TaloyhtioNet muuttaa 2017

HTHJ-verkkokurssi

Taloyhtio.net
Sivukartta Keskustelu Kiinteistöliitto
EtusivuJäsensivut
Etusivu >

Hallituksen tehtävät ja vastuut

Tiivis opas käy läpi taloyhtiön hallituksen tehtävät ja opastaa hallituksen toiminnan käytännön järjestämisessä. Lue lisää ja tilaa...

HallituksenTehtavatJaVastuut_verkko_72dpi_380x539px.jpg

Taloyhtiön hallitus - vastuut ja velvollisuudet -ekurssi

Opettele perusasiat taloyhtiön hallituksen päätöksenteosta helposti verkkokurssilla! Kurssilla käydään läpi hallituksen tehtävät, päätöksenteko sekä vastuukysymykset. Lue lisää ja osta kurssi...

Hallituksen vastuut ja velvollisuudet_verkko.jpg

Hallitus

Asunto-osakeyhtiön hallituksen tehtäväksi on säädetty huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksella on siten taloyhtiön asioiden yleinen hoitovelvollisuus. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että hallitus olisi oikeutettu tekemään päätöksiä kaikenlaatuisissa yhtiötä koskevissa asioissa.

Hallitus ja isännöitsijä voivat ryhtyä epätavallisiin tai laajakantoisiin taikka asumiseen tai asumiskustannuksiin olennaisesti vaikuttaviin toimiin vain yhtiökokouksen päätöksen nojalla. Vähäisempiin toimiin hallitus ja isännöitsijä voivat yleensä ryhtyä saattamatta asiaa yhtiökokouksen päätettäväksi. Edellytyksenä on kuitenkin lähtökohtaisesti, että hanke voidaan toteuttaa hyväksytyn talousarvion puitteissa. Jos kyse on esim. taloyhtiössä tehtävästä, yhteiseksi hyödyksi koituvasta uudistuksesta (esim. digi-tv), hallitus voi toteuttaa hankkeen, jos siitä aiheutuu vain vähäisiä kustannuksia.

Yhtiöjärjestyksessä tavallisesti määrätään, että yhtiön menojen kattamiseksi osakkailta perittävän yhtiövastikkeen suuruudesta ja korottamisesta päättää yhtiökokous. Jos hanke edellyttää yhtiövastikkeen korottamista tai ylimääräisen vastikkeen perimistä, on hallituksen saatettava asia yhtiökokouksen päätettäväksi.

Poikkeuksen muodostavat kiireelliset tilanteet, joissa yhtiökokouksen päätöksen odottaminen aiheuttaisi yhtiön toiminnalle olennaista haittaa. Tällaisia kiireellisiä tilanteita liittyy esim. tuli- ja vesivahinkojen estämiseen. Jos hallitus joutuu kiireellisessä tilanteessa tekemään päätöksen normaaliin toimivaltaansa kuulumattomassa asiassa, on perusteltua saattaa päätös jälkikäteen yhtiökokouksen hyväksyttäväksi.