Taloyhtio.net
Sivukartta Keskustelu Kiinteistöliitto
EtusivuJäsensivut
Etusivu > Blogit

Ketterä korjausrakentamismalli

Tee parannus! -blogi 9 16.2.2010, 12:04
Asuntokorjaaminen on jakautunut selkeästi kahtia: vuokrataloissa on ammattimainen omistus ja asunto-osakeyhtiöissä asukas toimii omistajana. Ammattiomistajat huolehtivat omaisuudestaan pitkäjänteisesti keräten korjausvaroja ja korjaukset tehdään, kun ne vielä ovat edullisia tehdä. Asunto-osakeyhtiöissä eletään kädestä suuhun ja korjaustarve huomataan vasta putkien rikkoontuessa tai julkisivun palasten tipahdellessa. Sitten ihmetellään, millä korjaukset maksetaan. Onko aika muuttaa toimintatapaa?
Kerrostalolähiöt on rakennettu pääosin 1960- ja -70-luvuilla. Nyt näissä taloissa tulee eteen ensimmäinen suurempi perusparannus. Saadaanko tarvittavat korjaukset käynnistymään?

Suurin kysymys omistaja-asukkailla on raha; Mitä hanke maksaa ja miten se rahoitetaan? Kuinka tehdä remontit siten, että niin eläkeläismummo kuin juuri ison asuntolainan ottanut nuoripari voivat remontin jälkeen asua omissa kodeissaan. Toisiko lisä- ja täydennysrakentaminen apua?

Toinen keskeinen asia on aika. Kuinka pitkään on jaksettava asua työmaalla sietäen remonttimiehiä kodissa? Ratkaisuja on, mutta ne edellyttävät laajaa etukäteissuunnittelua, resurssointia sekä urakoitsijan ja suunnittelijan saumatonta yhteistyötä. Tärkeä on suunnitella asukasviestintä ja kertoa kuinka asukas voi vaikuttaa remonttiin.

Korjaushankkeen ensimmäinen askel on kysyä asiantuntijalta, isännöitsijältä tai ulkopuoliselta konsultilta. Omalla porukalla asiat eivät yleensä etene, ainakaan oikeaan suuntaan. Panostamalla hankkeen valmisteluun säästää itse rakentamisen aikana! Kannattaa selvittää mitä naapuri aikoo. Jos naapuritalo on samankaltainen, onko järkevää hyödyntää suuruuden ekonomiaa voimat yhdistäen?

Rakennusteollisuus on käynnistänyt Ketterä korjausrakentamismalli -projektin (pilottina Helsingin Siltamäki). Projektissa luodaan malli korjaushankkeen käynnistämisestä ketterästi, huomioiden asukkaiden tarpeet ja realistiset rahoitusvaihtoehdot. Nostaen alueen imagoa ja asuntojen arvoa!

Jani Kemppainen
Kommentit (6) Kirjoita kommentti
Asukas-maksaja, 17.2.2010 9:56
En ensimmäiseksi kysyisi ulkopuoliselta asiantuntijalta mitä tehdä, vaan kyllä ensin pitää asukkailta ja osakkailta kysyä mitä tarpeita heillä on. Asukkaat ja osakkaat maksavat kaikki kulut korjauksista suoraan tai välillisesti. Ja heidän asumisestaan on kysymys. Siksi asukaskeskeisyys on hyvä pitää mielessä ja huomioida korjauksia valmisteltaessa. Kun asukkaiden tarpeet ja halut ensin tiedetään, vasta sitten ulkopuolisia asiantuntijoita on mieltä käyttää.
Jani Kemppainen, 9.3.2010 8:53
Näin toki, loppumaksajaa ja hänen toiveitaan on kuunneltava. Ketterä-hankkeessa kehitämme aluekorjauksen yhteydessä toimintatapaa, jossa kysytään alueen asukkaiden toiveita tyyliin:" Minkälaisella asuinalueella haluat asua vuonna 2020?". Eli avataan 'toiveiden tynnyri', jonka lopputuloksena saadaan selville, mitä asukkaat haluavat alueellaan tehtävän. Kokemus on osoittanut, että nuo toiveet ovat realistisia, eivät yliampuvia. Näin saadaan asukkaat kiinnostumaan ja ottamaan osaa kehittämiseen.
Kari S, 23.2.2010 14:57
Kirjoittaja on oikeassa siinä, että rakennusalaa tuntematon perusasuja ei huomaa korjaustarvetta ennen kuin putket menevät rikki tai ulkoverhouslaudat rapistuvat alas. Siksi asukkaan tarpeet eivät saa ohjailla kunnossapidon suunnittelua. Hallituksella on mandaatti huolehtia kaikkien asukasomistajien omaisuudesta tasapuolisesti - tarvittaessa asiantuntijoita käyttäen. Yhtiökokous voi ottaa vastuulleen korjaamatta jättämisen. Jos hallitus ei esitä asiallisia korjauksia, se ei hoida tehtäväänsä.
Jani Kemppainen, 9.3.2010 8:59
Asukkailta kannattaa kysyä sellaisia asioita, jotka he ymmärtävät ja näkevät, korjaustarpeiden miettimisessä ja hankkimisessa kannattaa käyttää asiantuntijoita. Nimenomaan suurempien linjojen ja pidemmän aikavälin kehittämisessä tulee asukkaita kuunnella. Mitä tehdään alueella tai kiinteistössämme viiden vuoden päästä? Lähdetäänkö hakemaan lisärakennusoikeutta, jotta tuleville parannuksille saataisiin rahoituskeinoja?
Mika Artesola, 23.2.2010 15:52
Korjaaminen ajoissa on elintärkeää. Usein remonttien vastustus johtuu tiedon puutteesta, eikä niinkään vastustamisesta vastustamisen ilosta. Hallitus yhdessä isännöitsijän kanssa voi jakaa tietoa osakkaille ja asukkaille. Hyvin ja asiallisesti perustellut korjaushankkeet menevät yleensä hyvin läpi yhtiökokouksissa. Myös ihmisten tarpeet on tärkeää huomioida suunnitteluvaiheessa, jotta mahdolliset epäluulot pystytään poistamaan. Yhteispelillä se sujuu!
Timo Tossavainen, 23.2.2010 16:03
Talot ovat asumista ja asukkaita varten, joten tästä lähtökohdasta tarkastellen asukkaiden tarpeiden kartoittaminen on hyvin mielekäs lähtökohta. Varsinkin kun asukkaat ja osakkaat maksavat viulut. Asumistarpeiden vaikutusta hankkeiden sisältöön ja lopputulokseen tulee korostaa nykyisesestä.

Korjaustarpeita asukkaat/osakkaat eivät yleensä havaitse ajoissa ja siinä tarvitaan osaavaa hallitusta, taitavaa isännöitsijää sekä erilaisia asiantuntijoita kartoittamaan nykytila ja korjaustarpeet.

Kommentoi

Nimimerkki

Kommentti

Bloggaajan kaikki kirjoitukset

Elämäntavat ratkaisevat, ei maalaisuus tai kaupunkilaisuus
27.05.2011 08:45 5 Tee parannus! -blogi
Helsingin Sanomat antoi 22.5. kokonaista 3 sivua tilaa artikkelille (http://bit.ly/lf4rI1), jonka mukaan kaupunkilaiset saastuttavat maalaisia enemmän. Juttu kertoi siitä, että tiettyjen tilastojen mukaan kaupunkilaisen hiilijalanjälki on suurempi kuin maalaisen ja siksi yhdyskuntarakenteen tiivistämisessä ei olisi järkeä. Osmo Soininvaara kimpaantui jutusta, koska myös häntä oli haastateltu, mutta hänen sanomisiaan ei oltu huomioitu. Soininvaara kirjoittikin oitis blogiinsa asiasta.
Kymmenen vältettävää virhettä ilmastotyössä
13.04.2011 06:54 3 Tee parannus! -blogi
Stanfordin yliopisto Yhdysvalloissa on useamman tutkimuskeskuksen voimin maailman johtava käyttäytymismuutosten psykologisten taustatekijöiden selvittäjä. Stanfordissa tätä työtä tekee sekä monitieteinen The Precourt Energy Efficency Center että ihmistieteitä, suunnittelua ja teknologian tutkimusta yhdistävä The Stanford Persuasive Tech Lab. Jälkimmäinen tutkimuskeskus on julkaissut listan 10 suurimmasta virheestä, jotka liittyvät käyttäytymisen muutoksen edistämiseen.
Putkiremontit tulevat yhä puskan takaa
30.03.2011 04:11 2 Tee parannus! -blogi
Isännöintiliitto julkisti hiljattain tuoreimman putkiremonttibarometrin. Sen tiedot perustuvat pariin sataan viime tai tänä vuonna tehtyyn putkiremonttiin. Vain joka toisessa remontoitavassa kiinteistössä oli ennen remonttia tehty putkiston kuntotutkimus tai ylipäätään kuntoarvio kiinteistölle. Korjausohjelma oli vielä harvemmalla taloyhtiöllä.
Tarvitaan isoja vähennyksiä päästöihin
08.06.2010 10:40 2 Tee parannus! -blogi
Rakennettu ympäristö vastaa 40 % energiankulutuksesta ja 30 % päästöistä Suomessa. Siksi sen merkitys ilmastonmuutoksen hillinnässä on erittäin merkittävä. Suomi on kansainvälisesti sitoutunut vähentämään ilmastopäästöjään. Kymmenessä vuodessa pitäisi saada paljon aikaan, jotta tavoite toteutuu. Ympäristöministeriön asettama työryhmä on tämän vuoden alusta kehittänyt energiatehokasta rakennettua ympäristöä koskevaa kansallista toimintaohjelmaa.
Putkiremontti viikossa?
07.05.2010 07:34 7 Tee parannus! -blogi
Nyt en tarkoita putkia pinnoittamalla tehtäviä remontteja, vaikka niissäkin viikko per huoneisto tekee tiukkaa. Kyse on järeästä linjasaneerauksesta jossa putket uusitaan. Paikka missä tämä onnistuu on kylläkin Berliini, kirjoittaa verkkopäätoimittaja Eero Lukin Tekesistä. Parhaimmillaan putkisaneeraus onnistuu viikossa linjaa kohden 70- ja 80-luvun DDR:n aikaisissa elementtitaloissa Berliinissä. Muissa kohteissa aikaa kuluu parhaimmillaan kaksi viikkoa linjaa kohden. Kuinka tähän päästään?
Teknologiahyppäyksestä asenneloikkaan
12.04.2010 07:09 0 Tee parannus! -blogi
Tulevaisuuden visioissa rakennukset tarvitsevat hyvin vähän uusiutumatonta energiaa. Ne voivat vuositasolla jopa tuottaa enemmän energiaa kuin kuluttavat. Nyt peräänkuulutetaan teknologisia harppauksia, innovaatioita ja uusia toimintamalleja. Kehitystyöhön panostetaan paljon ja tavoitteet ovat - ainakin teknisesti - saavutettavissa, kirjoittaa LVI-Taloteknikkateollisuuden toimitusjohtaja Ilkka Salo.
Rakennukset eivät kuluta energiaa
23.03.2010 07:17 6 Tee parannus! -blogi
Luit aivan oikein. Vaikka rakennuskannan sanotaan kuluttavan 40 prosenttia energiastamme ja muodostavan 30 prosenttia päästöistä, ei yksin tontillaan seisova rakennus taida paljon energiaa käyttää. Rakennuksessa asuva tai työskentelevä sen sijaan tarvitsee rakennukseen lämpöä, lämmintä käyttövettä ja käyttösähköä. Tee parannus -blogin kirjoittajana on ympäristöministeriön viestintäpäällikkö Jussi Salmi, joka osti vaimonsa kanssa aikoinaan asunnon mukavasta taloyhtiöstä ja kivalta paikalta.
Korjausrakentamisen brandit markkinoille
11.03.2010 04:41 6 Tee parannus! -blogi
Taloyhtiön kuntoa joutuu pohtimaan yhä useampi asunnonomistaja, sillä Suomessa lasketaan olevan jo nyt pitkästi yli puoli miljoonaa peruskorjaustarpeessa olevaa asuntoa. Myönteistä on se, että isotkin rakennusyhtiöt ovat kiinnostuneet korjausrakentamisesta. Koska kotitaloudet joutuvat ottamaan suuriakin lainoja asuntojen perusparantamiseen, on kohtuullista edellyttää, että korjausprosessi on tehokas ja tuottaa hyväksyttävää laatua.
Energiankulutus näkyviin
23.02.2010 04:32 1 Tee parannus! -blogi
Taloyhtiöillä on paljon mahdollisuuksia parantaa energiatehokkuuttaan. Teknisiä ratkaisuja löytyy, mutta se mitä usein puuttuu, on into ryhtyä konkreettisiin energiansäästötoimiin. Mistä tuota intoa voisi syntyä? Uskon, että tärkeintä on saada energiakulutus ja sen aiheuttama rahanmeno näkyviin. Jos tässä onnistutaan, niin sitten energiatehokkuustalkoot todella alkavat. Asukkaiden pitää saada yksityiskohtaista tietoa omasta energiakulutuksestaan. Oman asunnon kulutus on saatava näkyväksi!
Ketterä korjausrakentamismalli
16.02.2010 12:04 9 Tee parannus! -blogi
Asuntokorjaaminen on jakautunut selkeästi kahtia: vuokrataloissa on ammattimainen omistus ja asunto-osakeyhtiöissä asukas toimii omistajana. Ammattiomistajat huolehtivat omaisuudestaan pitkäjänteisesti keräten korjausvaroja ja korjaukset tehdään, kun ne vielä ovat edullisia tehdä. Asunto-osakeyhtiöissä eletään kädestä suuhun ja korjaustarve huomataan vasta putkien rikkoontuessa tai julkisivun palasten tipahdellessa. Sitten ihmetellään, millä korjaukset maksetaan. Onko aika muuttaa toimintatapaa?
Remontti tarpeita on - Löytyykö ratkaisuja?
09.02.2010 10:53 0 Tee parannus! -blogi
Taloyhtiöissä on tarvetta korjaamiselle kuten putki- ja kylpyhuoneremontit. Samanaikaisesti on hyvä ja usein taloudellistakin tehdä myös energiansäästöön johtavia parannuksia. Rakennusinsinööriliitto RIL:n tekemän Rakennetun ympäristön tila (ROTI) selvityksen mukaan rakennusten korjausvelka Suomessa kasvaa tasaisesti. Korjausvelka tarkoittaa, että korjaamisen tarve kasvaa enemmän kuin korjauksia tehdään. Miksi näin on? Eikö omistajan kannalta ole järkevää pitää omaisuutta ja kotia kunnossa?
Ajatuksista tekoihin - Taloyhtiön TOP 5 toimenpiteet
13.01.2010 11:09 1 Tee parannus! -blogi
Tarvetta energian säästämiseen ei tarvitse enää perustella: energialaskun pienentäminen ja ympäristön säästäminen ovat riittäviä porkkanoita. Asiasta puhutaan paljon, ja lehdistä löytyy vinkkejä joka lähtöön. Tehokas energiankäyttö on hyvä juttu - mutta mitä taloyhtiön asukas voi tehdä? Motivan johtava asiantuntija Kimmo Rautiaisen TOP 5 vinkit taloyhtiöille.
Parannettavaa riittää - tieto kulkemaan
18.11.2009 03:40 4 Tee parannus! -blogi
Rakennetulla ympäristöllä ja sen käyttäjillä on isot haasteet edessä. Rakennukset tulevat vääjäämättä siihen ikään ja kuntoon, että niille on tehtävä jotain. Viisas kiinteistönomistaja ryhtyy korjauksiin ja parannuksiin huomattavasti ennen kuin on ihan pakko.