Taloyhtio.net
Sivukartta Keskustelu Kiinteistöliitto
EtusivuJäsensivut
Etusivu > Blogit

Asukkaiden osallistumisoikeus asunto-osakeyhtiössä

Vuokralaisten ja muulla vastaavalla perusteella yhtiön rakennuksessa asuvien asukkaiden osallistumisoikeudesta puhutaan harvemmin. Muistin virkistykseksi onkin hyvä kerrata, missä tapauksissa asukkaat voivat osallistua yhtiökokoukseen ja mitä heidän osallistumisoikeutensa sisältää.
Jos asunto-osakeyhtiössä on vähintään viisi eri omistajan omistuksessa olevaa osakehuoneistoa, edellä mainituilla asukkailla on asunto-osakeyhtiölain mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen silloin, kun kokouksessa käsitellään 1.) järjestyssääntöjä, 2.) yhteisten tilojen käyttöä tai 3.) sellaista kunnossapitoa tai uudistamista, joka vaikuttaa olennaisesti asukkaan huoneiston tai yhteisten tilojen käyttöön. Asukkailla on tällöin oikeus käyttää puhevaltaa yhtiökokouksessa ja tehdä päätösehdotuksia. Päätösvaltaa asukkailla ei kuitenkaan ole, joten he eivät voi äänestää yhtiökokouksessa. Yhtiökokous voi rajata asukkaiden läsnäolo-oikeuden vain edellä mainittuihin asioihin, jolloin ne voidaan käsitellä esimerkiksi ennen muita asioita. Mikään ei kuitenkaan estä yhtiökokousta sallimasta asukkaiden läsnäolon koko kokouksen ajan.

Asukkailla on oikeus käyttää yhtiökokouksessa valtuutettua tai avustajaa. Samassa huoneistossa asuvat useat asukkaat saavat osallistua kokoukseen yhden valitsemansa henkilön edustamana. Asukkailla on myös samalla tavoin kuin osakkaillakin oikeus saada kokouspöytäkirja nähtäväkseen ja jäljennös siitä.

Lisäksi on huomattava, että asukkaalla on oikeus saada järjestyssääntöjä, yhteisten tilojen käyttöä tai edellä mainittua kunnossapitoa tai uudistamista koskeva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Kirjoittaja on Kiinteistöliiton lakimies Minna Anttila.
Kommentit (5) Kirjoita kommentti
Osakkaat ja asukkaat, 17.4.2015 19:41
Entä kun huoneistossa on osakas-asukkaita ja muita asukkaita.
Tulkitaanko säädökset siten, että huoneiston hallintaan oikeuttavan osakeryhmän osaomistajilla on ensin oma osakkaan oikeutensa valita edustaja yhtiökokoukseen ja sen lisäksi huoneiston muilla asukkailla, jotka eivät ole osaomistajia, erikseen oikeus valita oma edustajansa yhtiökokoukseen?
Jos osakkaalla on huoneistossa asuvia lapsia, 18.4.2015 11:42
niin ovatko lapset asukkaita, jotka voivat valita edustajan edustamaan itseään asukkaina yhtiökokouksessa ?
jääviys, 19.4.2015 9:21
Entä jos kokoukseen tulee yksi osakas ja yksi asukas ilman äänioikeutta. Asukas tekee sellaisen esityksen, jossa osakas on jäävi eikä voi äänestää. Tuleeko asukkaan esitys automaattisesti hyväksytyksi.
jääviys, 19.4.2015 9:21
Entä jos kokoukseen tulee yksi osakas ja yksi asukas ilman äänioikeutta. Asukas tekee sellaisen esityksen, jossa osakas on jäävi eikä voi äänestää. Tuleeko asukkaan esitys automaattisesti hyväksytyksi.
Vuokralainen hallituksessa, 17.5.2016 17:14

Voiko yhtiössä vuokralla asuva kuulua yhtiön hallitukseen ja millä ehdoilla. Hänellähän ei ole päätösvaltaa yhtiökokouksessakaan, niin miten hän voi hallituksessa osallistua päätösten tekoon?

Kommentoi

Nimimerkki

Kommentti

Bloggaajan kaikki kirjoitukset

Taloyhtiöt voivat pian hakea avustusta sähköajoneuvojen latausinfraan
02.02.2018 04:05 2 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Sähköajoneuvoja ladataan pääasiallisesti kotona. Onkin ensiarvoisen tärkeää, että myös asunto-osakeyhtiössä lataaminen onnistuu ja on turvallista. Myös valtion talousarviossa latauspisteiden tarve on nyt huomioitu. Latauspisteiden edellyttämiin kiinteistöjen sähköjärjestelmiin kohdistuviin muutoksiin on varattu yhteensä 1,5 miljoonan euron määräraha.
Voidaanko yhtiökokouksessa päättää asiasta, josta ei ole kutsussa mainintaa?
19.01.2018 09:02 2 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Tulevan kevään yhtiökokouskausi on taas pian edessä, joten on hyvä käydä läpi Kiinteistöliiton lakineuvontaankin usein tulevia yhtiökokouskäytäntöihin liittyviä kysymyksiä. Yksi yhtiökokouksen onnistumisen lähtökohtainen edellytys on, että yhtiökokouksen kokouskutsussa on mainittu kaikki käsiteltävät ja päätettävät asiat.
Apua tätä tavaran määrää!
11.01.2018 09:06 0 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Otsikon lausahdus on nykyisin hyvinkin tyypillinen ja usein myös täysin aiheellinen. Toista oli ennen: isovanhempieni tavatessa olivat vaarini tavarat mahtuneet kenkälaatikkoon. Houkutus hylätä tarpeettomat tavarat niille sijoilleen on suuri esimerkiksi muuttotilanteessa. Tai entä jos vain makuutamme käyttämättömiä tavaroitamme esim. yhtiön varastossa tai vaikkapa romuautoa yhtiön pihalla?
Osakkaan kyselyoikeus
08.01.2018 09:11 8 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Asunto-osakeyhtiölaissa on säädetty osakkaan kyselyoikeudesta yhtiökokouksessa. Kyselyoikeus on ainoa lailla säädetty osakkaan oikeus esittää yhtiön johdolle kysymyksiä. Yhtiön johdon täytyykin lain mukaan huolehtia kyselyoikeuden toteutumisesta.
Uuden vuoden lupauksena parempi viestintä taloyhtiössä
29.12.2017 09:11 4 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Puhelinneuvonnassa tulee usein esiin kysymyksiä taloyhtiön viestinnästä. Osakkaat kokevat tarvetta saada tietoa myös yhtiökokouksen ulkopuolella. Joskus taas tiedottamisen koetaan syövän taloyhtiön isännöitsijältä ja hallitukselta resursseja, aikaa ja vaivaa. Hyvä tiedonkulku kuitenkin parantaa taloyhtiön yhteishenkeä ja naapurisopua, mikä helpottaa koko taloyhtiön arkea ympäri vuoden. Hyvä ja avoin viestintä on tavoittelemisen arvoinen asia!
...Ja tuli iso paha susi, joka otti huoneiston haltuun
21.12.2017 10:39 1 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Viime aikoina on käyty mediassa erittäin aktiivista keskustelua hallintaanottomenettelyn käytöstä taloyhtiöissä. Kun tunnetila on kuumimmillaan, kannattaa ottaa askel taaksepäin ja arvioida tilannetta hieman etäämpää ja juridiikan kautta.
Joulupuu on rakennettu, joulu on jo ovella!
20.12.2017 09:49 1 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Joulukuusi eli joulupuu on jouluna tavallisesti sisällä pidettävä koristeltu puu, joka Suomessa on yleensä kuusi (Wikipedia). Joulukuusen historiallisesta alkuperästä on esitetty erilaisia näkemyksiä. Suomeen tämä tunnelmallinen perinne on tullut alun perin Saksasta, josta se Ruotsin kautta tuli osaksi suomalaista joulunviettoa 1800 ja 1900 -lukujen vaihteen aikaan.
Oma posti taloyhtiöön?
11.12.2017 02:19 0 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Joulu on jo ovella ja jouluvalmistelut käynnissä. Joulukiireitä yritetään helpottaa monella tavalla. Yhä useampi joululahja hankitaan verkkokaupasta. Mitäpä jos nettiostos myös tuotaisiin perille ja sikäli kun ostos osoittautuu epäonnistuneeksi, sen palauttaminenkin onnistuisi omasta taloyhtiöstä! Ennen joulua moni jonottaa kesken muiden joulukiireiden postissa lähettääkseen joulukortteja ja -paketteja läheisilleen ja ystävilleen. Joillakin joulutervehdysten lähetys onnistuu jo nyt omasta taloyhtiöstä.
Henkilölukuun perustuvat vesimaksut
04.12.2017 10:08 6 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Veden kulutuksesta taloyhtiölle aiheutuvat menot ovat yhtiön kuluja. Asunto-osakeyhtiössä ne katetaan osakkailta perittävillä vastikkeilla. Vastikeperusteista tulee aina määrätä yhtiöjärjestyksessä, joten jos yhtiössä halutaan periä osakkailta veden kulutuksesta aiheutuvien kustannusten kattamiseksi erillistä vesimaksua, tulee siitä olla määräys yhtiöjärjestyksessä. Henkilölukuun perustuvat vesimaksut voivat herättää myös kysymyksiä ja tulkintatilanteita yhtiössä.
Osaava, ammattimainen ja luotettava isännöitsijä toimii avoimesti ja läpinäkyvästi
01.12.2017 09:07 5 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Mediassa on ollut ollut viime päivinä esillä isännöitsijöiden talousrikoksia, joissa uhreiksi ovat joutuneet taloyhtiöt.
Osaammeko Suomessa enää huolehtia kodistamme ja asunnostamme?
20.11.2017 10:08 1 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Olipa asukas siten asunnon omistaja tai vuokralainen, on hänen huolehdittava asunnostaan. Tiettyjen huoltotöiden tekeminen ja huoneiston huolellinen hoitaminen kuuluvat asukkaan vastuulle. Lisäksi asukas on velvollinen ilmoittamaan taloyhtiölle sellaisesta huoneiston viasta tai puutteellisuudesta, jonka korjaaminen kuuluu yhtiön vastuulle.
Kosteutta kylpyhuoneessa - Kuka vastaa kylpyhuoneremontin kustannuksista, osakas vai taloyhtiö?
10.11.2017 01:52 1 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Kun osakas ryhtyy remontoimaan osakehuoneistossaan kylpyhuonetta ja kosteuskartoituksessa löytyy laatoituksesta pintakosteutta, saattaa syntyä epäselvyyttä siitä, kuka remontin kustannuksista on vastuussa. Merkitystä on sillä, onko kylpyhuoneessa taloyhtiön kunnossapitovastuulle kuuluvaa korjaustarvetta.
Milloin osakkaan vastuulle kuuluvia kunnossapitotöitä voidaan tehdä yhtiön kustannuksella?
06.11.2017 10:45 0 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Yhtiökokous voi asunto-osakeyhtiölain mukaan päättää osakkaalle kuuluvan kunnossapitotyön suorittamisesta yhtiön kustannuksella, jos työ liittyy yhtiön kunnossapito- tai uudistustyöhön tai työ on muutoin yhtiön kannalta tarkoituksenmukainen. Edellytyksenä päätökselle on, ettei se loukkaa osakkaiden yhdenvertaisuutta. Mitä yhtiön pitää ottaa huomioon, jos yhtiön kustannuksella aiotaan korjata osakkaan kunnossapitovastuulla olevia rakennuksen osia?
Haloo, kuuluuko? - mobiililaitteiden sisätilakuuluvuus puhututtaa
01.11.2017 11:21 0 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Varmasti kaikille tuttu ongelma on kännykkäpuhelun katkeaminen tai pätkiminen sisätiloissa puhuttaessa. Ongelma on jossain määrin korostunut uudisrakennuksissa, joissa on käytetty energiatehokkaita rakenneratkaisuja. Eduskunnassa käsiteltävänä oleva maankäyttö- ja rakennuslain muutosehdotus koskee osaltaan myös matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden kuuluvuutta rakennusten sisätiloissa. Lakiehdotukseen ei sisälly kovinkaan yksityiskohtaista sääntelyä, mutta se sisältää asetuksenantovaltuuden, jonka myötä tarkempi sääntely tapahtuisi asetuksen kautta.
Allianssiurakka taloyhtiömaailmassa?
27.10.2017 01:53 0 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Allianssihankkeita on ollut Suomessa jo useampi. Allianssimallia on käytetty lähinnä suurissa infra-hankkeissa sekä julkisissa rakennushankkeissa. Voisiko allianssi toimia myös taloyhtiömaailmassa?
Digi loo digi lei - Katse kauemmas horisonttiin
20.10.2017 12:59 3 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Digitalisaatio, automaatio, koneäly ja robotiikka - miten ihmeessä nämä liittyvät asumiseen? Mahdollisesti paljonkin. Tulevaisuudessa asumme yhä älykkäämmin varustelluissa kodeissa ja asioimme yhä digitaalisemmin. Aika näyttää, kuinka nopein loikin digikenguru oikeasti etenee.
Rakennusmääräykset uudistettuihin asetuksiin
16.10.2017 01:23 1 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Vuonna 2013 voimaan tulleen maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen myötä on rakennusmääräysten rakenne uudistettava siten, että niihin sisältyvät velvoittavat määräykset annetaan asetuksen tasolla. Aiemmat ohjeet ja selostukset tullaan puolestaan uudistamaan soveltamisohjeiden muotoon. Uudistus astuu voimaan vuoden 2018 alusta, johon asti voidaan soveltaa aiempia määräyksiä ja ohjeita. Uudistuksella tavoitellaan rakentamista koskevan sääntelyn selkeyttämistä sekä sen soveltamiskäytäntöjen yhtenäistämistä ja lisääntynyttä ennakoitavuutta. Uusista asetuksista käy myös suoraan ilmi se, sovelletaanko niitä uudisrakentamiseen vai korjausrakentamiseen.
Osakekirjan hallinta on edelleen tarkistettava!
09.10.2017 09:01 1 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Hallitus vastaa lain mukaan osakeluettelon ylläpitämisestä asunto-osakeyhtiössä. Kun osakkeenomistaja vaihtuu, uusi omistaja pyytää osakeluettelomerkinnän tekemistä. Käytännössä uuden omistajan merkitsee osakeluetteloon useimmiten isännöitsijä. Isännöitsijä saa tehdä merkinnän vasta kun hänelle on toimitettu luotettava selvitys saannosta. Saanto itsessään voi olla esimerkiksi kauppa, vaihto, lahja, ositus, perinnönjako tai vaikkapa testamenttisaanto. Riippumatta siitä mikä saanto on kyseessä, on aina varmistettava, että osakekirja on uuden omistajan hallussa.
Hallituksen päätöksenteko
29.09.2017 02:16 5 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Asunto-osakeyhtiölain mukaan yhtiöllä on oltava hallitus. Hallitus huolehtii mm. yhtiön hallinnosta ja yhtiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Yhtiöllä voi lain mukaan olla myös isännöitsijä, jos yhtiöjärjestyksessä niin määrätään tai yhtiökokous niin päättää. Yhtiön johdosta puhuttaessa tarkoitetaan yleensä juuri hallitusta ja isännöitsijää. Miten asunto-osakeyhtiötä sitten johdetaan? Miten hallitus toimii ja tekee päätöksiä?
Pitääkö rakentamattomasta huoneistosta maksaa vastiketta?
25.09.2017 12:29 0 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Urakoitsijan rakentaessa uusia asunto-osakeyhtiömuotoisia asuintaloja saattaa syntyä tilanne, jossa esimerkiksi rakentamisen keskeytymisestä johtuen asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen huoneistoselitelmässä on rakentamattomia huoneistoja. Näiden huoneistojen omistus on usein rakennuttajalla tai niiden omistus voi olla siirtynyt jollekin kolmannelle. Yhtiössä saattaa herätä kysymyksiä näiden rakentamattomien huoneistojen osakkeenomistajien vastikkeenmaksuvelvollisuuteen liittyen. Pitääkö rakentamattomista huoneistoista maksaa vastiketta?
Taloyhtiö voi hankkia palovaroittimet huoneistoihin
15.09.2017 01:35 0 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Onnettomuustutkintakeskus julkaisi syyskuun alussa (4.9) tutkinnan asuntopalosta, joka johti äidin ja kolmen lapsen kuolemaan. Huoneiston asukkaan vastuulla on palovaroittimien olemassaolo ja niiden kunto. Onnettomuustutkintakeskuksen tutkinnassa todettiin, ettei asunnon haltijan vastuu huolehtia yksinään palovaroittimista näytä toimivan ja tutkinnassa todetaan, että vastuuta toimivista palovaroittimista olisi luontevaa antaa taloyhtiölle.
Tuleeko äänileikkuri sovellettavaksi yhtiökokouksen äänestyksessä?
13.09.2017 09:14 1 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Aika ajoin neuvontaan tulee kysymyksiä äänileikkurin soveltamisesta yhtiökokouksessa äänestettäessä. Mikä äänileikkuri on, ja miten sen mahdollinen soveltaminen vaikuttaa yhtiökokouksessa äänestämiseen?
Matkailuauto taloyhtiön parkkipaikalla
04.09.2017 09:04 2 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Matkailuauton pysäköiminen autopaikalle herättää aika ajoin taloyhtiöissä hämmennystä ja eripuraa. Asunto-osakeyhtiölaissa ei ole erillisiä säännöksiä autopaikoista eikä muussakaan lainsäädännössä ole säännelty, mitä kulkuneuvoja autopaikalla saa säilyttää. Miten yhtiön parkkipaikalle pysäköityihin matkailuautoihin pitäisi yhtiössä suhtautua?
Urakoitsijan konkurssi - puretaanko sopimus?
25.08.2017 02:15 0 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Mitä voimme tehdä, kun urakoitsijaamme uhkaa konkurssi? Taloyhtiön on hyvä ensin tutustua urakkasopimukseen ja sen sopimusehtoihin. On myös hyvä ottaa selvää siitä, onko urakoitsijaa vasta haettu konkurssiin vai onko käräjäoikeus jo asettanut urakoitsijan konkurssiin. Ennen toimia, on hyvä pysähtyä hetkeksi ja käydä läpi tilanne tarkoin.
Rottasota
18.08.2017 10:43 0 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Monissa lähiöissä käydään parasta aikaa rajua rottasotaa. Etenkin pääkaupunkiseudulla rottakanta on lisääntynyt räjähdysmäisesti. Taustalla on toki leuto talvi, rakennustyömaat ja suotuisa parinmuodostus. Iso vaikutus rottakannan kasvuun on myös taloyhtiön ja sen asukkaiden toimilla. Onko teidän taloyhtiössä luotu hyvät elinolosuhteet rotille? Ei kannattaisi. Tautien levittämisen lisäksi rotta voi pahimmassa tapauksessa jyrsiä rakenteita ja tuhota infrastruktuuria.
Milloin hallitusta pitää täydentää?
11.08.2017 01:28 2 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Taloyhtiöissä saattaa syntyä tilanteita, joissa yksi tai useampi hallituksen jäsen eroaa hallituksesta kesken hallituskauden. Yhtiön hallituksen päätösvaltaisuudesta tulee kuitenkin huolehtia siitä huolimatta, että hallituksessa on käynyt jäsenkato. Tällöin yhtiössä saatetaan joutua järjestämään ylimääräinen yhtiökokous, jossa valitaan uusia hallituksen jäseniä eronneiden tilalle.
Eriste kuuluu yhtiölle
04.08.2017 01:59 10 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Kosteusvaurion korjausvastuut ovat tavallisimpia kysymyksenasetteluja Kiinteistöliiton lakineuvonnassa. Monille soittajille on iskostunut mieleen, että eristeet kuuluvat taloyhtiölle ja laatat vastaavasti osakkaalle. Se, mitä tämä sitten käytännössä tarkoittaa, herättääkin usein kysymyksiä ja hämmennystä.
Futarit taloyhtiön pihamaalla
14.07.2017 01:23 0 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Monen lapsen kesän kohokohta on käsillä - eletään jälleen jännittävää Helsinki cup viikkoa. Tänä vuonna turnaukseen osallistuu joukkueita 17:sta eri maasta. Turnaus näkyy ja kuuluu kaupungissa, silti aikuisten suhtautuminen on suopeaa. Kuka voisikaan närkästyä lasten riemunkiljahduksista, joita komeat maalit, maalivahtien upeat torjunnat ja joukkueena yhdessä voitetut pelit kirvoittavat! Edes hetkelliset ruuhkat pelikenttien läheisyydessä eivät näytä juurikaan kiristävän kenenkään hermoja.
Airbnb Suomessa ja muualla
07.07.2017 12:23 0 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Airbnb on yhdysvaltainen yritys, jonka kautta voi esimerkiksi vuokrata omaa huoneistoaan. Usein vuokraaminen tapahtuu turisteille ja näin ollen on nyt kesäaikana vuokraaminen Airbnb kautta on hyvin aktiivista. Toiminta on herättänyt keskustelua myös taloyhtiöissä. Voinko minä osakkaana vuokrata huoneistoni Airbnb:n kautta tai voiko taloyhtiöni kieltää sen? Tai voinko minä vuokrata sen kautta itselleni asunnon, kun matkustan lomalle Berliiniin.
Luteet - kuka vastaa kuluista?
03.07.2017 08:11 1 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Luteiden ilmestyminen asuntoon on ikävä asia, ja asumiselle aiheutuvan haitan lisäksi murhetta aiheuttaa myös tuholaisten hävittämisestä aiheutuvat toimet kustannuksineen. Miten vastuu jakautuu?
Mitä muutostyöilmoituksen kustannuksia voidaan periä osakkaalta?
22.06.2017 12:50 1 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Osakkaalla on asunto-osakeyhtiölain mukaan varsin laaja muutostyöoikeus huoneistoissaan. Osakkaan täytyy kuitenkin ilmoittaa kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle kaikista sellaisista muutostöistä, jotka voivat vaikuttaa yhtiön tai toisen osakkaan vastuulla olevaan kiinteistön, rakennuksen tai huoneiston osaan tai toisen huoneiston käyttämiseen. Ilmoitusten käsittely aiheuttaa vaihtelevassa määrin työtä isännöitsijälle ja hallitukselle. Taloyhtiöissä on ajoittain epäselvyyksiä siitä, mitä muutostyöilmoitukseen liittyviä kustannuksia yhtiö voi vaatia osakkaalta.
Ääntä asumisesta - Häiriöksi asti?
19.06.2017 09:38 1 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Keskustelun aiheeksi on niin mediassa kuin taloyhtiöissäkin noussut asumisen äänet. Yhteisölliseen asumiseen liittyy aina ääniä, joita myös muiden asukkaiden tulee sietää. Normaalit elämisen äänet voivat johtaa hallintaanottoon vain ääritapauksissa.
Kuuluuko vai pätkiikö?
06.06.2017 01:41 1 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Kännykän kuuluvuusongelmat varsinkin sisätiloissa ovat kaikille tuttu ongelma. Syitä hankalaan ongelmaan on monia. Yhtäältä kyse voi olla maaston muodoista ja rakennusten sijoittumisesta suhteessa operaattoreiden tukiasemiin. Toisaalta kuuluvuusongelmia on pistetty tiiviimmän rakentamisen ja erityisesti erilaisilla kalvoilla varustettujen ikkunoiden syyksi.
Raastuvassa tavataan - Siis aikuisten oikeasti?
26.05.2017 10:49 4 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Hyvä taloyhtiömuotoinen asuminen ja omistus on tehty hyvästä hallinnosta ja suunnitelmallisesta kiinteistönpidosta. Taloyhtiömuotoinen asuminen on lisäksi yhteisöasumista isolla y:llä ja edellyttää asukkailta joustavuutta, avarakatseisuutta ja toisten kunnioittamista. Hyvä asuinyhteisö ei synny itsestään, vaan edellyttää kultakin tietoisia valintoja. Kiistoja syntyy tikusta ja asiasta. 6-0 vai rehti kädenpuristus?
Latauspisteet taloyhtiössä
23.05.2017 08:57 12 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Sähköajoneuvot lisääntyvät ja keskustelu latauspisteiden hankinnasta käy kuumana. Toistaiseksi latauspisteitä on taloyhtiöissä vielä vähän. Kuitenkin pääasiallisesti sähköajoneuvoja ladataan kotona, joten tarve latauspisteille on ilmeinen. Asia on ajankohtainen ja päätöksentekomenettely puhututtaa. Olennaista on, että lataaminen tulee järjestää siten, että se on turvallista. Lisäksi on oikeudenmukaista, että lataussähkö veloitetaan mitatun kulutuksen mukaan sähköajoneuvon lataajalta.
Hallitus järjestäytyy työhön
12.05.2017 02:12 2 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Kevään yhtiökokouskausi alkaa kallistua ehtoopuolelle ja uudet hallitukset järjestelevät yhtiöissä rivejään. Hallituksen tultua valituksi tulee sen pääsääntöisesti valita itselleen puheenjohtaja. Suositeltavaa on myös perehdyttää uudet jäsenet hallituksen toimintaan ja sopia esimerkiksi työjärjestyksestä. Hallitus voi pitää järjestäytymiskokouksen vaikka heti hallituksen valinneen yhtiökokouksen päätyttyä, ja pyöräyttää hallitustyöskentelyn jouhevasti käyntiin.
Yhtiökokouskutsun myöhästyminen
08.05.2017 04:03 6 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Asunto-osakeyhtiölain mukaan yhtiökokouksen päätös on mitätön, jos kokouskutsua koskevia säännöksiä tai määräyksiä on olennaisesti rikottu. Lain mukaan yhtiökokouskutsu tulee lähettää viimeistään kahta viikkoa ja aikaisintaan kahta kuukautta ennen kokousta. Yhtiöjärjestyksessä voidaan vapaasti määrätä kokouskutsun lähettämisajasta lain raamien sisällä. Milloin kokouskutsua koskevia säännöksiä ja määräyksiä on olennaisella tavalla laiminlyöty, kun kokouskutsu lähetetään myöhässä?
Mistä ne taloyhtiön eurot tulevat?
28.04.2017 03:03 0 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Viime sunnuntain Hesarissa silmään pisti mielenkiintoinen otsikko, jossa todettiin, että Ruotsissa remontin maksaa yhdistys, jolloin kerrostalon asukkaat välttyvät kymmenien tuhansien putkiremonttikuluilta, mutta maksavat kylpyhuoneen pinnat ja kalusteet itse. Suomessa taloyhtiössä asuvana osakkaana heräsi heti ajatus, että pitäisikö muuttaa Ruotsiin.
Kokouskutsut matkaan ajoissa!
25.04.2017 02:38 1 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Asunto-osakeyhtiölain mukaan varsinainen yhtiökokous tulee järjestää kuuden kuukauden kuluessa yhtiön tilikauden päättymisestä. Useimmissa yhtiöissä tämä tarkoittaa sitä, että yhtiökokous on järjestettävä kesäkuun loppuun mennessä. Yhtiökokousaika on siis juuri nyt kuumimmillaan. Kutsu yhtiökokoukseen on lain mukaan lähetettävä aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään kahta viikkoa ennen kokousta. Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä vapaasti kutsujen lähettämisajasta lain määräaikojen sisällä.
Älä tule paha kakku, tule hyvä kakku 2
21.04.2017 02:59 0 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Hisseihin liittyvät kustannukset puhuttavat aika ajoin taloyhtiöissä. Hämmennystä aiheuttaa asunto-osakeyhtiölaissa oleva jälkiasennushissejä koskeva säännös jälkiasennushankkeeseen sovellettavasta kustannusten jaosta. Säännöksen mukaisena jakoperusteena on yhtiöjärjestyksessä määritelty yhtiövastikeperuste kerrottuna huoneiston sijaintikerroksella, joka puolestaan määräytyy porrashuoneen sisäänkäynnin perusteella. Onko yhtiöille olemassa apukeinoja kustannusten konkreettiseksi laskemiseksi?
Hyviä syitä taloyhtiön hallitukseen pyrkimiseen
13.04.2017 01:55 1 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
On taas se aika vuodesta, jolloin taloyhtiöiden hallituksiin valitaan jäseniä. Moni osakas arastelee hallitukseen pyrkimistä. Tehtävät saattavat pelottaa, samoin tehtävien hoitamiseen liittyvä vastuu. Miksi hallitukseen pyrkiminen kannattaa?
Milloin kunnossapito- tai uudistuskulujen tasajaosta voidaan päättää määräenemmistöpäätöksellä?
07.04.2017 10:48 3 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Aika ajoin lakineuvonnassa herää kysymys siitä, milloin taloyhtiön hankkeessa kustannuksia voidaan jakaa osakkaiden kesken tasajaolla. AOYL 6 luvun 32 §:n perusteella yhtiökokous voi päättää 2/3 määräenemmistöllä kunnossapidosta ja uudistuksesta aiheutuvien kulujen jakamisesta tasan osakkeenomistajien kesken, jos toimenpide kohdistuu osakehuoneistoihin ja kunnossapidosta tai uudistuksesta kullekin osakehuoneistolle tuleva etu ja kunkin huoneiston osalta aiheutuva kustannus ovat yhtä suuret.
Tuunauksesta duunaukseen - Mistä on hyvä asunto-osakeyhtiölain muutos tehty?
31.03.2017 02:23 0 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Purkava lisärakentaminen tarjoaisi monissa tilanteissa teknistaloudellisesti kustannustehokkaan mahdollisuuden selviytyä rakennuskantaa rassaavista mittavista korjaustarpeista. Asunto-osakeyhtiölaki sisältää selvät speksit rakennuksen uudistamiseen tuunaamalla. Tie nousee käytännössä usein pystyyn, kun puhutaan rakennuksen purkamisesta ja uuden duunaamisesta. Yksi vastarannan kiiski voi käytännössä torpedoida hankkeen.
Pöytäkirjasta ja sen tarkastamisesta
27.03.2017 12:35 4 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Yhtiökokoussesonki on nyt kuumimmillaan. Taloyhtiöissä valmistaudutaan ehkä vuoden tärkeimpään tapahtumaan, jossa päätetään jokaisen osakkeenomistajan kannalta olennaisen tärkeistä asioista. Vaikka yhtiössä ei olisi päätettävänä suuria korjaushankkeita, on ainakin ns. yhden kokouksen yhtiöissä käsillä mm. talousarviosta ja vastikkeista päättäminen sekä hallituksen ja tilintarkastajan valinta.Yhtiökokouksen ja tehtyjen päätösten dokumentointi on tärkeää ja ne tulee kirjata kokouksen pöytäkirjaan.
Kuka maksaa kiinteistövakuutuksen omavastuuosuuden?
20.03.2017 10:40 1 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Juridisesta neuvonnasta tiedustellaan usein omavastuuosuuden maksajaa. Asunto-osakeyhtiön vakuutusyhtiön korvattua syntyneitä korjauskuluja soittajia mietityttää, jääkö omavastuuosuus yhtiön maksettavaksi, vai vastaako siitä se osakas, jonka huoneistossa korjauksia on tehty. Vakuutuskorvaus voi liittyä esimerkiksi astianpesukoneen vuotoon, putkivuotoon tai vaikkapa lämminvesivaraajan rikkoutumiseen. Tilanteet vaihtelevat ja niinpä omavastuuosuuden maksajakin vaihtelee.
Horinaa hormeista ja muutostöistä
13.03.2017 01:18 0 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Taloyhtiö vastaa asunto-osakeyhtiölain mukaan rakenteiden ja perusjärjestelmien kunnossapidosta. Sen sijaan osakkaan muutostöiden kunnossapidosta vastaa osakas. Takkahormit yleensä kulkevat rakenteissa, ja saattaisivathan ne olla osa yhtiön perusjärjestelmääkin, vai saattaisivatko? Silloin kai yhtiö vastaa niiden kunnossapidosta? Entä jos takka onkin asennettu huoneistoon osakkaan muutostyönä? Mitä kunnossapitovastuu ylipäätään tarkoittaa - että yhtiö vastaa nuohouksesta?
Osakkaan oikeus saada asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi
06.03.2017 03:59 3 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Osakkaalla on asunto-osakeyhtiölakiin perustuva oikeus saada asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi. Vaatimuksen esittämiselle on kuitenkin laissa asetettu useita edellytyksiä. Miten ja milloin vaatimus on esitettävä? Entä minkälaiset vaatimukset on otettava yhtiökokouksen käsiteltäväksi?
Avustajan käyttäminen yhtiökokouksessa
24.02.2017 03:29 0 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Aina välillä kyseenalaistetaan osakkaan oikeus käyttää avustajaa yhtiökokouksessa. Pitääkö tarve avustajan käyttämiseen perustella ja millaiset perusteet ovat riittäviä? Ketkä osakkaat voivat pyytää avustajan yhtiökokoukseen? Ja pitääkö avustajan käyttämisestä ilmoittaa etukäteen taloyhtiölle?
YSE 1998-ehdot sujuvasti osaksi taloyhtiön urakkasopimusta
17.02.2017 01:35 0 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Rakennusurakoita varten on neuvoteltu urakkasopimusten tekoa helpottamaan yleiset sopimusehdot eli Rakennusalan yleiset sopimusehdot (ns. YSE 1998-ehdot). Urakkaosapuolten välillä vallitsee sopimusvapaus eli osapuolet voivat neuvotella millaisen sopimuksen haluavat. Halutessaan osapuolet voivat siten tehdä urakkasopimuksen ilman, että yleisiä sopimusehtoja miltään osin liitetään osaksi sopimusta. Jos osapuolet haluavat, että urakkasopimuksessa noudatetaan YSE 1998-ehtoja, tulee ehtoihin nimenomaisesti viitata urakkasopimuksessa. Vai tuleeko?
Kirjanpitolautakunta on julkaissut uuden taloyhtiöitä koskevan yleisohjeen
13.02.2017 07:50 0 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Kirjanpitolautakunta on julkaissut 1.2.2017 uuden yleisohjeen asunto-osakeyhtiöiden ja muiden keskinäisten kiinteistöyhtiöiden kirjanpidosta, tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Ohjeen tarkoituksena on opastaa tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen liittyvien erityiskysymysten ratkaisussa, yhtenäistää kirjanpitovelvollisten kirjanpito- ja tilinpäätöskäytäntöjä ja edistää hyvää kirjanpitotapaa.
Voiko taloyhtiö joutua korvaamaan osakkaan sijaisasumiskustannuksia?
06.02.2017 11:39 1 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Aika ajoin nousee esiin kysymys sijaisasumiskustannusten korvattavuudesta silloin, kun osakehuoneiston käyttö on estynyt esimerkiksi laajan kosteusvaurion korjaamisen vuoksi.
Vesiliirtoa jäisellä baanalla
30.01.2017 09:15 1 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Säätilan vaihdellessa tuuliviirin lailla monen taloyhtiön pihamaa on muuttunut jäisen vetiseksi perunapelloksi. Liikehtiminen autopaikalle ja jätekatokselle, tontin rajasta puhumattakaan tuntuu sujuvan parhaiten luistimilla. Kiinteistönomistajan vastuusta on Lakipähkinä-blogissakin useasti kirjoiteltu. Onko vielä jotakin lisävinkkiä, jolla hallitus voisi turvata omaa selustaansa mahdollisten vahinkojen tai vahingoittumisten varalta?
Lunastukseen vai ei?
23.01.2017 10:24 1 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Korkein oikeus antoi viime viikolla ajattelemisen aihetta taloyhtiöille, joiden yhtiöjärjestyksestä löytyy lunastuksen mahdollistava määräys. Ratkaisussa KKO:2017:2 oli kyse siitä, saattoiko murto-osan luovutus johtaa oikeuteen lunastaa koko osakeryhmä tai ainakin siirtyneet murto-osat. Tapauksessa A oli myynyt samalla kauppakirjalla 1/3 murto-osan pojalleen B:lle ja toisen 1/3 murto-osan tämän avopuoliso C:lle pidättäen omistuksessaan edelleen 1/3 murto-osan. Yhtiön osakas D oli esittänyt lunastusvaatimuksen ja maksanut lunastushinnan kaikkien huoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden lunastamiseksi.
Vahingonkorvausvastuu kosteus- ja homevaurioista
15.01.2017 01:16 4 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Korkein oikeus antoi aivan viime vuoden lopussa ratkaisun kuntayhtymän vahingonkorvausvastuuta koskevassa asiassa (KKO:2016:99). Kysymys oli siitä, oliko kuntayhtymä laiminlyönyt työsuojeluvelvollisuuksiaan ja oliko se tuottamuksensa perusteella vahingonkorvausvastuussa työntekijöilleen, jotka olivat sairastuneet sisäilman ongelmista johtuviin sairauksiin. Työntekijät olivat työskennelleet kätilöinä sairaalan synnytysosastolla, jolla sittemmin todettiin kosteus- ja homevaurioita.
Uuden vuoden jätehuolto
05.01.2017 04:46 1 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Joulu ja vuosi 2016 on saatu päätökseen ja uusi arki on alkanut. Vuoden ensimmäinen viikko valkeni virkistävän kuulaana ja monelle ilahduttavan talvisessa säässä. Vuodenvaihde ja loppiainen ovat otollista aikaa niin asunnon, kiinteistön kuin pääkopankin siivoamiselle ja tyhjentämiselle. Puhtaammalta pöydältä on hyvä lähteä uuteen vuoteen.
Huolellinen kokouspöytäkirjanpito kannattaa!
30.12.2016 10:58 2 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Vuosi lähestyy loppuaan ja ensi vuoden alkupuolella on useimmissa taloyhtiössä edessä jälleen monelle jo tutuksi tullut varsinainen yhtiökokous. Varsinaisessa yhtiökokouksessa on tietenkin käsiteltävä kaikki asunto-osakeyhtiölaissa määrätyt asiat. On muun muassa päätettävä vastuuvapauden myöntämisestä vanhalle hallitukselle ja isännöitsijälle ja yleensä myös valittava uusi hallitus. Tämän lisäksi varsinaisen yhtiökokouksen asialistalle on voitu ottaa monia muita päätettäviä asioita. Kun yhtiökokous tekee päätöksiä, on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että päätökset kirjataan pöytäkirjaan mahdollisimman tarkasti ja niin, että yhtiökokouksen päätöksen tarkoitus tulee mahdollisimman selkeästi esille.
Uudenvuodenlupaus olla parempi naapuri
23.12.2016 11:00 0 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
HS:n päätoimittaja Päivi Anttikoski toteaa kolumnissaan 15.12., että taloyhtiö on syytä valita aviopuolisoa harkitummin ja perustelee tätä mm. sillä, että taloyhtiöissä riidellään kuin huonossa avioliitossa - jääräpäisesti ja pienistäkin asioista loukkaantuen. Kiinteistöliiton lakimiehenä pystyn valitettavasti allekirjoittamaan lähes kaikki kolumnissa esille tuodut ongelmat ja riidanaiheet.
Hissin mallinen joululahja
16.12.2016 09:40 0 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
ARA myöntää korjausavustusta jälkiasennushissin rakentamiseen. Avustus on 1.1.2017 alkaen enintään 45 %:a hyväksytyistä kustannuksista ja sitä myönnetään hissin rakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Lisäksi ARA myöntää avustusta myös liikuntaesteiden poistamiseen eli esimerkiksi luiskien rakentamiseen ja ulko-ovin automatisointiin, myös tässä avustusprosentti on enintään 45 %. Tavoitteena on saada esteetön kulku ulko-ovelta kotiovelle. Lisätietoja www.ara.fi ja www.hissiin.fi
Loppuvuoden juhlasesonki ja naapurisovun säilyminen
09.12.2016 10:45 0 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Pikkujoulukausi on käynnissä ja kohta koittaa myös vuoden vaihtuminen. Taloyhtiössä saattaa tällöin joku asukkaista järjestää juhlat huoneistossaan, josta voi syntyä ääntä puheensorinana ja musiikin kuulumisena. Juhlijoiden tulee kuitenkin äänitasossaan ottaa huomioon järjestyssäännöt ja naapurit.
Paloturvallista jouluun valmistautumista
05.12.2016 09:54 0 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Joulu lähestyy kovaa vauhtia ja kotia on mukavaa koristella niin kynttilöin, sähköisin jouluvaloin kuin muillakin koristeilla. Kodin koristelussa on kuitenkin hyvä muistaa myös paloturvallisuusnäkökohdat.
Kaikki sileeks - kohti purkavaa lisärakentamista?
18.11.2016 10:38 1 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Lähestyvät korjaushankkeet ja niiden rahoittaminen haastavat taloyhtiöitä. Purkava lisärakentaminen tarjoaisi kevennystä hankkeiden lopulliseen hintalappuun ja osakkaille mahdollisuuden saada omistukseensa tulevaisuudenkin asumistarpeisiin paremmin vastaavia asuntoja. Kunhan vain saataisiin lievennettyä päätöksentekovaadetta. Tällä hetkellä yksikin osakas voi hankkeen torpata. Näkyykö tunnelin päässä jo valoa?
Talvi on mahdollisuus
14.11.2016 11:32 0 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Viimeisen viikon aikana on ainakin etelärannikolla saatu nauttia talven tunnusta. Talvella on tapana yllättää ainakin autoilijat. Myös taloyhtiöissä on päästy testailemaan talvikunnossapidon toimivuutta. Talvi ja pakkaset ovat myös mahdollisuus. Silloin on nimittäin oiva tilaisuus havainnoida vaikkapa lämmitysjärjestelmän toimivuutta. Lämmitysjärjestelmän tasapainottaminen vaatii kunnon pakkasjakson onnistuakseen. Myös esimerkiksi sisäilman laadun mittaaminen onnistuu paremmin talvikaudella. Nämä työt onkin syytä laittaa tilaukseen viimeistään nyt.
Talvi tulee - onhan kiinteistönhuoltosopimuksenne kunnossa?
04.11.2016 12:32 1 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Talven tullessa kiinteistön huoltotarpeita ja -kustannuksia kasvattavat muun muassa lumen auraukset ja pudotukset, sekä liukkauden torjunta. Kannattaako tehdä itse ja säästää, vai antaa talven tuomat lisähuoltotarpeet ammattilaisten hoidettavaksi?
Muista esittää yksilöidyt vaatimukset ajoissa
31.10.2016 10:46 0 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Korkein oikeus antoi viime viikolla ratkaisun asianmukaisesta reklamointitavasta kiinteistönkaupassa (KKO:2016:69). Myydyssä kiinteistössä oli havaittu laatuvirheitä. Ostajat olivat ilmoittaneet virheistä myyjille pian virheet havaittuaan. Samalla he olivat varanneet itselleen mahdollisuuden esittää tarkempia yksilöityjä vaatimuksia myöhemmin. Näin he myös tekivät - ostajat esittivät yksilöidyt vaatimuksensa noin vuoden kuluttua virheiden havaitsemisesta. Korkeimmassa oikeudessa oli ratkaistavana, olivatko ostajat ilmoittaneet virheisiin perustuvista vaatimuksista ajoissa.
Eriävä mielipide yhtiökokouksen pöytäkirjaan
21.10.2016 03:33 12 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Yhtiökokous on taloyhtiön ylin päättävä elin, mikä tarkoittaa, että taloyhtiön kannalta tärkeimmät päätökset tehdään nimenomaan yhtiökokouksessa. Koska päätökset, jotka tehdään yhtiökokouksessa voivat olla yhtiön kannalta tärkeitä ja voivat vaikuttaa laajastikin yhtiön toimintaan, saattavat päätöksenteon yhteydessä ne osakkaat, jotka vastustavat päätöstä, esittää pyynnön saada eriävä mielipide merkityksi pöytäkirjaan.
Turvallinen taloyhtiö - myös avaimissa
14.10.2016 09:06 0 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Kiinteistöliiton syyskuussa käynnistynyt Turvallinen taloyhtiö -kiertue keskittyy taloyhtiöiden turvallisuuskysymyksiin antaen vinkkejä siihen, miten taloyhtiöistä on mahdollista tehdä entistä turvallisempia meille kaikille. Käsittelyssä on aiheita pelastussuunnitelmasta taloudelliseen turvallisuuteen sekä kameravalvonnasta avainturvallisuuteen. Mitä avainturvallisuuden osalta olisi hyvä huomioida taloyhtiöissä?
Rakentamisen oikeudelliset yleisperiaatteet
11.10.2016 09:38 0 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Urakkasopimusten sisällöstä ei ole olemassa nimenomaista lakia. Urakointiin sovelletaan maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) säännöksien ja rakennusurakan yleisten sopimusehtojen määräysten lisäksi yleisiä sopimusoikeudellisia periaatteita. Näistä periaatteista korostuvat erityisesti sopimusvapaus, lojaliteettiperiaate sekä velvollisuus noudattaa hyvää rakennustapaa.
Käynti osakehuoneistossa
30.09.2016 08:35 6 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Käynti osakehuoneistossa täytyy asunto-osakeyhtiölain mukaan lähtökohtaisesti järjestää huoneistossa asuvalle osakkaalle ja huoneiston asukkaalle sopivaan aikaan. Miten pitäisi toimia, jos osakasta tai asukasta ei tavoiteta ja huoneistossa olisi tarpeen käydä? Entä jos osakas tai asukas kieltää pääsyn huoneistoon?
Vastikerästejä - mitkä ovat vaihtoehtomme?
26.09.2016 09:49 1 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Yhtiön johdon tulee huolehtia siitä, että osakkaiden maksusuorituksia seurataan ja maksuhäiriöihin puututaan viivytyksettä. Myös isännöitsijäntodistus kannattaa pitää ajan tasalla vastikerästien osalta, jos huoneistoa ollaan myymässä, jotta uusi omistaja vastaa asunto-osakeyhtiölain mukaisesti mahdollisista entisen omistajan vastikerästeistä.
Älä tule paha kakku, tule hyvä kakku!
16.09.2016 09:33 3 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Hallitusjäseniä askarruttaa silloin tällöin hallitustyöskentelyyn liittyvät henkilökohtaiset vastuumahdollisuudet. Vastuu syntyy pääosin sillä perusteella, että hallitus aiheuttaa huolimattomasti tai laiminlyönnillä vahinkoa yhtiölle, osakkaalle tai ulkopuoliselle. Voipa hallituksen jäsen syyllistyä myös rangaistavaan tekoonkin. Seuraavaksi Top 10 -esimerkkilistaus käytännön toimista, joilla hallitus voi vaikuttaa vastuuseen.
Hyvä hallinto - tavoite taloyhtiöille
13.09.2016 10:51 0 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Taloyhtiöissä sattuu ja tapahtuu. Joskus on kyse väärinymmärryksistä taloyhtiön johdon ja sen osakkaiden ja asukkaiden välillä. Uudistettu Taloyhtiön hyvä hallintotapa -suositus 2016 antaa osaltaan välineitä parempien toimintamallien ja käytänteiden omaksumiselle. Suositukseen voi käydä tutustumassa netissä ja sen voi myös tilata kätevän kirjasen muodossa. Suositus sisältää myös aiemmin julkaistun taloyhtiöiden viestintäsuosituksen.
Työaikalain sovellettavuus isännöitsijän työhön ja sen vaikutukset taloyhtiön kannalta
05.09.2016 01:26 1 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Hämeenlinnan hallinto-oikeus katsoi kesäkuun lopussa antamassaan ratkaisussa, että työaikalaki ei soveltunut isännöintitoimistoon työsuhteessa oleviin isännöitsijöihin. Hallinto-oikeuden mukaan isännöintitoimistolla ei ollut tosiasiallista mahdollisuutta valvoa isännöitsijöiden työajan käyttöä. Työaikalain soveltumista koskevat ratkaisut on kuitenkin tehtävä tapauskohtaisesti. Miten työaikalain soveltuvuus tai soveltumatta jääminen vaikuttaa taloyhtiön arkeen?
Minäkö esteellinen?
26.08.2016 01:07 1 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Pääsääntö on, että osakkaalla on yhtiökokouksessa yhtä monta ääntä kuin osakettakin. Äänileikkuri voi kuitenkin leikata osan äänistä ja tietyissä tilanteissa osakkeenomistaja tai hänen valtuuttamansa eivät saa osakkeenomistajan esteellisyydestä johtuen äänestää lainkaan. Perusajatus esteellisyydestä on, että osakkaan ja hänen valtuutettunsa esteellisyys syntyy, kun osakkaan ja yhtiön etu ovat tai voivat olla ristiriidassa keskenään.
Förbud att duscha och använda toaletten mellan klockan 23-06. Kan ett husbolag förbjuda vad som helst?
22.08.2016 09:26 0 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Om man som bostadsform valt husbolag (dvs. bostadsaktiebolag) kan det tänka sig att man samtidigt godkänt att ha grannar nära inpå samt att man godkänt att man åtminstone i viss mån kommer att lägga märke till deras liv och leverne i sin egen vardag. Trots detta får man mellan varven höra om de mest märkliga förbuden i husbolag. I ett husbolag är dock utgångspunkten den att man skall kunna leva ett s.k. normalt liv och detta kan husbolaget inte effektivt förbjuda.
Turvallisuuskoordinaattori - koskas sellainen tarvitaan?
12.08.2016 02:32 0 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Aika ajoin lakineuvonnassa nousee esille kysymys, milloin hankkeessa tarvitaan turvallisuuskoordinaattoria. Koordinaattorista säädetään valtioneuvoston asetuksessa rakennustyön turvallisuudesta. Asetus on tarkoitettu sovellettavaksi varsin laaja-alaisesti rakennustyömaiden toimintoihin. Asetuksen mukaan rakennuttajan on nimettävä jokaiseen rakennushankkeeseen hankkeen vaativuutta vastaava pätevä turvallisuuskoordinaattori. Mitä tämä sitten oikein tarkoittaa käytännössä?
Jäävätkö muut esteettömyysavustukset hissiavustusten jalkoihin?
05.08.2016 08:33 0 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Ikääntyvien määrä väestörakenteessa kasvaa ja samalla yhteiskunta tavoittelee ikääntyvien henkilöiden asumista omissa asunnoissaan mahdollisimman pitkään. Miten taloyhtiöiden tulisi huomioida tämä kehitys?
Osakkaan vastuu vuokralaisensa aiheuttamasta vahingosta
15.07.2016 10:13 3 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Korkein oikeus on ratkaisussaan KKO 2016:33 arvioinut osakaan korvausvastuuta vuokralaisensa aiheuttamasta vesivahingosta. Kyseisessä tapauksessa osakkaan vuokralainen oli alkoholin vaikutuksen alaisena aiheuttanut vesivahingon jäämällä makaamaan kylpyhuoneen lattiakaivon päälle suihkun ollessa päällä estäen näin suihkusta valuneen veden pääsyn viemäriin. Kyse oli siitä, onko vuokranantajaosakas laiminlyönyt kunnossapitovastuunsa ja toiminut huolimattomasti, kun ei ole edellyttänyt vuokralaiseltaan kotivakuutusta.
Muistilista kesäksi
08.07.2016 10:51 1 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Kesälomien alkaessa osa asunto-osakeyhtiöiden osakkeenomistajista siirtyy kesän viettoon mökille tai pidemmälle lomamatkalle Suomeen tai ulkomaille. Lomalla on luonnollisesti tarkoitus rentoutua, mutta ennen lomille lähtöä on syytä varmistua muutamasta perusasiasta, jotta rento lomatunnelma ei pääse häiriintymään.
Pandat ja muut rusketusrajat
27.06.2016 08:27 0 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Kesä, aurinkorasva ja aurinkotuoli! Hiostavat legginsit on pakattu kellariin, nyt suomityttö kylpee auringossa. Talven jäljiltä kalpeaksi käynyt iho saa kivasti väriä pintaan kotiparvekkeella ja terassipihalla. Hups, näkikö joku?!
Kop, kop, kop - milloin osakehuoneistoon saa mennä?
20.06.2016 10:59 0 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Taloyhtiöissä ilmenee aika ajoin tarve päästä osakehuoneistoon esimerkiksi kunnossapitotoimia varten. Asunto-osakeyhtiölaki antaa taloyhtiön hallituksen jäsenelle ja isännöitsijälle sekä heidän valtuuttamalleen henkilölle oikeuden päästä osakehuoneistoon sen kunnon ja hoidon valvomista tai kunnossapitotoimien suorittamista tai niiden valvomista varten. Käynti on kuitenkin sovittava osakkaalle tai asukkaalle sopivana ajankohtana, ellei kyse ole sellaisesta tilanteesta, jonka kiireellisyys tai laatu edellyttävät huoneistoon pääsyä välittömästi.
Grillaaminen ja kaasugrillin säilyttämien taloyhtiössä
13.06.2016 12:20 22 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Viime viikkojen aikana mediassa on käyty laajaa keskustelua siitä, onko grillaaminen taloyhtiössä sallittua parvekkeella tai takapihalla. Lisäksi kaasugrillin säilyttäminen on aiheuttanut pohdintaa. Näin alkukesästä onkin aiheellista kerrata grillaamiseen liittyvät säännöt.
Minä hallituksessa uutena - mistä aloittaisin?
03.06.2016 03:07 3 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Vilkkain yhtiökokousaika alkaa kevään osalta olla takanapäin. Taloyhtiöihin on taas valittu koko joukko innokkaita ja aktiivisia hallituksen jäseniä, joista osa on jo vanhoja konkareita ja osa uusia, toistaiseksi vielä kokemattomia tulokkaita. Mitä uuden hallituksen jäsenen kannattaisi ensi alkuun tehdä?
Kesä tuo mukanaan pomppufiiliksen!
25.05.2016 02:33 1 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Keväällä on neuvonnassa esiintynyt usein huoli siitä, kuka on vastuussa, jos trampoliinilla hyppiessä sattuu jokin vahinko. Osakkailta saattaa tulla ehdotus trampoliinin asentamisesta taloyhtiön pihalle, jotta lapset pääsevät nauttimaan pomppimisesta ja samalla se aktivoi lapsia liikkumaan, miksei aikuisiakin. Idean tiimellyksessä tulisi hetkeksi pysähtyä myös miettimään sitä harmillista tilannetta, jos trampoliinilla hyppiessä sattuukin henkilövahinko. Kuka vastaa vahingosta ja kenen vastuulla on seurata trampoliinin turvallisuutta ja käyttöä?
Milloin hallitusta pitää täydentää?
20.05.2016 10:10 0 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Hallituksen jäsenen erotessa tehtävästään tai menetettyä toimikelpoisuutensa tulee taloyhtiössä arvioitavaksi tarve hallituksen täydentämiseen. Tällöin taloyhtiössä usein pohditaan, miten pitäisi menetellä, jotta hallitustyö voi jatkua.
Reklamoinnista
13.05.2016 02:57 1 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Asunto-osakeyhtiöt tilaavat tällä hetkellä enemmän korjausrakennusurakoita kuin ikinä aiemmin. Kiinteistöliiton tekemän korjausrakentamisbarometrin mukaan runsaalla puolella taloyhtiöistä on kuluvana vuonna suunnittelussa tai toteutuksessa korjausrakentamishanke. Aina urakka ei kuitenkaan suju sovitusti, jolloin tilaajan tulee muistaa reklamoida urakoitsijaa.
Paikoillanne, valmiit, HEP!
04.05.2016 08:59 3 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Taloyhtiöissä joudutaan aika ajoin punnitsemaan oikeudenkäyntiin ryhtymistä. Tyypillisesti kyse on vahingonkorvaus- tai velkomuskanteen nostamisesta osakasta vastaan taikka urakkariidasta. Oikeudenkäyntiä sääntelevää oikeudenkäymiskaarta on viime aikoina uudistettu mm. rajoittamalla riita-asioiden kohdalla valitusmahdollisuuksia hovioikeuteen. Riita ratkeaakin yhä useammin käräjäoikeudessa. Hyvä vai huono uudistus?
Asbesti osakkaan riesana
29.04.2016 02:05 2 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Vuoden 2016 alusta voimaan tullut uusi asbestilaki (684/2015) ja sen nojalla annettu asetus (798/2015) puhuttavat taloyhtiöissä. Lakineuvontaan tulleissa puheluissa on noussut esiin epätietoisuus osakkaan velvollisuuksista hänen käynnistämän remontin yhteydessä. Velvollisuus asbestikartoituksen teettämiseen koskee yhtä lailla purkutöitä osakkaan remontissa kuin taloyhtiön hankkeessakin. Ero piilee kustannusten kohdentumisessa: kuten oma-aloitteisen remontin kustannuksista muutoinkin, vastaa osakas myös asbestikartoituksesta sekä mahdollisesta altistumisalueen puhtauden varmistamisesta koituvista kustannuksista.
Kevät tuli, lumi suli - talkooaika jälleen tuli
15.04.2016 01:36 3 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Kevät on pihatalkoiden aikaa. Miten mukavaa onkaan yhdessä tehden jututtaa naapureita normaaleja käytäväkeskusteluja pidemmän kaavan mukaan! Talkooaktiiveja kuitenkin suututtaa jokavuotiset talkoolintsaajat. Lakineuvonnasta tiedustellaan, voidaanko vapaamatkustajille rapsauttaa maksuun jokin määrä euroja talkoiden laiminlyönnistä? Useimmiten soittajan tahtotila on kohdistaa maksu nimenomaan lintsaajille.
HTHJ - vastaus jäsenkunnan toiveeseen
11.04.2016 09:20 4 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Kiinteistöliiton uusimmassa jäsentyytyväisyyskyselyssä noin puolet vastaajista toivoi omaan tahtiin suoritettavaa verkko-opiskelua. Noin selvästi ilmaistuun toiveeseen on vastattava. Kaksi vuotta sitten HTHJ-kurssin versio 1.0 vedettiin Hämeenlinnassa perinteisinä tupailtoina. Neljän opintoillan päätteeksi osallistujat saivat muodollisen pätevyyden: Hyväksytty Taloyhtiön Hallituksen Jäsen (HTHJ). Mukaan otettiin Kiinteistöalan Kustannus Oy ja sen verkkokurssiosaaminen. Lopputuloksena syntyi jotain, mitä ei ole tehty ennen missään.
Väärin perityn vastikkeen palautus
24.03.2016 11:43 5 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Asunto-osakeyhtiölain 3 luvussa säädetään osakkeenomistajan vastikkeenmaksuvelvollisuudesta. Osakkeenomistaja on velvollinen maksamaan yhtiön menojen kattamiseksi yhtiövastiketta yhtiöjärjestyksessä määrättyjen perusteiden mukaan. Mitä tehdä, jos vastikkeen perimisessä onkin tapahtunut laskuvirhe ja tilannetta tulisi lähteä oikomaan?
Äänileikkurin soveltamisen johdosta osakkeenomistajan enimmäisäänimäärä voi olla desimaaliluku
18.03.2016 10:24 2 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Helsingin hovioikeudella on ollut ratkaistavanaan kysymys siitä, voiko äänestysrajoituksen (äänileikkurin) soveltaminen johtaa siihen, että osakkaan enimmäisäänimäärä on desimaaliluku. Asunto-osakeyhtiölaissa ei ole säännöstä äänileikkurin soveltamisen mahdollisesti tuottamien murto-osaäänien pyöristämisestä eikä asiaa ole käsitelty myöskään asunto-osakeyhtiöoikeudellisessa oikeuskirjallisuudessa.
Ongelmanehkäisyn kolme kovaa: Suunnittelu, viestintä ja johtaminen
15.03.2016 02:50 0 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Pakollako digitalisaatiota?
07.03.2016 09:33 0 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Digitalisaatio ja sähköiset palvelut ovat päivänpolttavina asioina monien huulilla. Valtionhallinto parantaa jatkuvasti sähköisen asioinnin mahdollisuuksia. Samoin paperisista arvopapereista ollaan siirtymässä enenevässä määrin sähköisiin kirjauksiin. Tulisiko asiakasta ohjata käyttämään uusia mahdollisuuksia kepillä vai porkkanalla?
Aikaa ja tupakkaa...
26.02.2016 02:39 3 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Tupakointi ja sen kieltäminen ovat tulenarkoja aiheita taloyhtiöissä. Näin ollen on odotettavissa, että nyt annettu hallituksen esitys (HE 15/2016) uudeksi tupakkalaiksi on omiaan nostattamaan jos jonkinasteisia myrskyjä. Lakiehdotuksen mukaan taloyhtiöt voisivat hakea tupakointikieltoa huoneistoparvekkeille ja vastaaville osakashallintaisille ulkoalueille sekä myös itse asuinhuoneistoihin. Asuinhuoneiston sisätilan osalta kyseessä olisi kuitenkin poikkeuksellinen toimi.
Auktorisoitu isännöitsijä
15.02.2016 11:40 1 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Ammattitaitoisen isännöitsijän valitseminen on yksi hallituksen tärkeimmistä tehtävistä. Isännöitsijän valinnassa kannattaa huomioida isännöitävän taloyhtiön koko, ikä ja kunto sekä tämän perusteella isännöintityölle asetettavat vaatimukset. Kaikissa tilanteissa edellytyksenä tulisi kuitenkin olla se, että isännöitsijäksi valittavalla henkilöllä on riittävästi kokemusta ja ammattitaitoa.
Pakastaa - ei pakasta - pakastaa
09.02.2016 10:17 0 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
On siis kevättalvi. Taloyhtiön jos toisenkin pihamaa muistuttaa päivisin keskisuurta lampea, aamutuimaan työmatkalainen kohtaa luonnonjäisen luisteluradan. Miten hoitaa homma maaliin; kuka vastaa liukkauden torjunnasta, entäpä siitä, jos työmatkalaisen nilkka sanoo pihaluistellessa poks?
102 lomake poistui
29.01.2016 02:44 1 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Verohallinnon esitäytetyt 102-lomakkeet on nyt toimitettu asunto-osakeyhtiöille ja keskinäisille kiinteistöosakeyhtiöille viimeistä kertaa. Mikäli yhtiössä on tapahtunut vastikkeettomia saantoja vuoden 2015 aikana, pitää lomakkeet palauttaa verohallinnolle maanantaina 1.2.2016. Mutta miten jatkossa?
Yksivuotiasta tarkastamassa
22.01.2016 11:00 3 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Uusi koti ja uudet kujeet, mutta yhtäkkiä seinät halkeilevat ja parvekkeen ovesta vetää niin, että villasukat on pakko kaivaa esille. Kaikenhan piti olla täydellistä, mutta vajaassa vuodessa tilanne onkin kääntynyt päälaelleen. Osakkeenomistaja tietää, että tähän uudiskohteeseen sovelletaan asuntokauppalakia. Löytyisikö sieltä apua?
Osakekirja hävinnyt
15.01.2016 07:58 0 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Joskus käy niin, että osakkaan halutessa myydä asuntonsa osakekirjaa ei löydykään mistään. Tällöin pitää hankkia uusi osakekirja, mutta se ei onnistu vain uusi osakekirja painattamalla.
Toiminnantarkastajan on oltava riippumaton
08.01.2016 01:08 6 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Monessa pienessä taloyhtiössä valitaan tilintarkastajan sijasta toiminnantarkastaja. Toiminnantarkastaja vastaa vanhan asunto-osakeyhtiölain aikaista maallikkotilintarkastajaa, ja toiminnantarkastajaksi voidaankin siten valita taloyhtiön osakas. Pienissä yhtiöissä on kuitenkin kiinnitettävä erityistä huomiota toiminnantarkastajan riippumattomuuteen eli kykyyn esittää käsitys taloyhtiön asioista ulkopuolisista tekijöistä riippumatta.
Älä ratkaise - ehkäise!
31.12.2015 01:09 0 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Kiinteistö- ja rakennusala on perinteisesti ratkaisuhakuisten ja konkreettista työnjälkeä arvostavien toimijoiden kenttä. Monesti tämä näkyy tehokkaana ongelmanratkaisukykynä, jolla arjessa ja projekteissa esille nousseet ongelmat hoidetaan. Usein toimijoiden tehokkuutta ja osaamista arvioidaankin näiden ongelmanratkaisukyvyn perusteella. Ihan kiva, mutta mitä jos ratkottavia ongelmia ei olisi tai niitä olisi ainakin vähemmän?
Vanhassa vara parempi?
23.12.2015 09:19 0 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Jouluun liittyy tyypillisesti keskustelu traditioista ja niiden merkityksestä. Osalle joulumielen takaajina toimii joulurauhan julistus, joulusauna ja perinteiset jouluruoat. Osa taas kavahtaa koko joulua traditioineen. Miten on rakennusten kanssa, onko vanhassa vara aina parempi? Yhteiskunta kehittyy ja asumiseen liittyvät odotukset samoin. Kannattaako rakennuksen peruskorjaus vai kannattaisiko pikemminkin harkita rakennuksen korvaamista uudella?
Vastikkeettomien saantojen ilmoittaminen
21.12.2015 11:26 0 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Tämän kuun aikana Verohallinto postittaa viimeistä kertaa asunto-osakeyhtiöille ja keskinäisille kiinteistöosakeyhtiöille esitäytetyt 102-lomakkeet yhtiön osakkeenomistajista. Jos lomakkeen tiedoissa on korjattavaa, yhtiön tulee ilmoittaa muutokset (vastikkeettomien saantojen osalta) 1.2.2016 mennessä. Lomake palautetaan yhtiön kotikunnan verotoimistoon. Vuoden alusta lukien siirrytään lähes reaaliaikaiseen ilmoittamiseen, kun ilmoitus vuoden 2016 puolella osakeluetteloon merkittävistä uusista omistajista tulee tehdä Verohallinnolle "aina" jo luettelomerkinnän tekemistä seuraavan kuun loppuun mennessä.
Asunto-osakeyhtiölain mukainen hyvitys
14.12.2015 10:48 1 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Taloyhtiön korjaushankkeissa tunnutaan käyttävän termiä hyvitys monissa yhteyksissä. Hyvityksistä puhuttaessa on tärkeää kiinnittää huomiota siihen mitä tarkoittaa asunto-osakeyhtiölain mukainen hyvitys ja miten sen kanssa tulisi toimia.
Osakas laiminlyö vesimaksun - saako vedentulon katkaista?
04.12.2015 08:00 3 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Lakineuvonnassa pohditaan toisinaan keinoja puuttua toistuviin vastikkeen maksulaiminlyönteihin. Mitä laillisia keinoja taloyhtiön johdolla on käytössään, jos osakas toistuvasti ja kehotuksista huolimatta laiminlyö vesimaksun maksamisen?
Kunnossapitovastuun rajankäyntiä: KKO:2015:87
30.11.2015 08:20 12 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Korkein oikeus linjasi tuoreessa ratkaisussaan yhtiön ja osakkaan välistä kunnossapitovastuuta tilanteessa, jossa oli kyse kosteusvauriosta 1950-luvun tyypillisessä märkätilarakenteessa: Kosteuseristeenä toimi kantavan rakenteen päälle asennettu bitumisivelty huopa, joka oli nostettu seinille noin 10 cm verran. Sen päälle oli valettu noin 10 cm paksu kaadot mahdollistava pintalaatta, jonka päälle oli asennettu laatoitus. Alun perin varustukseen oli kuulunut ns. istuma-amme, joka oli poistettu aikaisemman osakkeenomistajan toimesta. Seinät olivat vailla varsinaista vedeneristystä.
Posti lakkoilee - miten yhtiökokouksen käy?
20.11.2015 10:10 17 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Postin lakko on herättänyt monissa yhtiöissä huolen siitä, miten yhtiökokouskutsujen kanssa tulisi toimia, mikäli lähiviikkoina olisi tarkoitus järjestää yhtiökokous. Monissa yhtiöissä ei ole mahdollista toimittaa kaikille esimerkiksi sähköpostikutsua.
Asbestilainsäädäntö muuttuu vuoden 2016 alusta
16.11.2015 03:06 3 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Asbestin käyttö alkoi 1930-luvulla, ja vasta asbestin aiheuttamien terveyshaittojen ilmaantuessa 1970-luvun lopulla asbestin käyttö väheni ja käyttäminen loppui vähitellen 1980-luvulla. Asbestipitoisten rakennusmateriaalien valmistus ja maahantuonti kiellettiin vuoden 1993 alusta ja myyminen ja käyttöönotto 1994 alusta.
Uudiskohdetta tarkastamassa
06.11.2015 02:00 1 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Lakineuvontaan rantautuu ajoittain kysymyksiä uudiskohteiden tarkastuksiin liittyen. Millaisia tarkastuksia matkan varrella pitää tehdä ja missä vaiheessa? Seuraavassa käydään pähkinänkuoressa läpi lain mukaiset uudiskohteeseen liittyvät tarkastukset. Myöhemmissä blogeissani on tarkoitus käsitellä tarkastuksiin liittyviä kysymyksiä tarkemmalla tasolla.
Osakkaan muutostyöoikeus ja muutostyön ehdot
30.10.2015 02:39 1 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Puhelinneuvontaamme tulee ajoittain kysymyksiä osakkaan muutostyöoikeudesta ja yhtiön mahdollisuuksista vaikuttaa muutostöiden tekemiseen. Osakkaalla on asunto-osakeyhtiölain nojalla varsin laaja oikeus tehdä osakehuoneistossaan muutostöitä edellyttäen, että muutokset ovat kyseisen huoneiston käyttötarkoituksen mukaisia. Osakas on lisäksi velvollinen huolehtimaan siitä, että muutostyöt suoritetaan hyvän rakennustavan mukaisesti. Yhtiö ja toinen osakas voivat kuitenkin tietyissä tilanteissa asettaa muutostöille ehtoja.
Ethän tee pöytäkirjasta vahingossa kaikille julkista
26.10.2015 10:24 2 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Syyskuun (2015) alusta maistraattien asunto-osakeyhtiötehtävät siirtyivät PRH:lle ja siten myös asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestysmuutokset on käsitelty syyskuusta lukien PRH:ssa. Yhtiöjärjestysmuutoksen tekeminen ei vielä onnistu sähköisesti, mutta palvelu on kehitteillä ja avataan ensi keväänä. Asunto-osakeyhtiön perustamisen, vastuuhenkilötietojen muutoksen ja osoite- ja muiden yhteystietojen muutoksen voi tehdä jo nyt sähköisesti PRH:n ja Verohallinnon yhteisessä YTJ-asiointipalvelussa
Ylimääräinen yhtiökokous
19.10.2015 01:25 9 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Onko hallituksen järjestettävä ylimääräinen yhtiökokous osakkaiden niin vaatiessa? Miten vaatimus tulee esittää? Entä missä ajassa hallituksen tulee kutsua kokous koolle?
Kulut tasan
09.10.2015 01:53 4 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Välillä yhtiön korjaushankkeen kulut tuntuvat jakautuvan osakkaiden mielestä epäoikeudenmukaisesti. Tottahan on, että remontista itselle saatu hyöty ja sen aiheuttama maksulappu eivät aina kohtaa jokaisen osakkaan kohdalla.
Vastuullisesta isännöitsijästä
05.10.2015 02:45 2 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Isännöinti on aihepiiri, josta riittää taloyhtiöpiireissä juttua. Kaikilla on mielikuvansa ja mielipiteensä, mutta uskoisin silti, että kaikkien hartaana toiveena siintää luotettavan ja osaavan isännöitsijän löytäminen taloyhtiöpurren perämieheksi. Elokuusta 2014 lähtien on taloyhtiön isännöitsijäksi voitu valita isännöintiyhteisö. Silloinkin, kun näin menetellään, tulee taloyhtiön kaupparekisteritietoihin yhteisön lisäksi merkitä luonnollinen henkilö päävastuulliseksi isännöitsijäksi. Keskustelua on käyty siitä, kenet tähän rooliin tulisi laittaa.
Talkootarjoilut
25.09.2015 03:59 4 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Syksy on saapunut ja on aika laittaa taloyhtiön pihamaa talvehtimiskuntoon. Syksyn selvä merkki onkin syystalkoot. Syystalkoisiin on tapana hankkia haravointipalkkioksi vatsantäytettä, kiinteää ja ehkäpä nestettäkin. Kuinka asunto-osakeyhtiölaki suhtautuu talkootarjoiluun? Kuka tarjoilut saa hankkia? Täytyykö tarjoilut kilpailuttaa?
Muuttoilmoituksen tekeminen on suositeltavaa
23.09.2015 10:31 18 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Kotikuntalain voimaantullessa 1.1.1994 poistettiin aikaisemmassa väestötietolaissa ja väestöasetuksessa ollut velvollisuus tehdä varsinainen muuttoilmoitus taloyhtiölle. Varsinkin vesimaksun periminen, kun vastikeperusteena on huoneistossa asuvien lukumäärä, muodostui ongelmalliseksi, kun asukkailla ei enää ollut velvollisuutta ilmoittaa muutostaan taloyhtiölle. Nykyiseen asunto-osakeyhtiölakiin (astui voimaan 1.7.2010) onkin sisällytetty osakkaalle velvollisuus ilmoittaa yhtiölle huoneistossa asuvien tai sitä muuten käyttävien henkilöiden lukumäärä silloin, kun vastikkeiden maksuperusteena on henkilömäärä. Ilmoitus koskee kuitenkin vain asuvien tai käyttävien henkilöiden lukumäärää eikä asukkailla edelleenkään ole velvollisuutta tehdä varsinaista muuttoilmoitusta taloyhtiölle.
Iiik - kutsumattomia vieraita!
11.09.2015 02:00 4 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Tuhoeläimiä myrkytettäessä on usein suositeltavaa myrkyttää koko rappu tai rakennus samalla kerralla, jotta hyönteiset eivät pakene myrkyttämättömiin huoneistoihin ja leviä myrkytyksen jälkeen takaisin myrkytettyihin huoneistoihin. Ongelmia voi syntyä, mikäli joku asukas ei halua päästää huoneistoonsa yhtiön tilaamia myrkyttäjiä. Asunto-osakeyhtiölaki mahdollistaa asuntoon menemisen myös niissä tilanteissa, joissa osakas tai huoneiston muu asukas ei siihen suostu.
Puu kaatuu!
07.09.2015 10:11 2 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Herkkä ja tunteita herättävä aihe on puiden kaataminen taloyhtiön tontilta. Ennen moiseen ryhtymistä, onkin syytä huomioida muutama asia. Puun kaataminen asemakaava-alueella on toimenpide, johon ryhtymistä on rajoitettu. Maankäyttö- ja rakennuslaki asettaa toiminnan rajat: Kaataminen edellyttää yleensä luvan hakemista kunnalliselta viranomaiselta. Poikkeuksena ovat tilanteet, joissa kaavasta ei ole johdettavissa rajoituksia ja toimenpide on vaikutukseltaan vähäinen. Välitöntä vaaraa aiheuttava puu voidaan kuitenkin kaataa ilman lupaakin. Naapurikiinteistön puolella kasvavaan puuhun sovelletaan puolestaan naapuruussuhdelakia.
Tontin osan myynnistä päättäminen taloyhtiössä
31.08.2015 09:09 1 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Lakineuvontaan tulee ajoittain kysymyksiä siitä, miten päätös taloyhtiön tontin osan myynnistä on tehtävä. Käytännössä taloyhtiöissä harkitaan tontin osan myymistä täydennysrakentamista varten. Päätöksentekomenettelyn kannalta on merkitystä sillä, onko myytäväksi aiotulla alueella osakashallinnassa olevia tiloja ja vaikuttaako myynti samalla tavoin kaikkien huoneistojen käyttämiseen ja käyttökustannuksiin.
Miten teillä maksetaan vesimaksuja?
21.08.2015 09:02 12 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Neuvontaan tulee usein kysymys taloyhtiön vesimaksuista. Millä perusteella vesimaksuja kuuluu taloyhtiössä maksaa? Maksetaanko vesimaksuja huoneistossa asuvien henkilöiden lukumäärän perusteella, vesimittareiden perusteella vai jollain muulla perusteella?
Yhtiö ennallistaa perustasoon
18.08.2015 08:51 8 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Edellisestä blogista aasinsillan napaten, kirjoitan tällä kertaa pari sanaa ennallistamisvelvoitteesta. Velvoite liittyy tilanteisiin, joissa yhtiön vastuulla oleva rakennuksen osa on vaurioitunut. Kun kunnossapitovastuu kuuluu yhtiölle, yhtiö ei korjaa pelkästään vioittunutta rakennuksen osaa, vaan korjaa myös purettaessa tai huollettaessa rikkoutuneet huoneiston pinnoitteet perustasoon saakka.
Osakkaan remontin vaikutus kunnossapitovastuuseen
07.08.2015 08:13 10 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Tyypillisin neuvontaamme tuleva kysymys liittyy kunnossapitovastuisiin osakkaan ja yhtiön välillä. Soittajaa kiinnostaa tietää, kuka korjaa ja kuka korjaukset maksaa. Kunnossapitovastuuta koskevat säännökset löytyvät asunto-osakeyhtiölain 4 luvusta. Toki taloyhtiön yhtiöjärjestyksessä voi olla kunnossapitoa koskevia määräyksiä.
Lomaremppaa
30.07.2015 08:37 4 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Kesälomalla on aikaa toteuttaa pieniä ja suurempia remontteja. Remontti-inspiraatio voi syntyä yllättäen ja äkkiarvaamatta vaikkapa kiireetöntä aamukahvikupposta siemaillessa - kerrankin on aikaa pysähtyä katsomaan ympärilleen. Ennen rautakauppaan ryntäämistä on kuitenkin syytä pysähtyä pohtimaan täytyykö remontti ilmoittaa taloyhtiölle - muutostyöilmoitus kun tulee tehdä ennen muutostyön aloittamista.
Kunniaa loukkaamassa(ko?)
10.07.2015 09:10 41 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Lakipähkinä-blogissa 7.2.2014 käsiteltiin Vantaan käräjäoikeuden antamaa kunnianloukkausta koskenutta tuomiota. Kyseessä oli tilanne, jossa hallituksen katsottiin käyttäneen huolimattomia sanavalintoja kirjatessaan hallintaanottovaroitusta koskeneen asian hallituksen kokouksen pöytäkirjaan. Hallituksen jäsenille napsahti sakot ja Kiinteistöliiton lakitiimin jäsenillä menivät aamukahvit väärään kurkkuun. Juttu vietiin hovioikeuteen, joka antoi tuomionsa 12.6.2015. Mitenkäs hovioikeus asian näkikään?
Hallituksen päätöksenteko kesäloma-aikaan
06.07.2015 11:14 3 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Kesäaikaan voi taloyhtiön hallitukselle ilmaantua yhtäkkinen tilanne, jossa hallituksen pitäisi päättää esimerkiksi kunnossapitotoimesta, mutta iso osa hallituksen jäsenistä on lähtenyt mökille tai ulkomaille nauttimaan kesälomasta. Tällöin voi olla hankalaa saada hallitusta kutsuttua koolle hallituksen kokoukseen päättämään asiasta. Asunto-osakeyhtiölaki mahdollistaa näitä tilanteita ajatellen hallituksen päätöksenteon kokousta pitämättä.
Taloyhtiön järjestyssäännöillä on merkitystä
26.06.2015 10:13 3 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Järjestyssäännöt ovat taloyhtiölle merkittävä keino ohjata asukkaiden käyttäytymistä siten, että asumisessa ja elämisessä otetaan huomioon myös talon toiset asukkaat. Järjestyssääntöjä laadittaessa on kuitenkin otettava huomioon myös niiden kohtuullisuus.
Taloyhtiö on onnellisessa asemassa, jos suurimmat ongelmat ovat lasten liituleikit
12.06.2015 02:26 4 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Viime viikkojen aikana on sekä perinteisessä että sosiaalisessa mediassa käyty laajaa keskustelua ja pohdintaa lasten liituleikeistä. On keskusteltu sen kieltämisestä sekä mahdollisesta vahingonkorvausvastuusta. Näkemyksiä on esitetty puolin ja toisin.
Kutsu yhtiökokoukseen ajoissa!
09.06.2015 10:48 7 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Kutsu yhtiökokoukseen, niin varsinaiseen kuin ylimääräiseenkin, tulee asunto-osakeyhtiölain mukaan toimittaa aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kaksi viikkoa ennen yhtiökokousta. Joidenkin taloyhtiöiden yhtiöjärjestyksessä on asunto-osakeyhtiölaista poikkeavia määräyksiä kutsujen lähettämisen suhteen, jolloin taloyhtiössä on syytä olla tarkkana, että lain pakottavia säännöksiä kutsuajoissa noudatetaan.
Isännöitsijä vuokravälittäjänä osa II
01.06.2015 11:20 0 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Blogin osa I on julkaistu 27.3.2015 Laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä on muuttunut ja ammattipätevyysvaatimuksia on tiukennettu. Ensi vuoden alusta lukien välitysliikkeen vastaava hoitaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että välitysliikkeen palveluksessa ja sen jokaisessa toimipaikassa välitystehtäviä suorittavista vähintään puolella on joko kiinteistönvälittäjäkokeessa (LKV) tai vuokrahuoneiston välittäjäkokeessa (LVV) osoitettu ammattipätevyys.
Äänileikkuri
25.05.2015 09:10 8 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Yhtiökokouksissa aina silloin tällöin tulee eteen päätettävä asia, josta joudutaan äänestämään. Tällöin on tärkeä tuntea äänestämiseen liittyvät pääsäännöt. Avainasemassa on oman taloyhtiön yhtiöjärjestys.
Suursiivous jatkuu: Mitä autotallissa saa säilyttää?
13.05.2015 02:55 10 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Naapuri ei säilytä pyöräänsä taloyhtiön yhteisessä pyöräsuojassa vaan omassa autotallissaan. Tarkkasilmäinen ohikulkija on autotallin ohi kulkiessaan havainnut osakkaan varastoivan siellä pyörän lisäksi muitakin harrastevälineitä ja nähnyt vieläpä vilahduksen kaasupullosta, ehkäpä kahvinkeittimenkin. Osakkaan asuinhuoneisto sijaitsee autotallin päällä olevassa ensimmäisessä asuinkerroksessa. Osakas soittaa mietteissään paloturvallisuudesta huolestuneena Kiinteistöliiton lakineuvontaan. Toimiiko naapuri lain mukaan?
On aika suursiivouksen
08.05.2015 02:41 10 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Luonto pesee kasvonsa ja uusi vihreä raikkaus peittää alleen menneen talven jälkeensä jättämän harmauden. Taloyhtiöissä kevät on paitsi yhtiökokousten myös talkoiden ja kevätsiivousten aikaa. Monessa talossa mietitäänkin pyöräsuojiin ja muihin taloyhtiön hallinnassa oleviin tiloihin kertyneiden käyttämättä olevien harrastevälineiden hävittämistä. Asiaan vaikuttaa yhtäältä perustuslaissa turvattu omaisuuden suoja ja toisaalta hylätyn omaisuuden käsite. Joissakin tapauksissa voi kuitenkin olla kyse löytötavarasta.
Osakkeenomistaja on vastuussa yhtiövastikkeen maksamisesta
30.04.2015 01:17 1 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Lakineuvontaan tulee jonkin verran kysymyksiä osakkeenomistajien vastikkeenmaksuvelvollisuudesta. Osakkeenomistaja on saattanut esimerkiksi kieltäytyä vastikkeen maksamisesta hänen osakehuoneistossaan yhtiön toimesta tehdyn remontin ajalta sillä perusteella, että hän ei ole voinut käyttää huoneistoaan kyseisenä aikana. Toisaalta osakkeenomistaja on saattanut "ulkoistaa" vastikkeenmaksunsa esimerkiksi vuokralaiselleen. Huomattava on, että osakkeenomistaja ei voi välttää lain mukaista vastikkeenmaksuvelvollisuuttaan näillä perusteilla.
Grillaaminen kuuluu kesään
27.04.2015 10:44 0 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Grillaaminen kuuluu olennaisena osana suomalaiseen kesään. Omakotitalon tai kesämökin pihalla tämä ruuanlaittotapa ja harrastus saa lähinnä naapureilla veden kielelle, mutta taloyhtiössä se sen sijaan saattaa herättää ristiriitaisempia tunteita. Nyt vappuviikkona herää monessa taloyhtiössä keskustelut siitä, onko takapihalla tai parvekkeella grillaaminen sallittua.
Asukkaiden osallistumisoikeus asunto-osakeyhtiössä
17.04.2015 12:33 5 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Vuokralaisten ja muulla vastaavalla perusteella yhtiön rakennuksessa asuvien asukkaiden osallistumisoikeudesta puhutaan harvemmin. Muistin virkistykseksi onkin hyvä kerrata, missä tapauksissa asukkaat voivat osallistua yhtiökokoukseen ja mitä heidän osallistumisoikeutensa sisältää.
Äänestäminen yhtiökokouksessa
13.04.2015 11:10 17 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Yhtiökokousaika on kuumimmillaan ja yhtiöissä tehdään monenlaisia päätöksiä yhtiön tulevaisuuden kannalta tärkeistä asioista. Puhelinneuvontaan rantautuu toisinaan kysymyksiä siitä, millä tavalla äänestys tulisi yhtiökokouksessa järjestää ja mihin lakipykälään ongelmatilanteissa voisi vedota.
Osakkeenomistajan oikeus saada asia yhtiökokouksessa käsiteltäväksi
02.04.2015 01:20 18 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Yhtiökokoukset lähestyvät ja usein neuvonnassa on esiintynyt kysymys, miten osakas saa haluamansa asian yhtiökokouksen käsiteltäväksi ja miten puolestaan hallituksen tulee menetellä tällaisen vaatimuksen saatuaan.
Isännöitsijä vuokravälittäjänä?
27.03.2015 03:02 15 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä muuttui toukokuussa 2013. Yhden pykälän yksi momentti säädettiin kuitenkin tulemaan voimaan vasta vuoden 2016 alusta.
Kuka maksaa vuokralaisen veden, entäpä saunamaksun?
20.03.2015 11:00 3 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Aika ajoin neuvontaamme tulee kysymyksiä siitä, miten vuokralaisten maksulaiminlyöntejä voidaan periä osakkaalta. Kerrataanpa siis pääsäännöt.
Sietämätön meteli, harkitsematonta käytöstä
13.03.2015 03:41 0 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Liekö syynä kevät tai lähestyvä yhtiökokousaika, mutta viime aikoina lakineuvonnassa ovat yleistyneet kovasti kysymykset järjestys- ja muista häiriötilanteista yhtiöissä. Erilaista häiriötä koetaan yhtiöissä jopa siinä määrin, että monessa yhteydenotossa pohditaan, onko kyseessä rikos tai onko muutoin syytä kääntyä esimerkiksi poliisin puoleen. Taloyhtiön edustaja saattaa olla hankalassa tilanteessa joutuessaan sovittelemaan yhteen erilaisten asukkaiden erilaisia näkemyksiä.
Ajatuksia avainturvallisuudesta
06.03.2015 10:45 2 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Kiinteistöliiton lakipalveluihin saapuu usein avainturvallisuuteen liittyviä kysymyksiä. Nämä kysymykset liittyvät tavallisesti avainhallinnan ongelmakohtiin. Avainturvallisuus on keskeinen osa lukituksella aikaansaatua turvallisuutta, lukkoturvallisuutta. Avainturvallisuuden ontuessa myös lukituksella luotu turvallisuus heikkenee ja siten myös murtoturvallisuus kärsii.
Yhtiö maksaa vesieristeen!
02.03.2015 09:41 55 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Kiinteistöliiton lakineuvontaan tulevista yhteydenotoista huomattava osa koskee kosteusvaurioiden korjausvastuuta. Vaurioista monet johtuvat puutteellisista tai virheellisistä kosteuseristyksistä. Neuvonnassa usein kuultu käsitys on, että taloyhtiön tulisi maksaa vesieriste. Mietittäessä kustannusten kohdentumista voidaan lähtökohtana pitää korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautumista osakkaan ja taloyhtiön välillä. Lisäksi tulee huomioida osakkaan mahdollinen tuottamus.
Pysäköinninvalvontaa koskevat lakimuutokset viivästyvät entisestään
20.02.2015 01:36 1 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Pysäköintivirheitä koskevien maksujen määrääminen yksityisen kiinteistön alueella on puhuttanut monta vuotta oikeustilan epäselvyyden vuoksi. Lakiesitys oikeustilan selventämiseksi laitettiin vireille vuonna 2012, ja lakiesitys on tällä hetkellä lakivaliokunnan käsiteltävänä. Yle uutisoi 12.2.2015, että pysäköinninvalvontaa koskeva lakiesitys jäänee seuraavan eduskunnan tehtäväksi, koska lakivaliokunnassa on käsittelyssä paljon lakiesityksiä, jotka katsotaan kiireellisemmiksi.
Pitääkö taloyhtiön hallituksen varajäsenille maksaa palkkio, jos he osallistuvat hallituksen kokoukseen?
16.02.2015 10:04 1 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Taloyhtiön hallituksen varajäsenistä tulee usein kysymyksiä puhelinneuvontaamme. Taloyhtiöitä pohdituttaa esimerkiksi se, milloin taloyhtiön hallitukselle on valittava varajäsen/varajäseniä, milloin varajäsenet kutsutaan kokoukseen ja myös millaisessa tilanteissa varajäsenille on maksettava palkkio.
Järjestystä ylläpitämässä
06.02.2015 02:13 0 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Yksi naapuri tupakoi, toinen grillaa ja kolmas käy suihkussa tiheästi - harmituksen määrää ei voi sanoin kuvailla. Miten nämä häiritsevät toiminnot saisi kuriin? Jos vaikka laadittaisiin yhtiölle yhteisesti noudatettavat järjestyssäännöt ja merkittäisiin kiellot sääntöihin - auttaisiko se?
Yhtiökokouskutsun toimittaminen osakkaille
30.01.2015 12:43 16 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Kevät on yhtiökokousten aikaa. Kokouskutsun oikeanlaiseen toimittamiseen kannattaa kiinnittää huomiota, sillä virhe kutsun toimittamisessa voi aiheuttaa pahimmillaan yhtiökokouspäätöksen pätemättömyyden tai mitättömyyden.
Sähköinen varainsiirtoveroilmoitus
23.01.2015 02:35 0 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Sähköisen varainsiirtoveroilmoituksen käyttö laajenee omatoimisiin kauppoihin eli kauppoihin, jotka tapahtuvat ilman kiinteistövälittäjää. Osakeluettelomerkintää pyytävällä ostajalla voi siis olla uudennäköinen todistus varainsiirtoveron maksusta mukanaan, kun hän tulee merkintää pyytämään. Kiinteistövälittäjän välittämien kohteiden kaupoissa sähköinen varainsiirtoveroilmoitus on tosin ollut käytössä jo vuodesta 2010 lähtien.
Päätöksenteko yhtiökokousta pitämättä
19.01.2015 01:48 2 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Erityisesti pienessä taloyhtiössä saattaa joskus tulla tilanne, että yhtiökokouksen päätettäväksi kuuluvasta yksittäisestä asiasta halutaan tehdä päätös nopealla aikataululla ja yhtiökokousta järjestämättä.
Vastuu auton lämpötolpista
09.01.2015 02:08 15 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Yhtiöllä on kunnossapitovastuu autonlämmityspistorasiasta ja sen varusteista. Varusteet käsittävät jalustan, pylvään ja kotelon lukitus-, ohjaus- ja turvalaitteineen. Vastuunjaon kannalta ei ole merkitystä sillä, onko autopaikka yhtiön vai osakkaan hallinnassa. On kuitenkin muistettava, että yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä kunnossapitovastuusta laista poikkeavalla tavalla. Yhtiöjärjestysmääräys siitä, että osakas vastaa autonlämmityspistorasiasta varusteineen on siis täysin mahdollinen. Samoin on myös mahdollista, että autonlämmityspistorasia on osakkaan asentama/asennuttama, jolloin kunnossapitovastuu on lähtökohtaisesti osakkaalla.
Uusi vuosi on pyörähtänyt käyntiin
02.01.2015 12:17 10 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Taloyhtiöissä ja niiden hallituksissa ryhdytään valmistautumaan uudella tarmolla seuraavan vuoden mukanaan tuomiin haasteisiin. Aika ajoin neuvontaan tipahtelee kysymyksiä hallituksen toiminnasta ja päätöksenteosta. Muistin virkistykseksi läpikäydään muutamia lähtökohtia hallituksen toimintaa koskien.
Taloyhtiön Hyvän Joulun toivotus
23.12.2014 10:35 3 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Oikeusministeriö selvitti syksyn 2013 ja kevään 2014 aikana kansalaisten kokemuksia uudesta asunto-osakeyhtiölaista ja taloyhtiöiden käytännöistä. Siinä haluttiin selvittää mm. tarvetta kehittää viestinnällä asunto-osakeyhtiöiden toimintaan ja yhtiöiden piiriin kuuluvien välisiin suhteisiin vaikuttavia seikkoja. Suurin osa kyselyn vastaajista on tyytyväisiä yhtiökokousviestintään, mutta toisaalta erityisesti osakkaat ovat tyytymättömiä tilikauden aikaiseen viestintään. Näin ollen osallistujat kannattivat viestintäsuosituksen laatimista.
Paloturvallisesti kohti joulua
12.12.2014 11:05 4 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Pimeinä iltoina ja joulun lähestyessä on mukava poltella kynttilöitä ja laittaa kotia joulukuntoon. Moni ilahduttaa itseään jouluaiheisella kynnysmatolla. Joku toinen virittelee oveen perinteistä tai upouutta joulukranssia joulumieltä nostattamaan. Missä menee sallitun ja kielletyn raja, kun mukaan tulevat paloturvallisuusmääräykset?
Työturvallisuutta vaalimassa
05.12.2014 04:28 2 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Viime aikoina on uutisoitu useista rakennustyömailla tapahtuneista kuolemaan johtaneista työtapaturmista. Työturvallisuus on perinteisesti nähty työnantajan velvoitteeksi. Myös asunto-osakeyhtiö on osaltaan velvollinen huolehtimaan rakennustyön turvallisuudesta mm. korjaushankkeiden kohdalla.
Talvityöt talkoovoimin
01.12.2014 08:49 10 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Talvi tekee tuloaan ja talvikunnossapitotyöt kuten lumi- ja hiekoitustyöt ovat taas pian ajankohtaisia. Useissa pienissä rivitalo- ja paritaloyhtiöissä päätetään hoitaa talvikunnossapitotyöt talkootyönä. Joskus ongelmia aiheutuu siitä, että kaikki osakkeenomistajat eivät halua sitoutua ja osallistua talkootyöhön. Mitä yhtiö voi tehdä osakkaan kieltäytyessä talkootyöstä?
Leikkipaikkojen turvallisuus
21.11.2014 11:18 1 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Taloyhtiön pieni leikkipaikka alkaa olla aikansa elänyt ja turvallisuudelle vaarallinen. Osakas ilmoittaa hallitukselle, että sen on ryhdyttävä korjaustoimenpiteisiin tai purettava koko leikkipaikka. Hallitus ei haluaisi viedä asiaa yhtiökokoukseen vaan tyytyy laittamaan pihalle kyltin, jossa lukee "Vaara! Leikkipaikan käyttö omalla vastuulla!".
Muista varainsiirtoveron tarkistaminen ennen osakeluettelomerkintää!
14.11.2014 09:15 1 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Asunnon ostaja on velvollinen maksamaan varainsiirtoveroa ostamansa asunnon johdosta. Yhtiön tulee kuitenkin huomata valvoa varainsiirtoveron maksaminen ennen osakeluettelomerkinnän tekemistä kaikissa vastikkeellisissa saannoissa.
Mutta kun meillä on tällainen käytäntö...
07.11.2014 10:51 22 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Asunto-osakeyhtiöissä riidellään usein kunnossapitovastuun jaosta. Yhtiön ja osakkaan kunnossapitovastuusta säädetään AOYL:n 4 luvun 2 ja 3 §:ssä. Myös yhtiöjärjestyksessä voi olla asiaa koskevia määräyksiä. Rakennuksen ja muiden yhtiön tilojen kunnossapitovastuu jaetaan asunto-osakeyhtiölain edellä mainittujen säännösten mukaan, jollei yhtiöjärjestys määrää toisin. Yhtiöjärjestyksen määräys menee siis kunnossapitovastuun jaon osalta lain edelle.
Saako hallitus ostaa kahvia ja pullaa?
31.10.2014 02:23 32 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Hallituksen tehtävät mielletään taloyhtiöissä paremmin kuin hallituksen toimivallan rajat. Kysymys siitä, mitä hallitus saa toimikautensa aikana tehdä, toistuu neuvonnassamme jatkuvasti.
Tavarat taloyhtiön tiloissa
24.10.2014 01:40 2 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Tilanne on tuttu: yhtiön nurkat ja kellarit pursuavat tavaroita, joista osasta voi jo pölykerroksen paksuudesta päätellä, että ne eivät ole aktiivisessa käytössä. Yhtiö ei kuitenkaan voi noin vain ryhtyä kuljettamaan näitä tavaroita keräykseen tai kaatopaikalle. Kuinka siis toimia, jotta yhtiön tilat säilyvät siistinä ja turvallisina samalla kunnioittaen perustuslain turvaamaa omaisuudensuojaa?
Kuka vastaa ja mistä vastaa?
20.10.2014 03:23 2 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Puhelintyössäni kuulen usein kysymyksen "kuka on vastuussa jos...". Kysymys kuulostaa varmasti hyvin yksiselitteiseltä kaikkien muiden paitsi pykälänikkarien (lakimiesten) korvaan. Se mitä maallikko ymmärtää vastuuna ei välttämättä nimittäin vastaa täysin sitä, mitä juristi tällä termillä ymmärtää. Yleensä "vastuulla" viitataan puheluissa nimenomaan yhtiön johdon (hallitus ja isännöitsijä) vastuuseen. Huoneistojen ja rakennuksen kunnossapitovastuu on kokonaan toinen asia, joka jää tämän kirjoituksen ulkopuolelle.
Mitä me haluamme
13.10.2014 08:46 0 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Yhteiskunnallisessa keskustelussa on viime aikoina vellonut vaatimus purkaa turhaa sääntelyä, poistaa rajoitteita ja karsia byrokratiaa. Ylisääntelystä ja sen ongelmista puhutaan paljon; katsotaan, että liian tiukka ja monimutkainen sääntely vie turhaan resursseja, rajoittaa talouskasvua ja aiheuttaa vain lisäongelmia sen sijaan, että vastaisi aitoon yhteiskunnalliseen tarpeeseen tiukassa taloustilanteessa. Liiallisella sääntelyllä luodaan uusia ongelmia sen sijaan, että vanhoja ratkaistaisiin.
Sisustustakat aiheuttavat päänvaivaa taloyhtiöissä
06.10.2014 08:47 5 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Syysiltojen pimetessä herää monelle mielikuva ihanasta rentoutuvasta illasta takkatulen äärellä. Monelle taloyhtiössä ja kerrostalossa asuvalle takkatuli on kuitenkin mahdottomuus. Näin ollen monelle saattaa herätä ajatus sisustustakasta. Onko sisustustakan asentaminen kerrostaloasuntoon sallittua?
Osakkaan oma kylpyhuoneremontti
26.09.2014 11:00 22 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Naapurista kuuluu iloisia työn ääniä. Naapuri kertoo, että "rakenteilla on hieno ja nykyaikainen kylpyläosasto" aikansa eläneen, mutta päällisin puolin kunnossa olevan kylpyhuoneen tilalle. Yhtäkkiä työn äänet vaihtuvat sadatteluun laattojen alta löytyneestä märästä seinästä. Naapuri on työn itse aloittanut, joten vastatkoon myös kustannuksista. Vai kuinka?
Syys, ruska ja lehtisota
19.09.2014 02:44 4 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Rapsakan kuulaat syysaamut ovat täällä taas! Monessa taloyhtiössä suunnitellaan jo pihatalkoita. Toisille lehtien haravointisavotta tarjoaa mukavaa liikunnallista puhdetta, toisille haravointitalkoot ovat piinaa. Tunteiden kuumotusta aiheutuu erityisesti, jos lehtiään tiputteleva puu ei edes sijaitse taloyhtiön tontilla. Pitäisikö lehdet haravoida tai puhaltaa lehtipuhaltimella reteästi takaisin naapuritontille vai löytyykö asiaan jotakin juridisia apuvälineitä?
Tasajakoperiaate
12.09.2014 10:53 8 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Taloyhtiö haluaa jakaa pihan uudesta asfaltoinnista aiheutuvat kulut tasajakona osakkaiden kesken. Yhtiöjärjestyksessä ei ole kunnossapitovastuun jaosta mainintaa ja hallituksen puheenjohtaja on kuullut, että asunto-osakeyhtiölaissakin on mainittu tällainen tasajaon mahdollisuus.
Hallituksen kokous - valtuutetun ja avustajan osallistuminen?
05.09.2014 10:18 3 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Osakkaalla on oikeus käyttää yhtiökokouksessa valtuutettua, mutta onko sama mahdollista hallituksen kokouksessa? Entä voiko hallituksen jäsen tuoda avustajan hallituksen kokoukseen?
Kirjattu kirje ajoissa!
29.08.2014 02:14 24 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Hallintaanottoa ei joudu hoitamaan yhtenään. Moni ei koskaan. Senpä vuoksi harva pystyy hoitamaan hallintaanoton läpi rutiinilla. Menettely on tarkkaan lailla säänneltyä ja virheet kostautuvat. Päätös voidaan joutua toteamaan tehottomaksi tai moitekanne voi menestyä ja ongelma, jonka yhtiö pyrki hallintaanotolla ratkaisemaan jää jäljelle. Pari aiemmista lakipähkinä-blogeista on käsitellyt hallintaanottoperusteita, tässä puolestaan sivutaan yhtä tiedoksiantovaiheen sudenkuoppaa. Miksikään täydelliseksi tiedoksiannon oppikurssiksi blogista ei todellakaan ole!
Vesimaksut putkiremontin aikana
22.08.2014 12:50 0 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Asunto-osakeyhtiöissä osakkeenomistajat ovat velvollisia maksamaan yhtiövastiketta yhtiöjärjestyksessä määrättyjen perusteiden mukaan. Yhtiössä voi olla useita vastikkeita. Tyypillisin on jako hoito-ja pääomavastikkeeseen sekä erilliseen vesimaksuun. Vain poikkeustapauksissa yhtiöjärjestyksen mukaisesta vastikemaksuvelvollisuudesta voidaan poiketa. Usein putkiremontin yhteydessä herää kysymys vesimaksuvelvoitteesta vapauttamisesta. Onko kyseessä poikkeustapaus vai onko vesimaksut silloinkin maksettava?
Aja varovasti, autoilija!
15.08.2014 11:16 1 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Koulujen alkaminen ja lomilta paluut vilkastuttavat keskustat ja taajamat. Kaduilla on kuitenkin paljon kulkijoita, joille vilkkaan liikenteen seassa kulkeminen on ehkä kokonaan uutta, tai kesän jälkeen ainakin hitusen unohtunut asia. Tästä syystä autoilijoiden tulee olla tavanomaistakin huolellisempia ja valppaita liikenteessä, erityisesti koulujen ja leikkialueiden läheisyydessä.
Huoneistohotellitoiminta aiheuttaa harmaita hiuksia asunto-osakeyhtiössä
11.08.2014 09:44 12 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Huoneistohotellitoimintaan liittyviä kysymyksiä tulee Kiinteistöliiton lakineuvontaan lähes viikoittain. Valitettavasti yleensä puheluiden sävy on negatiivinen, koska huoneistohotellitoiminta koetaan monessa taloyhtiössä ei-toivotuksi ilmiöksi. Epämiellyttäväksi toiminta koetaan siitä syystä, että huoneiston asukkaat vaihtuvat tiuhaan ja joissakin tapauksissa vaihtuvat asukkaat ovat aiheuttaneet järjestys- ja muita häiriöitä talon vakituisille asukkaille. Kiinteistöliitolle usein esitetty kysymys kuuluukin: "Voiko huoneistohotellitoimintaa jotenkin kieltää?"
Huh hellettä
01.08.2014 09:48 1 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Viime viikkoina on varmasti useampikin osakas erinäisissä yhtiöissä suunnannut askeleensa kohti rautakauppaa tuuletinostoksille. Helle ja korkealle nousevat lämpötilat voivat aiheuttaa vaaratilanteita lapsille, vanhuksille ja esimerkiksi kotieläimille, ja jotkut kaipaavat viilennystä ihan vain viihtyvyytensä puolesta. Tuulettimet ovat tänäkin kesänä tupanneet helteillä loppumaan kesken kaupan hyllyiltä.
Kesä - taloyhtiön osakkaan muistilista
11.07.2014 12:18 3 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Kesäloma alkaa, osa osakkaista siirtyy kesälaitumille ja toinen puolisko jää nauttimaan kesästä kaupungissa. Vaikka kesän vietto mökillä alkaa, ei osakas voi kokonaan unohtaa kaupunkiasuntoa, vaan vastuu asunnosta säilyy kesänkin yli. Ne jotka jäävät kaupunkiin haluavat viettää rentoja kesäpäiviä - tietysti muut huomioiden!
Ihmisiksi kotona ja muilla mailla
04.07.2014 03:43 2 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Kesäkelien lähestyessä moni pakkaa eväskorin ja suuntaa retkelle metsään. Järjestyssääntöjen noudattaminen ja ihmisiksi elämisen perusteet hallitaan yleensä kotipesässä. Kuinka käy, kun lähdetään retkeilemään luontoon? Tässä muistilista jokaiselle Suomessa oleskelevalle kuuluvista tärkeimmistä jokamiehenoikeuksista:
"Mukavuusremontin" yhteydessä ilmennyt yhtiön vastuulle kuuluva kosteusvaurio
27.06.2014 11:18 19 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Osakas on päättänyt uudistaa jo aikaansa nähneen, mutta sinänsä kunnossa olevan kylppärinsä tuliterään ja viimeistä huutoa olevaan kylpyhuoneeseen. Kesken remontin ilmenee rakenteissa kosteusvaurio, joka vaatii kuivatusta. Kuka vastaa remontista?
Ongelmia pöytäkirjantarkastuksessa
19.06.2014 01:34 25 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Asunto-osakeyhtiölain mukaan yhtiökokouksen puheenjohtajan ja pöytäkirjantarkastajan on allekirjoitettava yhtiökokouksen pöytäkirja.
Monesta asiasta voi sopia uuden hallituksen alkutaipaleella
13.06.2014 01:49 2 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Valtaosassa yhtiöitä uudet hallitukset on nyt saatu valittua. Moni hallituksen työskentelyä koskeva asia on uuden hallituksen sovittavissa. Uusi hallitus voi kokea vanhan hallituksen noudattamat käytännöt hankaliksi, tuolloin kannattaa harkita käytäntöjen muuttamista. Esimerkiksi hallituksen koollekutsumista koskevia määräyksiä ei ole laissa, harvemmin niitä löytyy yhtiöjärjestyksistäkään. Uusi hallitus voi sopia, kutsutaanko hallitus koolle kirjallisilla kutsuilla vai vapaamuotoisesti, samoin siitä, kuinka paljon aikaisemmin kutsut toimitetaan.
Vaikuta asunto-osakeyhtiölakiin
09.06.2014 12:07 8 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Oikeusministeriö selvitti yleisölle avoimella Webropol-kyselyllä kansalaisten kokemuksia ja käsityksiä siitä, miten vuoden 2010 asunto-osakeyhtiölaki on toiminut sekä miten lain täytäntöönpano ja tavoitellut vaikutukset ovat toteutuneet. Kyselyihin saatiin yli 6300 vastausta. Nyt jatkuu asunto-osakeyhtiölain uudistustarpeen arviointi. Kansalaiskeskustelu asunto-osakeyhtiölain toimivuudesta käynnistyi toukokuussa ja jatkuu 19. kesäkuuta asti, eli hyvin on vielä aikaa osallistua keskusteluun!
Vastikejyvitysten oikeudellinen anatomia
28.05.2014 09:39 3 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Kiinteistöliitolta pyydetään usein asiantuntijalausuntoja huoneistojen erilaisista vastikejyvityksistä ja niiden lainmukaisuudesta. Lausunnoille on tarvetta, koska monella paikkakunnalla liikehuoneistojen huonot vuokramarkkinat yhdistettynä kaksin- tai kolminkertaiseksi jyvitettyyn vastikkeeseen aiheuttavat ongelmia. Kun liiketila tuottaa tappiota, vetää osakas monesti ässänä hihasta asunto-osakeyhtiölain yhdenvertaisuusperiaatteen ja kysymys kuuluu: eikö osakkaita ole kohdeltava yhdenvertaisesti myös vastikejyvitykseen liittyen? No eipä ole ja tässä syy:
Osakkeenomistajien yhdenvertaisuus, kultakaivos vai sanahelinää?
23.05.2014 01:00 40 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Asunto-osakeyhtiölaista löytyy säännös osakkeenomistajien yhdenvertaisuudesta. Osakkeenomistajien yhdenvertaisuus tulee ottaa huomioon kaikessa yhtiön toiminnassa. Tulkinnanvaraisempaa on se, mitä yhdenvertaisuus missäkin tilanteessa tarkoittaa. Varsin usein asunto-osakeyhtiöitä koskevissa oikeusriidoissa onkin kyse yhdenvertaisuusperiaatteen tulkinnasta ja laajuudesta.
Ei haukku haavaa tee
16.05.2014 11:24 11 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
..mutta toisinaan haukkuminen, eri merkityksissään, voi kuitenkin antaa aihetta erilaisille toimenpiteille. Kiinteistöliiton neuvontaan tulee kohtuullisen usein kysymyksiä koskien esimerkiksi koiran haukkumista samoin kuin asukkaidenkin aiheuttamia järjestyshäiriötä, mekkalointia, kiusantekoa tai muuta häiriköintiä. Kysymys useimmiten kuuluukin, miten taloyhtiössä tulisi suhtautua tällaisiin ilmenneisiin ongelmiin.
Vuokranantajan oikeus päästä vuokraamaansa huoneistoon
09.05.2014 11:49 5 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Yksi neuvonnassa toistuvista kysymyksistä on vuokranantajan oikeus päästä vuokraamaansa huoneistoon. Lain mukaan huoneistoon pääsyyn on oikeus silloin, kun se on tarpeen huoneiston kunnon ja hoidon valvomiseksi tai kun huoneisto on tarkoitus myydä tai uudelleen vuokrata. Asiasta tulee kuitenkin sopia vuokranantajan ja vuokralaisen kesken. Vuokranantajalla ei ole oikeutta mennä vuokraamaansa huoneistoon hallussaan olevilla vara-avaimilla ellei vuokralainen ole tähän lupaa antanut.
Mutta mehän sovittiin!
02.05.2014 09:39 35 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Asunto-osakeyhtiössä on osakkaiden kanssa sovittu, että taloyhtiön pihatyöt tehdään vuoroviikoin ns. talkootyönä. Nyt yhtiön osakas, vanhempi rouvashenkilö ilmoittaa, ettei enää jaksa ajaa nurmikkoa omalla huoltoviikollaan. Heti perään toinen huoneisto saa uudet osakkaat ja uusi omistaja ilmoittaa, että haluaa yhtiön hoitavan kunnossapitovastuulleen kuuluvat huoltotyöt - hän ei aio ruohonleikkuriin koskea. Miten yhtiön pitäisi toimia?
Tiskikone hajoaa, kuka korvaa vahingot?
25.04.2014 10:05 2 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Neuvonnasta kysytään usein, kenen tulee korvata vahingot, kun tiskikone hajoaa aiheuttaen vesivahingon. Entä kuka maksaa mahdollisen vakuutuskorvauksen omavastuun?
Hei, me kehitetään! Osa 1
22.04.2014 09:04 0 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Lisä-, täydennys- ja ullakkorakentaminen, kiinteistökehittäminen ja developpaus. Rakkaalla lapsosella on monta nimeä. Asunto-osakeyhtiöiden pihamailla, hallituksessa ja yhtiökokouksissa keskustellaan aktiivisesti kiinteistökehityksestä. Tarjoaisiko kiinteistön jalostus teidän taloyhtiössä taloudellista selkänojaa lähestyvään saneeraussavottaan? Tässä muutama ajatustyötä herättelevä vinkki / näkökohta.
Tuoko hyvitys euroja osakkaan kukkaroon?
11.04.2014 01:51 3 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Osakkaat osallistuvat yhtiön kuluihin yhtiöjärjestyksestä ilmenevän vastikeperusteen mukaisesti. Tietyissä tapauksissa yhtiökokouksen päätöksellä voidaan kuitenkin muuttaa maksuvelvollisuutta. Yksi lain suomista poikkeusmahdollisuuksista on ns. hyvitys. Hyvityksellä tarkoitetaan osakkaan mahdollisuutta saada alennusta vastikkeenmaksuvelvollisuudesta, mikäli hän on tehnyt huoneistossaan aiemmin työn, joka vähentää yhtiölle tulevia kustannuksia yhtiön uudistuksessa tai kunnossapitotyössä.
Huonosti toimiva hallitus voi amputoida taloyhtiön
05.04.2014 11:12 27 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Kevät on saapunut ja taloyhtiöiden yhtiökokouksissa valitaan jälleen uusia - tai vanhoja - hallituksia. Valitettavan monissa yhtiöissä tehtävä ei vedä puoleensa, vaan koetaan ennemminkin taakkana. Tätä ei voi kuin kummastella: hallituksessa osakkeenomistaja pääsee vaikuttamaan asumisensa olosuhteisiin ja hoitamaan omaa, hyvin usein tärkeintä omaisuuttaan. Asunto-osakeyhtiön kannalta toimiva hallitus taas on elinehto. Ilman toimivaa hallitusta yhtiö on käytännössä täysin toimintakyvytön.
Oma tupa, oma lupa? Huoneistopihojen muutostyöt suurennuslasissa
28.03.2014 09:58 7 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Nykyisin asumiselta halutaan viihtyvyyttä myös seinien ulkopuolella. Kevät onkin monelle meistä pihan kunnostuksen aikaa. Etenkin rivi-, paritalo- ja omakotitaloasujat haluavat muokata huoneistoonsa liitännäisiä pihoja mieleisikseen. Tyypillisesti pihalle halutaan rakentaa terassi tai grillikatos, tehdä istutuksia ja sijoittaa kesäkalusteita pihalla oleilua varten. Kun kyse on asunto-osakeyhtiömuotoisesta asumisesta ennen rakennus- ja puutarhahommiin ryhtymistä on kuitenkin syytä vilkaista yhtiöjärjestystä, jotta vältytään ikäviltä yllätyksiltä.
Kunnossapitoselvitys, korjausohjelma, PTS, kunnossapitosuunnitelma - Yksi ja sama asia?
21.03.2014 03:42 113 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Asunto-osakeyhtiölain mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä hallituksen kirjallinen selvitys tarpeesta sellaiseen yhtiön rakennusten ja kiinteistöjen kunnossapitoon yhtiökokousta seuraavan viiden vuoden aikana, joka vaikuttaa olennaisesti osakehuoneiston käyttämiseen, yhtiövastikkeeseen tai muihin osakehuoneiston käytöstä aiheutuviin kustannuksiin. Selvityksestä käytetään nimitystä kunnossapitoselvitys. Kunnossapitotarveselvityksiä on tehty taloyhtiöissä jo ennen lain mukaista velvoitetta. Siitä johtuen alalla on paljon erinimisiä kunnossapitotarpeen kartoittamiseen tähtääviä selvityksiä.
Vesimaksu koirasta?
17.03.2014 01:04 108 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Veden ja erityisesti lämpimän veden kulutuksesta aiheutuvat menot ovat asunto-osakeyhtiön kuluja siinä missä muutkin hoitokulut. Niinpä nämäkin menot voidaan ja täytyy jakaa osakkeenomistajien maksettavaksi yhtiöjärjestyksen vastikeperusteella. Jos yhtiöjärjestyksessä ei ole erillistä vesimaksupykälää, katetaan vedestä yhtiölle aiheutuvat kulut muiden yhtiön hoitokulujen tavoin hoitovastikkeilla.
Auta naapuria kaikki kestämään!
07.03.2014 05:29 3 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Yläkerrassa on mahtavat bileet! Stereoiden volyymi kääntyy kaakkoon, samaa tahtia kun viinilasit kumoutuvat. Täytyyhän sen popin kuulua hurmassa nousseen puheensorinankin yli!
Pieni lohkaisu vain?
28.02.2014 12:24 0 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Tällä viikolla neuvonnassa pohdiskeltiin mm. sitä, onko vuokranantajalla oikeus vaatia vuokralaista palauttamaan vuokranantajalle asunnon ohella vuokratun liitännäistilan eli ison varaston. Vuokrasuhde on voimassa toistaiseksi. Vuokranantaja haluaisi myydä varastotilaosakkeet kolmannelle, mutta pitää asunnon osalta vuokrasopimuksen voimassa. Miten vuokranantajan kannattaa tilanteessa toimia?
Puolisot hallitukseen?
21.02.2014 08:53 2 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Joissain taloyhtiöissä hallitukseen ei tunnu löytyvän riittävästi halukkaita, mutta yhtiössä ei kuitenkaan ole halukkuutta ulkopuolisen hallitusammattilaisen palkkaamiseen. Neuvonnassa onkin usein tullut vastaan kysymys, voivatko puolisot toimia yhtä aikaa yhtiön hallituksen jäseninä.
Onko teilläkin pulaa autopaikoista?
14.02.2014 10:20 8 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Yksi neuvonnan kestoaiheista on autopaikkojen jakaminen. Asunto-osakeyhtiölaista ei löydy asiaa koskevia tarkkoja ohjeita. Itse asiassa laissa ei ole ensimmäistäkään pykälää, jossa sana "autopaikka" edes mainittaisiin! Hallituksen esityksestä autopaikat löytyvät. Yhdenvertaisuusperiaatetta on noudatettava, mutta mitä se autopaikkajaossa tarkoittaa? Jos haluaisi vastata perusteellisesti, kannattaisi kirjoittaa kirja. Blogissa voi pikaisesti sivuta muutamaa näkökulmaa.
Käräjäoikeuden tuore kunnianloukkaustuomio puhututtaa Kiinteistöliiton lakimiehiä kahvipöydässä
07.02.2014 09:49 50 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Asunto-osakeyhtiön hallituksen jäseniä ja osakkeenomistajia kiinnostaa kovasti muun ohella kysymys siitä, minkälaisia rajoitteita yhtiön yksittäisen osakkeenomistajan tietojen keräämiseen, käsittelyyn ja luovuttamiseen asunto-osakeyhtiöissä on. Tällä viikolla asiaan saatiin hieman valaistusta, kun Vantaan käräjäoikeus arvioi antamassaan ratkaisussa tietojen käsittelyn sallittuisuutta hallituksen kokouspöytäkirjoja koskeneessa asiassa.
Palautukset tippuu lain reunalta
31.01.2014 04:27 1 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Putkiremontti ei ole asukkaiden keskuudessa se maailman odotetuin asia, mutta tsemppausta sen läpiviemiseen saa ideoimalla uuden mieluisan kylpyhuoneen. Mutta mitä jos yhtiön valitsemat kaakelit ja kalusteet eivät miellytä? Millä edellytyksin osakas saa laitattaa mosaiikkia lattiaan ja pitää oman täydelliseksi osoittautuneen peilikaapin jatkossakin?
Omatoimisen kameravalvonnan ongelma
17.01.2014 12:14 20 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Törmäsimme Kiinteistöliiton lakineuvonnassa erikoiseen asetelmaan valvontakameroihin liittyen. Taloyhtiöissä valvontakameroiden kohdalla on useimmiten kyse siitä, että asukkaat yhdessä tahtovat asennuttaa valvontakameran yhtiön yhteiselle pihalle tai rappukäytävään ehkäistäkseen vahinkoja ja häiriöitä. Tässä tapauksessa kameran oli asennuttanut kuitenkin vain yksi asukas - vieläpä huoneistonsa sisäpuolelle. No, eikös jokainen saa asunnossaan tehdä mitä haluaa, joten mitäs ihmeellistä tässä nyt on?
Naks! Kuka korvaa, kun avain katkeaa?
10.01.2014 05:34 0 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Saavut kotiin raskaan työpäivän jälkeen painavien kauppakassien kanssa. Avatessasi kotiovea kuuluu naks, ja avain katkeaa lukkopesään. Nälkäisenä ja väsyneenä mieleen nousee ensimmäisenä paniikki siitä, ettet pääsekään kotiin. Kutsuttuasi lukkosepän paikalle, pääset vihdoin kotiin ja huokaiset helpotuksesta. Kun olet hetken rauhoittunut ja saanut vatsan kylläiseksi, herää kuitenkin kysymys - kuka korvaa sattuneen vahingon?
Kourallinen uudenvuodenlupauksia
03.01.2014 12:31 6 Kiinteistöliiton lakipähkinä -blogi
Tinanvalannan yhteydessä on tehty henkilökohtaisia uudenvuodenlupauksia. Miksei lupauksia voisi antaa taloyhtiöissäkin? Näiden vinkkien välityksellä menestyksekästä vuotta 2014! Tämä kirjoitus avaa Kiinteistöliiton juristien ylläpitämän lakiblogin. Antoisia lukuhetkiä blogin parissa!