Pysäköintitarkastus Oy

Taloyhtio.net
Sivukartta Keskustelu Kiinteistöliitto
EtusivuAjassaAsuminenHallintoLakitietoTalousHoito ja kunnossapitoPeruskorjaus ja remontointiTalotekniikkaJäsensivut
Etusivu > Hallinto > Yhtiökokous

Pieni yhtiökokousopas

Yhtiökokouksen peruskuviot selviksi! Opas kertoo, miten taloyhtiön yhtiökokous etenee, kuka kokoukseen voi osallistua ja millaisista asioista siellä voidaan päättää. Saatavilla myös ruotsin- ja venäjänkielisenä. Lue lisää ja tilaa...

pieni_yhtiokokousopas.jpg

Yhtiökokous-ekurssi

Opettele perusasiat yhtiökokouksesta helposti verkkokurssilla! Kurssilla käydään läpi yhtiökokouksessa päätettävät asiat, päätöksentekotavat sekä kokouksen kulku. Lisäksi tarkastellaan yhtiökokouksen jälkeen tehtäviä toimenpiteitä. Lue lisää ja osta kurssi...

verkkokauppa_yhtiokokous.jpg

Yhtiökokous

Taloyhtiön on pidettävä vähintään kerran vuodessa varsinainen yhtiökokous. Tämä kokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa yhtiön tilikauden päättymisestä. Taloyhtiön yhtiöjärjestyksessä yleensä määrätään tarkemmin tämän kokouksen pitoajankohta. Käytännössä puhutaan ns. kevätyhtiökokouksesta. Tosin joidenkin yhtiöiden yhtiöjärjestyksissä määrätään, että vuodessa on pidettävä kaksi varsinaista yhtiökokousta, joista toinen on keväällä ja toinen syksyllä. Yhtiöjärjestyksessä on myös luettelo niistä asioista, jotka varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä.

Lisäksi voidaan tarpeen mukaan pitää ns. ylimääräisiä yhtiökokouksia. Ylimääräisen yhtiökokouksen koollekutsuminen saattaa tulla tarpeelliseksi esim. silloin, kun yhtiölle on tulossa arvioitua enemmän korjauskustannuksia ja perittäväksi päätetty vastike ei riitä näiden kulujen kattamiseen.

Yhtiökokouksella on asunto-osakeyhtiössä ns. yleistoimivalta. Tämä tarkoittaa, että yhtiökokous päättää kaikki ne asiat, joita ei laissa ole määrätty hallituksen erityistehtäviksi. Hallituksen erityistehtäviin kuuluu mm. isännöitsijän valitseminen, jota yhtiökokous ei edes saa ottaa hallitukselta päätettäväksi. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö tästäkin voitaisi keskustella yhtiökokouksessa. Toki hallitus voi omaa päätöstään tehdessään ottaa huomioon yhtiökokouksessa esille tulleen osakkaiden kannan, vaikka ei muodollisesti olekaan tähän sidottu.

Yhtiökokoukselle kuuluu siis päätöksenteko hyvinkin monenlaisista yhtiötä koskevista asioista. Yhtiökokous päättää esim. rakennuksessa tehtävistä perusparannuksista ja uudistuksista. Vastikkeen määrästä päättäminen on samoin lähes poikkeuksetta määrätty yhtiöjärjestyksessä yhtiökokoukselle kuuluvaksi tehtäväksi.

Asiakysymyksiä koskevat päätökset tehdään yhtiökokouksessa yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikä tarkoittaa yli puolta annetuista äänistä. Jos äänet menevät tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee. Joissakin erityistilanteissa (esim. yhtiöjärjestyksen muuttaminen) asunto-osakeyhtiölaki määrää, että on saatava tätä suurempi määräenemmistö. Lisäksi on mahdollista, että taloyhtiön omassa yhtiöjärjestyksessä on päätöksentekoa koskevia tiukempia edellytyksiä. Henkilövaalissa tasatulos ratkaistaan kuitenkin arvalla.