärkein hallituksen tehtävistä. Lähtökohtana isännöinnin valinnassa tulisikin olla hallituksen ja isännöitsijän välinen pitkäkestoinen ja konsulttimainen suhde, jolloin isännöitsijän valinnassa ei voida kiinnittää huomiota ainoastaan isännöintipalvelun halpuuteen. Halvin ei aina ole taloyhtiön kannalta edullisin.

Isännöitsijän valinnan kriteereinä tulisi lähtökohtaisesti aina olla isännöitävän taloyhtiön koko, ikä ja kunto sekä tämän perusteella isännöintityölle asetettavat vaatimukset. Kaikissa tilanteissa edellytyksenä tulisi kuitenkin olla se, että isännöitsijäksi valittavalla henkilöllä on riittävästi kokemusta ja ammattitaitoa (esim. AIT, ISA) sekä kiinnostusta isännöintitehtävien hoitamiseen. Mikäli kysymyksessä on esimerkiksi ikääntyvä taloyhtiö, on isännöinnin valintaprosessissa lisäksi kiinnitettävä huomiota mm. isännöitsijän tekniseen osaamiseen. Aina on kuitenkin muistettava, että hallituksen tarjouspyynnön tekijänä tulisi jo tarjouspyyntövaiheessa pystyä määrittelemään, mitkä valintakriteerit ovat taloyhtiön etujen mukaisia ja samalla tarkoituksenmukaisia.

Isännöitsijän valinnassa tulee aina käyttää tarjousmenettelyä. Tarjoukset voidaan pyytää esimerkiksi paikkakunnalla ennestään toimivilta tunnetuilta isännöitsijätoimistoilta. Usein saattaa olla myös tarkoituksenmukaista selvittää, miten isännöinti on järjestetty naapuritaloissa ja pyytää tarjoukset näissä taloissa hyvän suosituksen saaneilta isännöitsijöiltä. Joka tapauksessa on tärkeätä, että tarjouksia pyydetään riittävästi ja niiltä ehdokkailta, jotka ovat esim. etukäteistiedusteluissa osoittaneet kiinnostusta isännöintitarjouksen tekemiseen.