Taloyhtio.net
Sivukartta Keskustelu Kiinteistöliitto
EtusivuJäsensivut
Etusivu > Blogit

Korjaushankkeen kustannusten käsittely kirjanpidossa

Raimo Kiljunen 1 15.12.2015, 14:43
Valtaosa Suomalaisista asuinkiinteistöistä on peruskorjausiässä. Yleinen tapa järjestää peruskorjausten rahoitus, myös kustannuksiltaan kalliimpienkin (linjasaneeraus), on se, että osa osakkeenomistajista maksaa osuutensa kerralla (hankeosuussuorituksina) ja osalle otetaan laina, jonka kulujen kattamiseksi peritään pääomavastiketta.
Hankkeen rahoittamiseksi tulevien tulojen ja kustannusten käsittely kirjanpidossa vaihtelee, mutta yleinen ja suositeltava tapa on käsitellä kustannukset seuraavasti: Hankeosuussuoritukset kirjataan tuloslaskelmaan tuloksi (tuloutetaan) ja hankekuluista aktivoidaan rakennuksen arvon ja/tai rakennusten ja koneiden arvon lisäykseksi taseeseen se määrä, mikä rahoitetaan pitkäaikaisella lainalla. Näin, ellei hanketta rahoiteta muilla tavoin, tuloslaskelmaan kuluksi jää sama määrä kuin hankeosuussuorituksia on saatu. Edellä oleva menettely taas mahdollistaa sen, että yhtiö voi rahastoida joko kaikki lainaosuudet tai vain vaikka lainaosuuksien poismaksut lainanlyhennysrahastoon. Jos hankeosuudet tuloutetaan, on mielestäni järkevää päättää rahastoida vain lainaosuuksien poismaksut, joka on yhtiön, että esim. sijoittajien näkökannalta joustava tapa käsitellä hankkeen rahoituksessa syntyvää rahaliikennettä. Tästä pitää tehdä päätös yhtiökokouksessa. Joustavasti hallittava rahastointipäätös on myös sellainen, jossa yhtiökokous päättää valtuuttaa hallituksen vuosittain kartuttamaan lainanlyhennysrahastoa koko lainan takaisinmaksuajan. Näin päätöstä ei tarvitse tehdä joka vuosi erikseen.

Edellä olevalla menettelyllä saadaan monta asiaa yhtiön tuloslaskelmassa ja taseessa ratkaistua. Hankkeen toteutuksen takia ei yhtiölle tule tulosvaikutuksia, ja saadaan korotettua yhtiön tasearvoja, sekä rahastointipäätöksellä joustavuutta sellaistenkin tilikausien tuloksenmuodostukselle, jona useampi osakkeenomistaja maksaa lainosuutensa pois. Edellä oleva antaa myös ns. sijoittajaosakkeenomistajille mahdollisuuden toimia suunnitelmallisesti valitsemalla joko hankesuoritus tai pääomavastikevaihtoehto.

Lopuksi vielä ohje rahastointipäätöksien esille kirjaamisesta toimintakertomukseen, josta hyötyy tätä tietoa tarvitsevat osakkeenomistajat, isännöitsijä, tilintarkastaja, verottaja, ostamisesta kiinnostuneet jne. Kirjaus voisi olla esim. seuraava: Yhtiökokouksessa xx.xx.xxxx päätetty perustaa linjasaneerauslainanlyhen-nysrahasto, jonne rahastoidaan osakkeenomistajien lainaosuuksien poismaksut. Hallituksella on valtuutus kartuttaa linjasaneerauslainanlyhennysrahastoa vuosittain koko lainan takaisinmaksun ajan.
Kommentit (1) Kirjoita kommentti
Jorja, 25.4.2016 10:36
That's a shrewd answer to a tricky quiotesn

Kommentoi

Nimimerkki

Kommentti

Bloggaajan kaikki kirjoitukset

Korjaushankkeen kustannusten käsittely kirjanpidossa
15.12.2015 02:43 1 Raimo Kiljunen
Valtaosa Suomalaisista asuinkiinteistöistä on peruskorjausiässä. Yleinen tapa järjestää peruskorjausten rahoitus, myös kustannuksiltaan kalliimpienkin (linjasaneeraus), on se, että osa osakkeenomistajista maksaa osuutensa kerralla (hankeosuussuorituksina) ja osalle otetaan laina, jonka kulujen kattamiseksi peritään pääomavastiketta.
Kun laatua ei vaadita, ei sitä tehdäkään
21.12.2011 10:03 6 Raimo Kiljunen
Suomen kansallisvarallisuudesta on 2/3 rakennuksissa, rakennetussa ympäristössä ja teissä, josta tuore asunto- ja viestintäministeri Krista Kiurukin on jo tietoinen mainiten siitä 22.11. Kira-foorumin juhlapuheessaan. Suurimman kansallisvarallisuuden hyvä hoitaminen ja kunnon vaaliminen on perusehtoja, jos tämä maa ja sen sitkeä kansa vastakin aikoo nauttia hyvinvoinnistaan ja/tai ylipäänsä pysyä jaloillaan. Puhutaan, paasataan, kirjoitetaan ja nähdäänkin, että näin ei käytännössä asiat ole.