Taloyhtio.net
Sivukartta Keskustelu Kiinteistöliitto
EtusivuJäsensivut
Etusivu > Blogit

HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN TEHTÄVÄT 1

Mika Artesola 102 13.4.2011, 10:18
Monet asunto-osakeyhtiöt valitsevat parhaillaan yhtiökokouksissaan uusia hallituksia ja uusia puheenjohtajia. Yleisimmin hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan järjestäytymiskokouksessa. Yhtiöjärjestys voi määrätä valinnan myös yhtiökokoukselle. Valintatavoista huolimatta hallituksen puheenjohtajalla riittää tehtäviä ja velvollisuuksia.
Hallituksen puheenjohtajan kuuluu huolehtia uuden jäsenen perehdyttämisestä hallitustyöskentelyyn. Ilpo Innokas on lähtenyt mukaan kantamaan vastuuta taloyhtiön hallinnosta. Puheenjohtajan olisi hyvä käydä Ilpon kanssa pieni perehdyttämiskeskustelu. Siinä voidaan jutustella vapaamuotoisesti hallituksen työskentelytavoista ja rutiineista. Edellisen vuoden kokouspöytäkirjojen ja päätösten läpikäyminen antaa hyvän lähtökohdan uusien haasteiden kohtaamiseen. Kiinteistöalan Kustannuksen erinomaisia julkaisuja kannattaa antaa Ilpolle iltalukemiseksi.

Puheenjohtaja, Ilpo sekä muut hallituksen jäsenet kokoontuvat aikanaan ensimmäiseen hallituksen kokoukseen. Täällä kokouksen keskellä puheenjohtajan tehtävänä on kaiken muun ohella huolehtia siitä, että jokainen hallituksen jäsen saa äänensä ja mielipiteensä esille. Jos esimerkiksi neljä viidestä hallituksen jäsenestä on tehnyt yhteistyötä useamman vuoden ajan, on heille kehittynyt tuttavallinen toimintatapa. Siihen voi uuden jäsenen olla vaikea tulla mukaan.

Puheenjohtaja on henkilö, jonka tehtäviin kuuluu kutsua hallitus koolle. Tämän tehtävän puheenjohtaja yleensä hoitaa yhteistyössä isännöitsijän kanssa. Puheenjohtajan pitää huolehtia siitä, että kutsu kokoukseen tulee ajoissa. Erinomainen käytäntö on sopia hallituksen kokoukset kalenteriin etukäteen esim. ensimmäisessä kokouksessa. Puheenjohtajan pitää lisäksi huolehtia siitä, että kaikilla hallituksen jäsenillä on tasavertainen mahdollisuus osallistua kokouksiin.
Kommentit (102) Kirjoita kommentti
Seppo Paju, 16.4.2011 12:23
Tämän alan eräs kummallinen piirre on juuri tuo puheenjohtajan valinta. Kun puheenjohtaja valitaan hallitukseen valittujen keskuudesta, toimenpide muistuttaa roomalaiskatolisen kirkon paavin valintaan. Hänetkin valitaan kardinaalien (kaaderiston) keskuudesta. Vain savun tuprauttaminen puuttuu. Vihjaako tamä piirre hierarkisuuteen ja pysähtyneisyyteen.
Taloyhtiössämme, jota isännöi Isännöintikonttori, ei ylläoleva työnohjausehdotus toteudu. Pikemminkin paavillinen oikeassa oleminen.
Puheenjohtaja, 16.4.2011 20:33
En ymmärrä edellistä kommenttia. Yhtiökokoushan se hallituksen valitsee.
Ja on mielestäni luonnollista, että hallitus puolestaan keskuudestaan valitsee puheenjohtajan.
Puheenjohtajalle jos kenelle kuuluu uusien jäsenten perehdyttäminen. Ei se ole isännöitsijän tehtävä. Eikä isännöitsijää siitä siis voi moittiakaan.
Taloyhtiöihin pitäisi saada vipinää eli lisää aktiivisuutta yhteisen omaisuuden ylläpitoon ja arvon säilyttämiseen ja jopa kasvattamiseen. Tämä on perustavaa laatua oleva ongelma
Kaisa Leiwo, Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi, 29.4.2011 10:44
On totta, että pääsääntöisesti hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Joskus yhtiöjärjestyksessä voi olla määräyksiä puheenjohtajan valinnasta esim yhtiökokouksessa, tai yhtiökokous voi myös päättää määrätä puheenjohtajan. Tämä on kuitenkin harvinaisempi menettely ja yleensä poikkeustapaus.
On tärkeää, että puheenjohtaja nauttii muun hallituksen luottamusta koska hänen roolinsa on keskeinen yhtiön asioiden hoidossa. Puheenjohtajan valinta tuleekin tehdä huolella ja harkiten.
keke, 6.2.2012 20:15
Meillä puheenjohtaja ja isännöitsijä päättävät asioista, hallituksessa 3 jäsentä, heitä ei edes kutsuta kokouksiin. Ei vaikuta oikein lailliselta.
Jyssi, 23.3.2012 16:51
Voisiko joku asiantuntija vastata Keken edelliseen totamukseen. Onko oikein että vain Isännöitsijä ja puheenjohtaja sopivat asioista, ja jos kokouksia on pidetty niihin ei muita hallituksen jäseniä edes kutsuta? Ovatko myös muut hallituksen jäsenet myös vastuussa, jos ei edes ole mahdollisuutta osallistua päätöksiin. Lienevät aika yleisiä nämä toimintatavat, koska itse olen ollut samassa tilanteessa jo kauan.
Tth, 13.12.2013 1:49
Hallituksen kaikille jäsenille on varattava oikeus osallistua hallituksen kokoukseen ja kutsu tulee lähettää kaikille valituille hallituksen jäsenille. Jos hallituksen varsinainen jäsen on esteellinen kutsusta ja sovitusta ajankohdasta huolimatta, hänen tilalleen tulee varajäsen tai varajäsenet ns. sisääntulojärjestyksessä tai varamiesjärjestyksessä tms. riippuen yhtiöjärjestyksestä tai AS-OY laista siten, että hallitus on laillisesti kokoonkutsuttu ja siten päätösvaltainen.
Tth, 13.12.2013 1:51
Hallituksen kaikille jäsenille on varattava oikeus osallistua hallituksen kokoukseen ja kutsu tulee lähettää kaikille valituille hallituksen jäsenille. Jos hallituksen varsinainen jäsen on esteellinen kutsusta ja sovitusta ajankohdasta huolimatta, hänen tilalleen tulee varajäsen tai varajäsenet ns. sisääntulojärjestyksessä tai varamiesjärjestyksessä tms. riippuen yhtiöjärjestyksestä tai AS-OY laista siten, että hallitus on laillisesti kokoonkutsuttu ja siten päätösvaltainen.
Eripari, 14.4.2012 22:09
Saako taloyhtiön hallituksen kokouksessa olla aina mukana myös varajäsenet?
Vai mikä on oikea käytäntö?

niin, 1.5.2012 21:35
Saa olla mukana aina varajäsenetkin. Myös ulkopuolisia saa tulla kokoukseen, jos siihen halutaan antaa mahdollisuus (joissain paikoissa näin onkin). Mutta äänioikeutta hallituksen kokouksissa ei ole kuin varsinaisilla jäsenillä, ja näiden puuttuessa näiden varajäsenillä.
Nysse, 2.1.2013 1:26
Lainaus Kiinteistölaki sivustolta:" Hallituksen varajäsenellä on oikeus osallistua hallituksen kokoukseen silloin, kun hän toimii hallituksen varsinaisen jäsenen tilalla. Sen sijaan silloin, kun hallituksen kaikki varsinaiset jäsenet ovat läsnä kokouksessa, hallituksen varajäsenellä ei ole oikeutta osallistua hallituksen kokouksiin. Eri asia on se, että hallitus voi sallia myös varajäsenten läsnäolon tällaisissa kokouksissa."
Nysse, 2.1.2013 1:53
Eläketurvakeskuksen lakiosasto on lähettänyt v.1993 tiedotteen työeläkelaitoksille: "Hänellä (=varajäsenellä) ei siis ole varsinaisen jäsenen kanssa rinnakkaista toimivaltaa yhtiössä." Ja edelleen: "Varajäsen ei siis voi toimia yhtiössä muutoin kuin toimiessaan varsinaisen jäsenen tilalla." Koskenee ASOY, jollei tuoreempi laki tai ennakkotapaukset anna aihetta muuhun? Tiedote löytyty netistä. Olennaista on, ettei varajäsen ole rinnakkaisjäsen.
Nysse, 2.1.2013 1:53
Eläketurvakeskuksen lakiosasto on lähettänyt v.1993 tiedotteen työeläkelaitoksille: "Hänellä (=varajäsenellä) ei siis ole varsinaisen jäsenen kanssa rinnakkaista toimivaltaa yhtiössä." Ja edelleen: "Varajäsen ei siis voi toimia yhtiössä muutoin kuin toimiessaan varsinaisen jäsenen tilalla." Koskenee ASOY, jollei tuoreempi laki tai ennakkotapaukset anna aihetta muuhun? Tiedote löytyty netistä. Olennaista on, ettei varajäsen ole rinnakkaisjäsen.
Nysse, 2.1.2013 12:16
Eläketurvakeskuksen lakiosasto on lähettänyt v.1993 tiedotteen työeläkelaitoksille: "Hänellä (=varajäsenellä) ei siis ole varsinaisen jäsenen kanssa rinnakkaista toimivaltaa yhtiössä." Ja edelleen: "Varajäsen ei siis voi toimia yhtiössä muutoin kuin toimiessaan varsinaisen jäsenen tilalla." Koskenee ASOY, jollei tuoreempi laki tai ennakkotapaukset anna aihetta muuhun? Tiedote löytyty netistä. Olennaista on, ettei varajäsen ole rinnakkaisjäsen.
Nysse, 2.1.2013 1:35
Lainaus Kiinteistölaki sivustolta:" Hallituksen varajäsenellä on oikeus osallistua hallituksen kokoukseen silloin, kun hän toimii hallituksen varsinaisen jäsenen tilalla. Sen sijaan silloin, kun hallituksen kaikki varsinaiset jäsenet ovat läsnä kokouksessa, hallituksen varajäsenellä ei ole oikeutta osallistua hallituksen kokouksiin. Eri asia on se, että hallitus voi sallia myös varajäsenten läsnäolon tällaisissa kokouksissa."
Naapuri, 6.2.2013 12:16
Aiemmin oli kirjoitettu (Nysse):"... hallituksen varajäsenellä ei ole oikeutta osallistua hallituksen kokouksiin. Eri asia on se, että hallitus voi sallia myös varajäsenten läsnäolon tällaisissa kokouksissa."

Varajäsenen sallimisesta olla läsnä kokouksessa hallituksen kokouksissa, onko oltava yksimielisyys kokoukseen osallistuvilta ?
Naapuri, 6.2.2013 13:18
Aiemmin oli kirjoitettu (Nysse):"... hallituksen varajäsenellä ei ole oikeutta osallistua hallituksen kokouksiin. Eri asia on se, että hallitus voi sallia myös varajäsenten läsnäolon tällaisissa kokouksissa."

Varajäsenen sallimisesta olla läsnä kokouksessa hallituksen kokouksissa, onko oltava yksimielisyys kokoukseen osallistuvilta ?
jake, 14.9.2017 11:17
Kyllä varajäsen saa olla Hallituksen kokouksessa,mutta on vain kuuntelu oppilaana,eli hän ei voi osallistua esim. Mielipide ilmaisuun tai äänestykseen !
valittaja, 5.11.2012 7:59
olen ollut taloyhtiössä hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2003 on mennyt tosi hyvin aina ollaan hallituksen jäsenien kanssa pärjätty hyvin ja tehty yhteistyötä talossa on tehty vuosittain remonttia tarpeen mukaannyt 2vuotta sitten tänne muutti eräs nainen joka valittaa kaikesta olen hänen mielestään aivan nolla, tähän asti ollaan pärjätty hyvin
Tea, 7.1.2013 13:58
Älä välitä valittavasta naisesta! Kaikkia ei yksinkertaisesti voi miellyttää! Sano naiselle että tervetuloa hallitukseen mukaan ensi kaudella päätöksiä tekemään niin ei tarvitse valittaa. Meillä painitaan hallitukseen kohdistuvan epäluottamuksen kanssa. Useat eläkeläis osakkaat pelko kurkussa haluaisivat vaihtaa ylimielisen ja epä luotettavan hallituksen uuteen.. Meillä hallituksen p.j haastaa kaikki oikeuteen jos jokin/joku ei miellytä. Asukkaat pelkää! Ja muuttavat yksitellen pois. Näin meillä
Anneliina, 30.12.2013 23:18
Miten voi olla et jotkut pelkää puh.johtajaa joka ei tajua itsellään mitään
kyselijä, 21.1.2013 19:27
Nyt kysyn kuinka menetellä tällaisessa tapauksessa:
Olin viime vuonna varajäsen ja nyt varsinainen jäsen hallituksessa joita on 5.
Asiat on hoidettu edellisessä hallituksessa aivan leväperäisesti.Jopa niin että jouduimme protestilistalle vaikka rahaa oli vaikka kuinka.Hallituksella ei siis minkaanlaista valvontaa.Nyt olen siis uusi varsinainen jäsen.
Ongelmana on että yrittäessäni vastuullisena jäsenenä kysyä epäselvistä asioista
puheenjohtajalta sähköpostitse hän ei suostu vastaamaan.
TTh, 13.12.2013 1:55
Ota yhteys toiminnantarkastajiin tai tilintarkastajiin, joiden tehtäviin kuuluu tilien lisäksi hyvän ja laillisen hallinnon valvonta..
TTh, 13.12.2013 1:55
Ota yhteys toiminnantarkastajiin tai tilintarkastajiin, joiden tehtäviin kuuluu tilien lisäksi hyvän ja laillisen hallinnon valvonta..
TTh, 13.12.2013 1:55
Ota yhteys toiminnantarkastajiin tai tilintarkastajiin, joiden tehtäviin kuuluu tilien lisäksi hyvän ja laillisen hallinnon valvonta..
TTh, 13.12.2013 1:58
Ota yhteys toiminnantarkastajiin tai tilintarkastajiin, joiden tehtäviin kuuluu tilien lisäksi hyvän ja laillisen hallinnon valvonta..
Kysyy sarpai, 29.1.2013 8:55
Voiko taloyhtiön puheenjohtaja olla ottamatta vastaan puheluita ja viestejä koskien taloyhtiotä? Hän vain hoitaa hallituksen puheenjohtajuuden, mutta kaikki muu pitaisi osakkaiden/asukkaiden tietää mihin soittaa, isänöitsijä ja huoltoyhtiö, kun apua tarvitsee. Ilta-aikaankin apua tarvitsee ja usein työssäolevat hoitaakin asiat työajan jälkeen.
Kysyy sarpai, 29.1.2013 8:57
Voiko taloyhtiön puheenjohtaja olla ottamatta vastaan puheluita ja viestejä koskien taloyhtiotä? Hän vain hoitaa hallituksen puheenjohtajuuden, mutta kaikki muu pitaisi osakkaiden/asukkaiden tietää mihin soittaa, isänöitsijä ja huoltoyhtiö, kun apua tarvitsee. Ilta-aikaankin apua tarvitsee ja usein työssäolevat hoitaakin asiat työajan jälkeen.
puheenjohtajan vastuu, 3.2.2013 10:36
Mikä on taloyhtiön hallituksen puheenjohtajan vastuu . - Vuonna 1998 tehdyssä suuressa korjausremontissa hallitus ei asettanut (huomannut asettaa) valvojaa vaikka taloyhtiö oli rakennuttaja. Remontti tehtiin vuonna 1998.
Kysymys: voiko hallitusta, sen puheenjohtajaa saada juridiseen vastuuseen laiminlyönnistä, ja kuinka kauan vastuu on voimassa (remontista siis 14 vuotta) ?
Naapuri, 6.2.2013 13:23
Lainaus Asunto-osakeyhtiölaki -kirjasta: "Hallituksen varajäsenellä ei ole oikeutta osallistua hallituksen kokouksiin. Eri asia on se, että hallitus voi sallia myös varajäsenten läsnäolon tällaisissa kokouksissa."

Varajäsenen sallimisesta olla läsnä kokouksessa hallituksen kokouksissa, onko oltava yksimielisyys kokoukseen osallistuvilta ?
Naapuri, 6.2.2013 13:24
Lainaus Asunto-osakeyhtiölaki -kirjasta: "Hallituksen varajäsenellä ei ole oikeutta osallistua hallituksen kokouksiin. Eri asia on se, että hallitus voi sallia myös varajäsenten läsnäolon tällaisissa kokouksissa."

Varajäsenen sallimisesta olla läsnä kokouksessa hallituksen kokouksissa, onko oltava yksimielisyys kokoukseen osallistuvilta ?
Naapuri, 6.2.2013 16:37
Lainaus Asunto-osakeyhtiölaki -kirjasta: "Hallituksen varajäsenellä ei ole oikeutta osallistua hallituksen kokouksiin. Eri asia on se, että hallitus voi sallia myös varajäsenten läsnäolon tällaisissa kokouksissa."

Varajäsenen sallimisesta olla läsnä kokouksessa hallituksen kokouksissa, onko oltava yksimielisyys kokoukseen osallistuvilta ?
Erosion hallituksesta ja sen puh.johtajuudesta..., 15.3.2013 13:20
Meillä yksi hallituksen jäsen heti järjestäymiskokouksessa evää uudelta puh. johtajalta puheenvuoron hänen esittäessään vuodelle 2013 toimintasuunnitelmaa ja muita järjestäytymiskokouksessa käsiteltäviä asioita, tähän muut hallituksen jäsenet "hymisevät perässä" ...että niinhän se on, ei meidän tarvitse "sitä kuunnella"! Tämän jälkeen nostavat takamuksensa pallilta ja häipyvät! ...Eivät sanojensa mukaan ole näitä aiemminkaan tarvinneet! Asiat hoituvat kuulemma "nurkan takana, supsutellen"!
Erosion hallituksesta ja sen puh.johtajuudesta..., 15.3.2013 13:45
Meillä yksi hallituksen jäsen heti järjestäymiskokouksessa evää uudelta puh. johtajalta puheenvuoron hänen esittäessään vuodelle 2013 toimintasuunnitelmaa ja muita järjestäytymiskokouksessa käsiteltäviä asioita, tähän muut hallituksen jäsenet "hymisevät perässä" ...että niinhän se on, ei meidän tarvitse "sitä kuunnella"! Tämän jälkeen nostavat takamuksensa pallilta ja häipyvät! ...Eivät sanojensa mukaan ole näitä aiemminkaan tarvinneet! Asiat hoituvat kuulemma "nurkan takana, supsutellen"!
5v. hallituksen puh.johtajana toimineen "suusta".., 15.3.2013 14:13
"Eihän hallituksen puh.johtajalla ja toiminantarkastajilla ole mitään mitään vastuita, valtaa ja tekemistä, nämä ovat vain hallituksen jäsenillä"! Puh.johta vain jakaa puheenvuoroja! Toiminnantarkastajien työtkään eivät vaadi mitään osaamista ...Kiinteistöliiton ja juridiikan opiskeluista olen saanut näistä ihan eri tietoa! Näiden "suurisuisten", omien sanojensa mukaan "hallitusammattilaisten" ei kuulemma tarvitse lukea Kiinteistöliiton lehtiäkään, vielä vähemmän osallistua liiton koulutuksiin!
5v. hallituksen puh.johtajana toimineen "suusta".., 15.3.2013 14:14
"Eihän hallituksen puh.johtajalla ja toiminantarkastajilla ole mitään mitään vastuita, valtaa ja tekemistä, nämä ovat vain hallituksen jäsenillä"! Puh.johta vain jakaa puheenvuoroja! Toiminnantarkastajien työtkään eivät vaadi mitään osaamista ...Kiinteistöliiton ja juridiikan opiskeluista olen saanut näistä ihan eri tietoa! Näiden "suurisuisten", omien sanojensa mukaan "hallitusammattilaisten" ei kuulemma tarvitse lukea Kiinteistöliiton lehtiäkään, vielä vähemmän osallistua liiton koulutuksiin!
pettynyt, 17.3.2013 11:02
Hoit isänn teht vuosia. Puh joht 2 viimeistä ja hall täysin toimeton. Olen järjestänyt kok suunn korj til työt, valv työt, hoit. kirjanp ym.. Avannut kotini kokouk ym nyt jätän tehtäväni. Kiit en ole saanut. Inhim sekä oikeudenm. ei enää ole vallalla nyky-yhteisöissä. Toivoisin että lakiin lisättäisiin pientaloyht osakk osallistumispakko, ettei yhtiöön muuta henk. jotka eivät osallistu mihinkään yhtiön toimintaan.
pettynyt, 17.3.2013 11:04
Hoit isänn teht vuosia. Olen tehnyt kaik.yksin. nyt jätän tehtäväni. Kiit en ole saanut. Inhim sekä oikeudenm. ei enää ole vallalla nyky-yhteisöissä. Toivoisin että lakiin lisättäisiin pientaloyht osakk osallistumispakko, ettei yhtiöön muuta henk. jotka eivät osallistu mihinkään yhtiön toimintaan.
pettynyt, 17.3.2013 11:04
Hoit isänn teht vuosia. Olen tehnyt kaik.yksin. nyt jätän tehtäväni. Kiit en ole saanut. Inhim sekä oikeudenm. ei enää ole vallalla nyky-yhteisöissä. Toivoisin että lakiin lisättäisiin pientaloyht osakk osallistumispakko, ettei yhtiöön muuta henk. jotka eivät osallistu mihinkään yhtiön toimintaan.
pettynyt, 17.3.2013 11:08
Hoitanut isänn tehtäviä vuosia. Tehnyt kaiken yksin,. nyt jätän tehtävän. Kiitosta ei saa, inhimillisyys sekä oikeudenmukaisuus ei enää ole vallalla nyky-yhteisöissä. Toivoisin, että lakiin lisättäisiin pientaloyhtiöiden osakkaille osallistumispakko, ettei yhtiöön muuta henk. jotka eivät osallistu mihinkään yhtiön toimintaan.
Vihdoin eroon, 10.5.2013 12:42
Kiittämättömyys on ikävää, jos on hoitanut tehtävät asiantuntevasti. 7 asunnon taloyhtiömme pääsee vihdoin eroon epäpätevästä asukasisännöitsijästä, jonka toiminnan seurauksena kukaan ei halua tehdä mitään yhdessä, jos ko. asukas on paikalla. Väärän ja valheellisen tiedon jakaminen, taloyhtiön tilin käyttäminen omiin tarkoituksiin ja henkilöihin kohdistuvat perättömät syytökset ja loukkaukset lienevät omaan elämään pettymisen tulosta. Jatkossa asiat hoidetaan ammattimaisen isännöinnön avulla!
Vihdoin eroon, 10.5.2013 12:43
Kiittämättömyys on ikävää, jos on hoitanut tehtävät asiantuntevasti. 7 asunnon taloyhtiömme pääsee vihdoin eroon epäpätevästä asukasisännöitsijästä, jonka toiminnan seurauksena kukaan ei halua tehdä mitään yhdessä, jos ko. asukas on paikalla. Väärän ja valheellisen tiedon jakaminen, taloyhtiön tilin käyttäminen omiin tarkoituksiin ja henkilöihin kohdistuvat perättömät syytökset ja loukkaukset lienevät omaan elämään pettymisen tulosta. Jatkossa asiat hoidetaan ammattimaisen isännöinnön avulla!
jari matti, 20.3.2013 15:24
meillä on 74 rakennettu taloyhtiö,putki ja sähköremontit teetettiin viime syksynä ja mikä pahinta,isännöitsijä vastasi kaikesta ja meillä asukkailla ei ollut mihinkään sanomista. isännöitsijä valitsee ja määrää esim tulevan vuoden remontit kun yhtiön tilillä on rahaa niin on käyttämässä niitä jos mihinkin ja nostamassa yhtiö vastinetta. voiko 27 osakkeen taloyhtiö olla ilman isännöitsijää kun talo yhtiön kirjanpitäjällä on pätevyys ja tieto kyseenomaisista asioista?
Hall.pj., 23.4.2013 1:51
Jos ei yhtiöjärjestyksessä nimenomaan määrätä, että teillä pitää olla isännöitsijä, voitte olla ilmankin.
Isännöitsijä/hallitus voi ehdottaa erilaisia korjauksia mutta
Ilman yhtiökokouksen päätöstä ei taloyhtiön varoja voi käyttää korjauksiin. Myös ehdotetut vastikkeet hyväksyy yhtiökokous.
Jos osakkailla "ei ole mitään sanomista" edes kokouksissa, isännöitsijän toiminta on virheellistä. Potkikaa pois sellainen.


Uusi hallituksen jäsen, 18.6.2013 23:29
Kaikkiin isännöitsijöihinkään ei voi luottaa...Reilut 10 vuotta sitten "osan taloyhtiöhallituksen"kanssa panivat talomme talkkarin asunnon myyntiin ja sen siliän tien myös lopun varallisuuden pompuliinsa.. KERTOVAT entiset taloyhtiönosakkaat.Nyt tämä isännöitsijä on kuviossa mukana mutta tilit ovat tulevaisuudessa pienempiä!!!!! se suomussalmelta..
jarno, 12.11.2013 13:43
olen osalistunut
Uusi, 18.2.2014 15:55
Hei.

Voisiko joku valaista, voiko taloyhtiön hallituksessa istua kaksi henkilöä samasta taloudesta eli esimerkiksi pariskunta?
Hallituksen jäse, 19.3.2014 0:54
Hallituksessa voi olla myös pariskunta. Meidän taloyhtiössämme on 3 jäsentä hallituksessa, joista kaksi on keskenään avioliitossa. Mitään estettä ei ole vaikka hallituksessa olisi kolmekin henkilöä samasta taloudesta. Pienessä taloyhtiössä on muutenkin vaikea saada hallitukseen jäseniä. Meitä asukkaita/osakkeenomistajia on vain neljä.
Hallituksen jäsen, 19.3.2014 0:55
Hallituksessa voi olla myös pariskunta. Meidän taloyhtiössämme on 3 jäsentä hallituksessa, joista kaksi on keskenään avioliitossa. Mitään estettä ei ole vaikka hallituksessa olisi kolmekin henkilöä samasta taloudesta. Pienessä taloyhtiössä on muutenkin vaikea saada hallitukseen jäseniä. Meitä asukkaita/osakkeenomistajia on vain neljä.
PJ missing, 8.5.2014 12:41
Uusi hallitus ei saanut valittua keskuudestaan PJ:tä. Voidaanko näin jatkaa vai onko kutsuttava ylimääräinen yhtiökokous ja asialistalle hallituksen jäsenten valinta (ja jäsenten keskuudesta uusi PJ:n etsintä)? Laissa käsittääkseni sanotaan että PJ on valittava/oltava mutta onko mitään sanktioita?

Yllä oleville kysymyksille olisi hyvä saada lain hyvin tuntevan ammattimainen vastaus - näitä kysymyksiä miettii varmasti moni muukin lisäkseni.
PJ missing, 8.5.2014 12:42
Uusi hallitus ei saanut valittua keskuudestaan PJ:tä. Voidaanko näin jatkaa vai onko kutsuttava ylimääräinen yhtiökokous ja asialistalle hallituksen jäsenten valinta (ja jäsenten keskuudesta uusi PJ:n etsintä)? Laissa käsittääkseni sanotaan että PJ on valittava/oltava mutta onko mitään sanktioita?

Yllä oleville kysymyksille olisi hyvä saada lain hyvin tuntevan ammattimainen vastaus - näitä kysymyksiä miettii varmasti moni muukin lisäkseni.
PJ missing, 8.5.2014 12:43
Uusi hallitus ei saanut valittua keskuudestaan PJ:tä. Voidaanko näin jatkaa vai onko kutsuttava ylimääräinen yhtiökokous ja asialistalle hallituksen jäsenten valinta (ja jäsenten keskuudesta uusi PJ:n etsintä)? Laissa käsittääkseni sanotaan että PJ on valittava/oltava mutta onko mitään sanktioita?

Yllä oleville kysymyksille olisi hyvä saada lain hyvin tuntevan ammattimainen vastaus - näitä kysymyksiä miettii varmasti moni muukin lisäkseni.
Menikö oikein., 27.5.2014 15:59
Isännöitsijä kysyy remontoidaanko vuokrakäytössä ollut osakkaan kylpyhuone ylimääräisen yhtiövastikkeen kannolla. Huutoäänestys yllättää yhtiökokoukseen tulleet viisi mummoa ja hallitus saa tahtonsa läpi. Asunto-osakeyhtiö ja matto ovat 40 vuotiaita. Lattiakaivon tukkeutumisen takia muovimaton alla oleva vesivahinko korjataan: 8000e:lla. Isännöitsijä pitää taloyhtiötä syyllisenä.
?????? ????? ?? ?, 21.11.2014 11:29
Greetings from Los angeles! I'm bored at work so I decided to browse your blog on my iphone during lunch break. I really like the knowledge you present here and can't wait to take a look when I get home. I'm amazed at how fast your blog loaded on my mobile .. I'm not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, wonderful site!
?????? ????? ?? ? http://acclaimedentertainments.co.uk/a/?louisvuitton=2014111200373758so.php
lowest price womens onitsuka tiger cyber monday mexico 66 shoes all white we go an extra mile for you, 21.11.2014 15:21
high heels Got You All the way down? Our Company Has What You Need
lowest price womens onitsuka tiger cyber monday mexico 66 shoes all white we go an extra mile for you http://www.ies-env.com/pdf/asics-shoes-black-friday-sale-xbox/xwpexlsk-p-616.html
new michael kors purses for sale at the official online store, 21.11.2014 16:48
Interesting queries about high heels answered in addition to reasons why you should certainly read in detail each and every word of this report.
new michael kors purses for sale at the official online store http://www.williamgeorgehomes.com/content/michael-kors-purses-for-sale/
top quality michael kors jet set zip top tote luggage black friday on sale online, 21.11.2014 17:34
The double sprain on shoes
top quality michael kors jet set zip top tote luggage black friday on sale online http://bakosandrichards.com/images/michael-kors-wallet-on-sale/xxfbokgz-p-997.html
?????? ?? ???, 21.11.2014 18:23
It's a shame you don't have a donate button! I'd definitely donate to this outstanding blog! I suppose for now i'll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to new updates and will talk about this website with my Facebook group. Talk soon!
?????? ?? ??? http://www.claremont-ingredients.co.uk/a/?louisvuitton=2014111200161922nu.php
cheap price burberry cyber monday large haymarket check wallet 002 on sale, 21.11.2014 19:13
shoes builders join forces!
cheap price burberry cyber monday large haymarket check wallet 002 on sale http://www.thayersautocare.com/css/burberry-outlet-black-friday-2014-deals/shsgtqez-p-676.html
secure shopping black friday cyber monday mens new ralph lauren shorts in white cheap sale, 21.11.2014 19:43
Those things that All people Should Know Involving high heels
secure shopping black friday cyber monday mens new ralph lauren shorts in white cheap sale http://www.bridgendwebdesign.co.uk/css/ralph-lauren-polo-outlet-cyber-monday-uk/ngcckgcq-p-3.html
where to buy best black friday cyber monday polo women dress 00004 at the official online store, 21.11.2014 20:42
Flourishing strategies for earphone that can be used commencing straight away.
where to buy best black friday cyber monday polo women dress 00004 at the official online store http://summitviewbaptist.org/images/ralph-lauren-polo-outlet-cyber-monday-lan/nxuwdovp-p-884.html
top sale ugg black friday cyber monday sale uk news supper summer savings, 21.11.2014 20:48
All earphone Home business Talk - Who cares about fears benefits??
top sale ugg black friday cyber monday sale uk news supper summer savings http://singhgrouptrades.com/Images/ugg-classic-cyber-monday-mexico/upysrfdx-p-279.html
wholesale cheap coach black friday cyber monday legacy haley in stud signature medium coffee satchels bdi at the official site, 21.11.2014 21:36
Items and formation throughout Big Apple - - bag has left without any thanks
wholesale cheap coach black friday cyber monday legacy haley in stud signature medium coffee satchels bdi at the official site http://www.sysexpand.com/Styles/does-coach-have-a-black-friday-sale-2014-online/iczthwxk-p-918.html
shop 2014 new black friday michael kors hamilton saffiano large green totes wholesaler, 21.11.2014 22:01
Tired of all handbags chit chat? I'm on this website for your needs
shop 2014 new black friday michael kors hamilton saffiano large green totes wholesaler http://www.choiceautorental.com/css/replica-michael-kors-ipad-case/ppxsbqlw-p-175.html
gifts galore north face osito black friday cyber monday sale vs at our clearance store, 21.11.2014 22:12
Everything that Absolutely everyone Need To Know In Regards To The handbags Online business
gifts galore north face osito black friday cyber monday sale vs at our clearance store http://www.silviavassileva.com/css/discounted-north-face-jackets-canada/rikfwnfn-p-713.html
big discount burberry black friday cyber monday medium heritage stamp nylon tote bag 37663571 black smashing savings, 21.11.2014 22:24
To Folks Who Want To learn about earphone But Aren't able to Get Rolling
big discount burberry black friday cyber monday medium heritage stamp nylon tote bag 37663571 black smashing savings http://www.manxlines.co.uk/images/burberry-watches-cyber-monday-walmart/awxwxpko-p-317.html
buy and sell authentic pre owned burberry cyber monday small nova check tote bag 37334291 yellow we predict unlimited values, 21.11.2014 23:13
Caution:Do Not Attempt to go by the other handbags Tutorials Until You Read This F-r-e-e Documentation
buy and sell authentic pre owned burberry cyber monday small nova check tote bag 37334291 yellow we predict unlimited values http://www.teasesalonlittlerock.com/products/burberry-black-friday-2014-bundle/ovoydnkx-p-862.html
hot sale ray ban black friday cyber monday wayfarer classic rb2140 black yellow sunglasses on sale store, 21.11.2014 23:19
Once Humanity and bag battle
hot sale ray ban black friday cyber monday wayfarer classic rb2140 black yellow sunglasses on sale store http://www.thehangroupllc.com/includes/ray-ban-aviators-black-friday-2014/bkxthgrf-p-853.html
?????? ???? ??? ???, 22.11.2014 2:09
Wow that was strange. I just wrote an incredibly long comment but after I clicked submit my comment didn't appear. Grrrr... well I'm not writing all that over again. Anyways, just wanted to say great blog!
?????? ???? ??? ??? http://www.orchardgolfcourse.co.uk/c/?louisvuitton=2014111123542823fg.php
best buy black friday cyber monday ralph lauren refined polo england breathable white beach shorts outlet online sale, 22.11.2014 2:25
All new high heels Guide Divulges Proven Methods To Dominate The high heels Scene
best buy black friday cyber monday ralph lauren refined polo england breathable white beach shorts outlet online sale http://www.summerfieldcare.co.uk/images/ralph-lauren-cyber-monday-mexico/shrrrcpy-p-715.html
sale ugg cyber monday dakota 1650 grey slippers for sale online, 22.11.2014 2:58
shoes Report Channels Acquire The Updates Swiftly
sale ugg cyber monday dakota 1650 grey slippers for sale online http://www.wildcatvideo.com/RawVideo/cyber-monday-discount-uggs-xs/zobahfir-p-638.html
hot sale michael kors ipad leather case cover flip stand dark orange black friday all the best, 22.11.2014 3:34
The manner in which shoes sneak up on everyone
hot sale michael kors ipad leather case cover flip stand dark orange black friday all the best http://millerbusinessassociation.com/images/michael-kors-outlet-opry-mills/bpigskme-p-411.html
cheap luxurious ugg black friday dakota 1002807 blue slippers outlet online sale, 22.11.2014 4:31
high heels Announcement Programs Get Those Tweets Straightaway
cheap luxurious ugg black friday dakota 1002807 blue slippers outlet online sale http://www.clantonmuffler.com/ContactUs/ugg-store-cyber-monday-origins/xhkucisq-p-715.html
buy cheap michael kors logo monogram blue white iphone 5 cases black friday save now, 22.11.2014 5:14
Tips for bag- Ideas on how to burn bag In a microsecond
buy cheap michael kors logo monogram blue white iphone 5 cases black friday save now http://www.jcarrollrealty.com/pdf/michael-kors-grayson-satchel-cheap/awhmyzog-p-486.html
ea, 22.11.2014 5:22
Here's Some Of The Solution That's Also Helping handbags-masters To Improve
ea http://www.overheaddoornwi.com/sitemap.asp?michael-kors-large-runway-watch/zzsyayzi-p-622.php
cheap authentic asics 2170 black friday cyber monday sale qld sale, 22.11.2014 5:43
A earphone scan Dashboard widget
cheap authentic asics 2170 black friday cyber monday sale qld sale http://www.thetwi.com/images/asics-kayano-black-friday-youtube/rupcekut-p-636.html
?????? ???? ??, 22.11.2014 6:51
Hi, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just wondering if you get a lot of spam comments? If so how do you reduce it, any plugin or anything you can advise? I get so much lately it's driving me insane so any assistance is very much appreciated.
?????? ???? ?? http://www.kdinternet.co.uk/c/?louisvuitton=2014111123565973cq.php
buy designer coach black friday cyber monday in confetti signature green ipod touch 5th ajj for sale, 22.11.2014 7:32
Regularly shoes Wrap up is without question starting to really feel slightly outdated
buy designer coach black friday cyber monday in confetti signature green ipod touch 5th ajj for sale http://www.lawyersmusic.org.uk/blog/coach-factory-black-friday-2014-ipad/ptomkzuq-p-616.html
where to buy best ugg outlet black friday cyber monday sales date no taxes, 22.11.2014 10:47
What leaders might not be stating regarding handbags and ways this is affecting you actually.
where to buy best ugg outlet black friday cyber monday sales date no taxes http://www.pictodvd.co.uk/css/ugg-cyber-monday-vuelos/olqblqrs-p-478.html
offical cheap black friday cyber monday deals on ugg slippers mens outlet us online, 22.11.2014 10:51
A significant double twist on shoes
offical cheap black friday cyber monday deals on ugg slippers mens outlet us online http://www.volkmannuk.co.uk/pdf/ugg-australia-cyber-monday-usa/huvixplk-p-29.html
price melt down black friday michael kors logo medium black satchels say no to high prices, 22.11.2014 11:42
The Hidden knowledge Of Methods You Can Become an expert in handbags Without Having Any Experience!
price melt down black friday michael kors logo medium black satchels say no to high prices http://www.thewinesellersmichigan.com/css/michael-kors-rain-boots-sale/qlytdugr-p-857.html
top sale north face black friday cyber monday cyber monday mexico online, 22.11.2014 13:22
The thing that People Ought To Know On high heels
top sale north face black friday cyber monday cyber monday mexico online http://www.westleighmethodist.co.uk/images/north-face-black-friday-amazon-deals/dpggacci-p-317.html
authentic black friday cyber monday womens new ralph lauren short sleeved polo mazarine outle, 22.11.2014 14:18
Examples Of The Practice That Is Also Assisting handbags-pros To Expand
authentic black friday cyber monday womens new ralph lauren short sleeved polo mazarine outle http://www.heath-bullock.com/assets/polo-ralph-lauren-factory-black-friday/xrnmegpd-p-646.html
louis vuitton ??????, 22.11.2014 14:38
Does your blog have a contact page? I'm having a tough time locating it but, I'd like to send you an email. I've got some ideas for your blog you might be interested in hearing. Either way, great blog and I look forward to seeing it grow over time.
louis vuitton ?????? http://glamjob.com/c/?louisvuitton=2014111200185511be.php
brand coach black friday cyber monday logo in monogram medium black satchels dob cheap sale, 22.11.2014 15:06
high heels Inevitably got You Depressed? We Have What You Need
brand coach black friday cyber monday logo in monogram medium black satchels dob cheap sale http://www.superstardirectory.info/Content/dillards-black-friday-coach-purses/oygsfroh-p-962.html
wholesale cheap burberry black friday medium belted bridle leather hobo bag 37678791 sale cheap, 22.11.2014 17:13
Weekly shoes Summary is definitely beginning to really feel a little old
wholesale cheap burberry black friday medium belted bridle leather hobo bag 37678791 sale cheap http://www.silviavassileva.com/css/burberry-black-friday-deals-walmart/eqbgfbnh-p-667.html
?????? ?? ?? ??, 22.11.2014 18:59
Hi there, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was just wondering if you get a lot of spam feedback? If so how do you prevent it, any plugin or anything you can suggest? I get so much lately it's driving me mad so any assistance is very much appreciated.
?????? ?? ?? ?? http://www.claremont-ingredients.co.uk/a/?louisvuitton=2014111200230649zo.php
high quality michael kors jet set macbook travel large pink totes black friday wholesale, 22.11.2014 19:03
Outfits and developing in Houston - high heels basically leaves without cheers
high quality michael kors jet set macbook travel large pink totes black friday wholesale http://www.newforestnightstop.org.uk/images/michael-kors-turquoise-gold-watch/pxgnmben-p-407.html
online cheap women louis vuitton black friday cyber monday monogram empreinte artsy mm pruple m93828 online, 22.11.2014 20:03
shoes bloggers are currently being hyped in the Usa, not just The UK
online cheap women louis vuitton black friday cyber monday monogram empreinte artsy mm pruple m93828 online http://www.creativemusiccoaching.co.uk/css/louis-vuitton-bags-cyber-monday-sale/bpbcrbeu-p-270.html
top value ray ban black friday cyber monday wayfarer logo prints rbzx300 purple orange sunglasses at our professional store, 22.11.2014 20:37
The earphone search engine Dashboard gadget
top value ray ban black friday cyber monday wayfarer logo prints rbzx300 purple orange sunglasses at our professional store http://www.sysexpand.com/Styles/ray-ban-on-black-friday-xbox/irmomsgb-p-907.html
Mira, 6.3.2015 14:52
Hei, kyselen josko tätä kautta saisi neuvoa ongelmaan. Taloyhtiön puheenjohtaja levittää minusta perättömiä huhuja joka on saanut ihmiset välttelemään minua. Hän ei myöskään pidä lapsista ja kun lähistöllä on päiväkoti hän oli viime yhtiö kokouksessa syyttänyt että minun lapsi siellä kiljuu ja riehuu vaikka tämä ei siellä edes ole ollut. Talomme lapset ja parin muunkin talon lapset eivät enää uskalla leikkiä pihoilla kun tämä tulee heille huutamaan. Isännöitsijä ei kuuntele kun on tämän kaveri.
Taloyhtiönetu, 10.7.2015 8:53
Voiko hallituksen pj olla työssä taloyhtiön isännöitsijällä ja voiko myös toiminnantarkastaja olla samalla isännöitsijällä?
Tuleeko tässä jääväys?
Isännöitsijällä on vain nämä kaksi työntekijää.
Siis taloyhtiömme puh.j. ja toiminnantarkastajamme.

Menikö jotain valinnoissa väärin Saanko vastauksen pikaisesti joltain ammattilaiselta
photoeditor, 5.4.2016 16:29
92wunD Thanks-a-mundo for the article.Thanks Again. Want more.
porn videos, 13.5.2016 21:45
Thank you ever so for you post. Really Great.
big dildos, 16.5.2016 4:38
vNNCKw Very nice post. I just stumbled upon your blog and wished to say that I ave truly enjoyed browsing your blog posts. In any case I will be subscribing to your feed and I hope you write again soon!
pork movies, 6.7.2016 1:21
QsgxSS This website online is mostly a stroll-via for all of the info you wished about this and didn at know who to ask. Glimpse right here, and also you all undoubtedly uncover it.
greal lana, 4.8.2016 6:23
7ivgO9 Say, you got a nice blog post.Really looking forward to read more. Want more.
Discover More Here, 1.2.2017 10:36
ncvYKd pretty beneficial material, overall I imagine this is worth a bookmark, thanks
bdsm lovers, 4.3.2017 18:54
iNtMQY I rruky epprwcierwd your own podr errickw.
jeremy abrams, 10.5.2017 16:14
K79NrK I truly appreciate this article post.Really thank you! Much obliged.
jake jilennanal, 10.7.2017 21:40
Xs3K4U Some really choice content on this site, saved to my bookmarks.
just another, 20.9.2017 16:39
p47WqF Its hard to find good help I am regularly proclaiming that its hard to find quality help, but here is
yopute momde, 8.11.2017 14:26
1Iawia Well I truly liked studying it. This information procured by you is very helpful for correct planning.

Kommentoi

Nimimerkki

Kommentti

Bloggaajan kaikki kirjoitukset

JÄÄHYVÄISET
05.04.2013 01:26 5 Mika Artesola
Kaikella on aikansa ja nyt on tullut hetki jäähyväisten. On ollut suuri ilo ja kunnia kirjoitella asunto-osakeyhtiöasioista vuosien saatossa näille sivuille. Monenlaisia juttuja ja ilmiöitä olemme yhteisvoimin saaneet kummastella ja kehittääkin. Hienointa on ollut huomata Teidän, lukijoiden, aktiivisuus ja kommentointi.
SÄHKÖÄ TALOYHTIÖIHIN
02.02.2013 08:17 3 Mika Artesola
Euro ja toinenkin liikkuu vuosittain suomalaisten sinivalkoisten asunto-osakeyhtiöiden ostaessa elämää ja energiaa asukkaiden koteihin. Jääkaapit, pakastimet, uunit, valaisimet, televisiot, tietokoneet ja pesukoneet huutavat sähköä toimiakseen moitteettomasti. Vain äärimmäisissä myrskyissä joudutaan mahdollisesti turvautumaan muutaman tunnin ajan kynttilöiden valoon. Mutta kuka taloyhtiössä päättää mistä tuo energia tulee ja millä hinnalla?
SUKUPOLVENVAIHDOS
23.09.2012 08:58 3 Mika Artesola
Monessa taloyhtiössä on hallitus koostunut samasta perusporukasta jopa vuosikymmeniä. Yhtiökokouksien tuttu lause ?samat jatkaa? on tullut kovin tutuksi. Kyseinen toimintakulttuuri on melko yleinen 1950 - 1980 välisinä vuosina rakennetuissa asunto-osakeyhtiöissä. Monesti nämä hallitukset ovat vielä melko miesvaltaisia. Näiden hallitusten jäsenet ovat tehneet valtavan työmäärän yhtiöiden eteen.
KORJAUKSET VAARASSA
22.07.2012 09:08 4 Mika Artesola
Julkisuuteen pulpahtaneen tiedon mukaan ruoka kallistuu kaupoissa vuoden loppuun mennessä kuusi prosenttia. Samaan aikaan asumismenot ja kiinteistövero jatkavat tappavalla tahdilla yhä korkeammalle. Vaaran vyöhykkeelle joutuvat ensimmäisenä taloyhtiöiden elintärkeät peruskorjaukset. Osakkaiden taloudellisen tilanteen muuttuessa huonompaan suuntaan aletaan menoista tinkiä. Lämpöä, sähköä ja vettä ei voida katkaista pois. Punakynä saattaakin pyyhkäistä isoja hankkeita?
PELOTTAVA TULEVAISUUS
25.06.2012 09:14 0 Mika Artesola
Euroopan valtiot yksi toisensa jälkeen julistavat samanlaista taikaloitsua.? Finanssikriisi ei meihin tartu ja taloutemme on varmalla pohjalla?. Samoin pankeille tehdään erilaisia stressitestejä ja kaikki tuntuu olevan hyvin. Mutta pankit huojuvat ja valtioiden kassat tyhjenevät nopeammin kuin kesälomalaisen lomakassa. Ja koska tämä huolten ja murheiden hyökyaalto saapuu suomalaisten taloyhtiöiden laitureille?
Taloyhtiön äitienpäivä
13.05.2012 06:58 0 Mika Artesola
Miten kummassa taloyhtiötä voi verrata äiteihin? Mietitäänpäs jokainen omia käsityksiämme äideistä ja asioista, joista heidät omasta lapsuudessamme muistamme. Kyllä yksi tärkeimmistä asioista oli turvallisuudentunne, jonka pieni lapsi löysi äidin sylistä. Kun maailma oli oikein murjonut pihapeleissä, oli mahtavaa tulla kotiovesta ja saada rohkaiseva halaus. Parhaimmillaan jo ennen kotiovea rappukäytävässä leijaili vastaleivotun pullan tuoksu.
KADONNUT JÄTTILÄINEN
06.05.2012 05:42 40 Mika Artesola
Puheenjohtajan taloyhtiössä on ikioma jäteastiavanhus, joka on luotettavasti palvellut jo vuosikausia. Kahdeksalla luukulla varustettu panssarivaunun serkulta näyttävä astia ottaa vastaan polttokelpoista jätettä kaksi viikkoa kerrallaan. Sitten saapuu kuljetusauto iloisesti noutamaan kaveriaan. Matka taittuu jätteenpolttolaitokselle ja pian on astia taas takaisin pihalla omalla paikallaan valmiina pitämään hyvää huolta asukkaiden jätteistä. Paitsi eräänä dramaattisena päivänä?
ASUKASKYSELY STRATEGIAN POHJAKSI
10.03.2012 07:38 6 Mika Artesola
Puut kaatoon ja nurmikot autopaikoiksi! Saunojen ja pesutupien tilalle rakennettava talvipuutarha tai kangaspuuhuone! Vastike pudotettava nollaan euroon! Huoneistojen lämmitys talvella lopetettava! Uima-allas ja pizzabaari takapihalle! Katon päälle golfkenttä ja lasten keinut! Polkupyöräramppi ylempien kerrosten parvekkeille! Tuulimylly sähköä varten! ??? Ideoita riittää ja osa niistä voi myöhemmin jalostua osaksi taloyhtiön strategiaa.
KUKA JOHTAA
09.01.2012 05:11 9 Mika Artesola
Taloyhtiön ylin päättävä elin on yhtiökokous. Siellä tehdyt päätökset perustuvat yleensä hallituksen esityksiin. Mutta ovatko hallituksen esitykset omia vai isännöitsijän esityksiä? Voiko olla olemassa vaara, että kyseessä onkin jonkun muun kaupallisen tahon esitys? Ja tietävätkö osakkaat yhtiökokouksissa kenen esityksistä todellisuudessa on kyse?
TALOUSARVIOTA VÄÄNTÄMÄSSÄ
23.10.2011 06:17 9 Mika Artesola
Taloyhtiön hallituksen kokouksessa on jälleen pöydällä talousarvion raakile. Paikalla on hallitus ja isännöitsijä. Välillä kuitenkin tuntuu, että lisäksi tarvittaisiin meteorologi kertomaan tulevan talven säästä sekä ennustajia kuvailemaan ensi vuoden mahdollisia mullistuksia. Oraakkelien puuttuessa on taloyhtiössä tyydyttävä etsimään informaatiota sekä idästä että lännestä.
KOULUN PENKILLE
06.09.2011 07:24 5 Mika Artesola
Puheenjohtaja istahti tietokoneen äärelle ja alkoi tutkiskella erilaisia taloyhtiön hoitamiseen liittyviä kursseja. Koulutuksia, teemailtoja sekä kurssitilaisuuksia löytyikin runsaasti. Mielenkiintoisia ja ajankohtaisia teemoja tuli vastaan. Innostuneena puheenjohtaja välitti koulutusajatuksiaan muille hallituksen jäsenille. Nyt oli aika laittaa reput selkään ja astella opintielle!
PIENTÄ LISÄPALVELUA
22.08.2011 02:58 2 Mika Artesola
Puheenjohtaja jutusteli hallituksen muiden jäsenten ja isännöitsijän kanssa taloyhtiön tarjoamista palveluista. Valikoimasta löytyi perinteiset peruspalvelut saunasta pyykkitupaan ja mankelihuoneeseen. Mutta keskustelussa nousi esille ajatus pienellä rahalla toteutettavissa olevista lisäpalveluista. Sitten älynystyröitä alettiin rapsutella joukolla. Ja kylläpä ideoita alkoikin löytyä.
AVAINASIAA
11.08.2011 04:31 89 Mika Artesola
Puheenjohtaja oli onnellinen kun yhtiön yleisavain oli turvallisissa käsissä. Lukitusjärjestelmän uusiminen oli ollut kallis investointi, eikä uutta sarjoittamista enää kaivattu. Iloisesti vihellellen puheenjohtaja laittoi itselleen pari makoisaa maksamakkaravoileipää kaakaon kera ja istahti uutisten äärelle. Ja siellä kerrottiin murtovarkaan saaneen saaliikseen sata taloyhtiöiden huoltoavainta?
HUOLTOYHTIÖN MUKANA KADONNUTTA
08.08.2011 04:51 3 Mika Artesola
Isännöitsijä ja puheenjohtaja pitivät huolestuneina palaveria. Kadonneeseen huoltoyhtiöön oli viimein saatu yhteys. Tilanne oli juuri niin huono kuin puheenjohtaja oli arvellutkin. Huoltoyhtiön pitkä tie oli tullut surulliseen päätökseen mm. katastrofaalisten lumitalvien takia. Mutta uusia huolia oli jo tulossa?
KADONNEEN HUOLTOYHTIÖN METSÄSTYS
03.08.2011 11:26 586 Mika Artesola
Uusi työviikko alkoi ja puheenjohtaja rupesi selvittelemään viikonloppuna kadonneen huoltoyhtiön tilannetta. Puhelimeen ei vieläkään saatu yhteyttä. Tilanne muuttui yhä vain omituisemmaksi. Onneksi huoltoyhtiö huolehti vain viikonlopun päivystyksistä. Mutta kohta olisi edessä jälleen uusi viikonloppu mahdollisine haasteineen?
KUN HUOLTOYHTIÖ KATOSI
25.07.2011 07:59 3 Mika Artesola
Lamaannuttava uutinen naapurimaastamme Norjasta kiiri suomalaisiin koteihin aurinkoisena ja kauniina heinäkuun perjantai-iltapäivänä. Lähes sata nuorta ihmiselämää katkesi äkillisesti. Suomen viranomaiset julistivat sunnuntain surupäiväksi. Taloyhtiöille ja muille tahoille annettiin suositus suruliputuksesta, hieno ja asiallinen keino ilmaista myötätuntoa uhreille ja heidän läheisilleen. Kyseessä on myös hienotunteinen tapa ilmaista asukkaiden tuntemuksia.
IHANA TEKNOLOGIA?
15.05.2011 08:39 3 Mika Artesola
Kaunis kesäinen viikonloppu koittaa. Aurinko pilkottaa taivaanrannassa ja Aimo Asukas perheineen nautiskelee onnellisena television äärellä. Äkkiä alkaa kattokruunu heilua ja helistä. Muulilauma jymistelee yläkerrassa huutaen villisti. Kitarasankarit ovat aloittaneet kisansa ja lajeina on äänestä päätellen myös rodeo ja olohuonejalkapallo?
HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN TEHTÄVÄT 2
06.05.2011 08:53 2 Mika Artesola
Hallituksen puheenjohtaja on merkittävässä roolissa valvoessaan taloyhtiön hallituksen tekemien päätösten toteuttamista. Hänen velvollisuutensa on puuttua asiaan jos toimeenpano viipyy selkeästi liian pitkään. Erinomainen tapa on jo hallituksen kokouksessa aikatauluttaa päätöksen aiheuttamat toimenpiteet. Hyvässä yhteistyössä isännöitsijän kanssa laaditaan toteuttamiskelpoinen aikataulu.
HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN TEHTÄVÄT 1
13.04.2011 10:18 102 Mika Artesola
Monet asunto-osakeyhtiöt valitsevat parhaillaan yhtiökokouksissaan uusia hallituksia ja uusia puheenjohtajia. Yleisimmin hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan järjestäytymiskokouksessa. Yhtiöjärjestys voi määrätä valinnan myös yhtiökokoukselle. Valintatavoista huolimatta hallituksen puheenjohtajalla riittää tehtäviä ja velvollisuuksia.
TÄRKEÄÄKIN TÄRKEÄMPI
28.03.2011 03:35 26 Mika Artesola
Taloyhtiöissä työskentelee monia ihmisiä päivittäin: talonmiehiä, huoltohenkilöitä, isännöitsijöitä, jäteaseman tyhjentäjiä sekä erilaisten korjausten ja saneerausten toteuttajia. Jokaisella heillä on oma osuutensa talon ja sen lähiympäristön hoitamisessa. Usein kuitenkin yksi tärkeääkin tärkeämpi henkilöryhmä jää hiljaisesti huomioimatta. Porrassiivoojien työ havaitaan useimmiten vasta kun sitä ei jostain syystä ole tehty.
PUHEENJOHTAJAN LAUANTAI
26.02.2011 06:28 5 Mika Artesola
Raskaan työviikon päättää aina yhtä ihana viikonloppu. Lauantaiaamuna on upeaa herätä kodin lämmössä ja istahtaa kuuman kaakaokupillisen kera tutkiskelemaan päivän uutistulvaa. Jalassa lämmittävät villasukat ja televisiosta tulee Peukaloisen retket. Voiko mikään uhata tätä idylliä? Valitettavasti puheenjohtaja heräsi jääkylmien patterien seasta kännykän soittoon?
MAAILMANLOPUN MEININKI
22.02.2011 04:58 0 Mika Artesola
Uutiset virtaavat nykymaailmassa reaaliajassa meidän televisioihimme ja tietokoneisiimme. Valtioiden hallinnot romahtavat, maanjäristykset romahduttavat yhteiskuntia ja talouskriisit ravistelevat pörssejä. Onneksemme asumme ja omistamme asuntojamme Suomessa, yhdessä maailman vakaimmista maista. Mutta jokainen uutinen vaikuttaa myös meidän omiin taloyhtiöihimme. Tieto tuskaa lisää?
HYVÄÄ YSTÄVÄNPÄIVÄÄ
13.02.2011 07:27 2 Mika Artesola
Millaisia ovat todella hyvät ystävät? Luotettavia kumppaneita, joille voi kertoa iloistaan, suruistaan ja odotuksistaan. Henkilöitä, joiden tukeen ja läsnäoloon voi aina luottaa. Kavereita, jotka tekevät sen mitä lupaavat. Rehellisesti eriäviä mielipiteitä laukovia frendejä, jotka eivät kuitenkaan suutu ja kanna kaunaa.
TIEDONKULUN VUOSI 2011
07.01.2011 06:07 8 Mika Artesola
Miltä tuntuu taloyhtiön hallituksen jäsenestä tulla pihalle, jossa kaivinkone kaivaa isoa monttua? No ei kovinkaan erikoiselta, jos tietää mistä on kyse. Mutta jos maan kaivajat touhuavat ilman mitään ennakkovaroitusta, niin kyllä se pistää miettimään. Kummasteleva hallituksen jäsen soittelee sitten puheenjohtajalle ja yrittää saada tietoa? Entäpä jos pj on yhtä tietämätön? No voihan nenuli!
UUDENVUODEN TERVEHDYS
30.12.2010 04:32 680 Mika Artesola
Vuoden vaihtuessa on useilla tapana tehdä uudenvuodenlupauksia itselleen ja läheisilleen. Montakohan miljoonaa kiloa painoa on vuosien mittaan luvattu pudottaa? Ja kuinka moni on päättänyt aloittaa terveemmän elämän? Mutta voihan näin tehdä taloyhtiöissäkin?
ARKIPÄIVÄN KUMMALLISUUKSIA
14.11.2010 05:38 0 Mika Artesola
Suomalaisen asunto-osakeyhtiön asukkaat, isännöitsijät ja hallitukset painivat tämän päivän maailmassa kovin erilaisten haasteiden parissa kuin vielä pari vuosikymmentä sitten. Yllättävää kyllä, eniten ovat ehkä muuttuneet arjen pienet asiat. Kukapa olisi osannut arvata vielä kymmenen vuotta sitten osan kaupoista olevan auki yöllä kolmen aikaan?
HALLITUKSEN SOSIAALINEN VASTUU
09.10.2010 09:30 1 Mika Artesola
Mikä kumma on hallituksen jäsenen sosiaalinen vastuu? Onko sellaista määritelty jossain laissa tai pykälissä? No eipä ole ei. Mutta kummasti se vain tulee vastaan kun vähiten sitä odottaa. Sosiaalinen vastuu saattaa kurkistaa aamuhämärissä parkkipaikalla tai sunnuntai-illalla soitella puhelimeen. ?Kun on viikonloppu ja isännöitsijä vapaalla niin soittelen sinulle!?
HUIPPUHIENO KAMPANJA
07.09.2010 04:49 1 Mika Artesola
Pieniä tekoja - kampanja on alkanut Varsinais-Suomessa. Ainutlaatuinen ja upea hanke kattaa laaja-alaisesti mm. asumisen. Pilottitaloyhtiöt ovat jo alkaneet levittää tietoa energiankulutuksen vähentämisestä. Myös vedenkulutukseen on etsitty pieniä, mutta sitäkin tehokkaampia säästövinkkejä. Jokaisella taloyhtiön eläjällä on mahdollisuus tehdä osuutensa paremman asuinympäristön puolesta.
SOPIMUSVIIDAKOSSA
22.08.2010 10:16 4 Mika Artesola
Taloyhtiön hallitus on vastuussa monista erilaisista sopimuksista. Kuinka moni hallituksen jäsen todella tuntee näitä sopimuksia? Hyvin toimivat hallitukset päivittävät sopimuksia vuosittain ja uudet hallituksen jäsenet saavat myös perusteellisen selvityksen yhtiön voimassaolevista sopimuksista perehdyttämisen osana. Sähköäkin voi nykyisin kilpailuttaa, ei pelkästään eri yhtiöiden välillä vaan myös samalla sähköntuottajalla on erilaisia vaihtoehtoja. Valaistaanko talon pihat vihreällä tuulivoima
HALLITUSPULA?
05.07.2010 03:48 3 Mika Artesola
Uuden asunto-osakeyhtiölain voimaantulon myötä on julkisuudessa pohdiskeltu hallituksen jäsenen vastuita. Mitenkähän tämä kaikki vaikuttaa seuraavissa yhtiökokouksissa. Tuleeko hallitukseen tunkua vai alkaako oikein hallituspula? Ensimmäiset vastaukset saamme nähdä jo ennen joulua, kun kahden kokouksen yhtiöissä valitaan vastuunkantajia seuraavalle hallituskaudelle.
LAKIA ODOTELLESSA
11.06.2010 04:02 2 Mika Artesola
Uusi asunto-osakeyhtiölaki astuu voimaan kolmen vheinäkuun alussa. Kesähelteisen ja lomatunnelmaisen Suomen asukkaiden elämään monella tavalla vaikuttava laki tekee asoy-elämästä suunnitellumpaa ja paremmin valvottua. Jatkossa ei tarvitse sunnuntaiaamuna herätä naapurin kylppärin piikkausääniin. Kaikista remonteista kun pitää ilmoittaa etukäteen...
RÄJÄHDYSVAARA
19.05.2010 03:21 2 Mika Artesola
Poliisi löysi Turun keskustassa sijaitsevasta kerrostaloasunnosta 50 (viisikymmentä) kiloa dynamiittia. Väärällä käsittelyllä tällaisella räjähdysainemäärällä olisi saatu aikamoista tuhoa aikaiseksi. Irakin ja Afganistanin kauhukuvat olisivat voineet toteutua täälläkin. Mitähän kaikkea suomalaisten taloyhtiöiden kellarikomeroista ja vaatehuoneista löytyykään...
RÄJÄHDYSVAARA
19.05.2010 02:38 0 Mika Artesola
Poliisi löysi Turun keskustassa sijaitsevasta kerrostaloasunnosta 50 (viisikymmentä) kiloa dynamiittia. Väärällä käsittelyllä olisi tällaisella räjähdysainemäärällä saatu aikaiseksi aikamoista jälkeä. Irakin ja Afganistanin kauhukuvat voivat toteutua täälläkin. Mitähän kaikkea suomalaisten asunto-osakeyhtiöiden kellarikomeroista ja vaatehuoneista löytyykään...
ARVOKASTA YHTEISTYÖTÄ
03.05.2010 11:34 2 Mika Artesola
Suomalaiset taloyhtiöt ovat yli sadan vuoden historian jälkeen tehostamassa yhteistyötään. Asuntoministeri Jan Vapaavuoren sekä Kiinteistöliiton sinnikäs työ on alkanut tuottaa hedelmää. Ministerin selkeät ja rohkeat kannanotot taloyhtiömaailman haasteisiin ja mahdollisuuksiin ovat herättäneet keskustelua ja sen kautta uusia ratkaisumalleja. Yhteistyö on voimaa, viisautta sekä varallisuutta!
YHTEISTYÖN AIKA
19.04.2010 12:04 0 Mika Artesola
Taloyhtiöitä ja niissä toimivia ihmisiä odottavat yhä kovemmat haasteet. Hallinnosta pitää tehdä läpinäkyvämpää ja myös suunnitelmallisempaa. Taloudellinen tilanne yhteiskunnassa ei ole kovinkaan positiivinen. Taloyhtiö ja sen hallitus tarvitsevat yhteistyökumppaneita. Luottamusta tarvitaan isännöinnin ja hallituksen välille. Vain yhteisin ponnistuksin voidaan purjehtia kohti aurinkoa ja parempia aikoja!
KEVÄTTÄ KOHTI
21.03.2010 07:56 7 Mika Artesola
Keväinen aurinko on alkanut sulattaa hyisen talven lumia ja jäitä. taloyhtiöt ovat joutuneet yllättävien menoerien eteen. Lunta on poistettu katoilta ja vesivahinkojakin on tullut putkien poksahdellessa hirmupakkasten kourissa. Lämmityslaskukaan ei varmasti ole ollut laskusuunnassa. Ja nyt sitten pitäisi laatia budjettia!
ARVOSTUSTA
13.02.2010 12:02 4 Mika Artesola
Eri puolilta taloyhtiökenttää kuuluu surullisia uutisia. Hallituksen jäseniä ja puheenjohtajia eroaa tehtävästään. Valitettavan usein syyksi ilmoitetaan arvostuksen puute. Mitättömällä korvauksella yhtiön eteen työskentelevät hallitusihmiset kuvaillaan pihaparlamenteissa omaa etua ajaviksi huijareiksi. Puukko selässä tuntuu olevan kovin tuttu ilmiö, onneksi vain kuvaannollisesti!
TURVALLISUUTTA?
02.01.2010 07:07 3 Mika Artesola
Vuodenvaihteen surulliset tapahtumat Espoolaisessa kauppakeskuksessa ovat varmasti saaneet meidät kaikki pohtimaan myös omaa turvallisuuttamme. Voiko jotain tällaista tapahtua myös taloyhtiöissä? Miten voimme vaikuttaa asukkaiden turvallisuuteen?
REMONTTISUUNNITELMA
09.11.2009 01:44 6 Mika Artesola
Tuleva vuosi 2010 tuonee tullessaan voimaan uuden asunto-osakeyhtiölain. Laki velvoittaa yhtiön hallituksen yhdessä isännöitsijän kanssa laatimaan viiden vuoden päähän ulottuvan PTSn eli remonttisuunnitelman. Tällainen suunnitelma esitetään joka vuosi yhtiökokoukselle ja se pitää sisällään hallituksen käsityksen tulevista remonttitarpeista. Useammalle vuodelle ulottuva suunnittelu helpottaa merkittävästi osakkaiden vastike-ennakointia.
VARKAIDEN PARATIISI
28.10.2009 04:12 1 Mika Artesola
Taloyhtiön hallitus joutuu kohtaamaan kokonaan kummallisen ja erilaisen maailman lähtiessään ohjaamaan taloyhtiölaivaa remonttihankkeen karikkojen läpi. Suomen kielen sanat saavat aivan uuden merkityksen. Aikakäsitteet ovatkin yllättäen sekaisin. Paperilla oleva kaksi viikkoa onkin käytännössä kaksi kuukautta.
BUDJETTIA PUKKAA
22.10.2009 06:29 4 Mika Artesola
Kerran vuodessa taloyhtiön hallitus ja isännöitsijä taistelevat luodakseen taloyhtiölle talousarvioehdotuksen. Erilaisia menoja pyritään laskemaan ja tuloja sopeuttamaan niiden mukaan. Tarvitseeko vastiketta korottaa vai saadaanko jopa pienentää? Vaikeita kysymyksiä joissa oraakkelin taitojakin tarvitaan...
TIEDOTTAMISEN TAIKA
15.10.2009 12:43 2 Mika Artesola
Suurissa remonteissa taloyhtiöide asukkaat saavat purra hampaita yhteen. Melu raikuu aamusta iltaan, pöly pesiytyy joka nurkkaan ja rakoseen. Vieraita ihmisiä kulkee asunnossa ja touhuilee omia töitään. Tällaisessa tilanteessa on tiedottaminen erikoisen tärkeä taitolaji. Oikealla ja asiallisella tiedottamisella voidaan helpottaa haittoja ja auttaa kestämään vaikeitakin tilanteita. Ison taloyhtiön pienetkin asiat ovat pienen asukkaan isoja asioita !!!
Remonttitaivas
05.10.2009 06:23 105 Mika Artesola
Suomalaisissa asunto-osakeyhtiöissä remontoidaan Tänään, Tässä ja Nyt. Hallitukset etsivät epätoivoisina vastauksia miljooniin erilaisiin kysymyksiin. Mistä rahoitus? Mistä suunnittelija? Mistä tekijät? Mistä valvojat? Jne. Vastauksia on tarjolla mutta mitkä ovat niitä oikeita, juuri kyseiseen taloyhtiöön sopivia. Tarvittaisiinko asiantuntijaa vai luotetaanko omaan päättelyyn.