Taloyhtio.net
Sivukartta Keskustelu Kiinteistöliitto
EtusivuJäsensivut
Etusivu > Blogit

Kotitalousvähennys ulotettava myös taloyhtiöremonttiin

Juuso Kallio 3 13.2.2015, 8:22
Talousnäkymät ovat olleet valitettavan harmaita jo pidemmän aikaa. Valtakunnan politiikassa käydään jatkuvaa kädenvääntöä siitä tulisiko meidän säästää, vai leikata menojamme. Päätöksenteko on erityisen hankalaa, myös ekonomistit ovat eri mieltä toteutettavista toimenpiteistä. Kotimaisen kysynnän, ostovoiman ja kilpailukyvyn turvaaminen on tässä tilanteessa hyvin tärkeää.
Rakennukset, infra ja rakennetut maa-alueet muodostavat merkittävimmän osan - yli 70 % - suomalaisesta kansallisvarallisuudesta. Kansallisvarallisuustutkimuksen mukaan näiden arvo on runsaat 550 mrd. euroa. Kiinteistö- ja rakentamisala työllistävät Suomessa vuodessa yli 500 000 henkeä. Vuotuisten rakentamisinvestointien osuus on kansantalouden näkökulmasta merkittävä.

Asumisen ja kiinteistönpidon kustannusten nousu on ollut kuluttajahintojen ja tulojen nousua selvästi nopeampaa viime vuosina. Jotta lähivuosien ostovoima- ja talouskehitys voisi olla nykyistä parempaa, asumisen ei tulisi enää toimia verottajan lypsy lehmänä. Tasapuolisen ja kasvua edistävän verotuksen rakentamiseksi tulisi löytää toisenlaisia keinoja.

Kotitalousvähennys on ollut käytössä Etelä-Suomessa vuodesta 1997 ja koko Suomessa vuodesta 2001 lähtien. Kotitalousvähennyksen saa kotitalous-, hoiva- ja hoitotyöstä tai asuntonsa kunnossapidosta taikka perusparannuksesta palkkaa tai työkorvausta. Kotitalousvähennyksenä voi vuosina 2014 ja 2015 vähentää 15 prosenttia maksetusta palkasta sekä palkan sivukulut tai 45 prosenttia ennakkoperintärekisteriin kuuluvalle yrittäjälle tai yritykselle maksetusta työkorvauksesta enintään 2400 euroa vuodessa / henkilö. Nykyisellään kotitalousvähennystä myönnetään noin 400 miljoonaa euroa vuodessa.

Asunto-osakeyhtiöissä asuvat runsaat 2 000 000 suomalaista jäävät tällä hetkellä perusparannusremontista saatavan vähennyksen ulkopuolelle. Kotitalousvähennystä tulisikin uudistaa siten, että asunto-osakeyhtiön osakas voisi saada vähennyksen yhtiön teettämän remontin palkkakustannuksista, jos asunto on osakkaan omassa käytössä. Koska asunto-osakeyhtiöissä osakkaat pääsääntöisesti maksavat kaikki taloyhtiön kulut yhtiövastikkeina, heidän asemansa ei eroa taloudellisessa mielessä omakotitalossa asuvasta. Taloyhtiö on tosiasiassa vain yksi väliporras asukkaan ja remonttiyrityksen välissä.
Tilastokeskuksen uudistetun korjausrakentamistilaston mukaan kerros- ja rivitaloyhtiöiden vuotuiset korjaukset olivat noin 2 mrd. euroa vuonna 2013. Karkeasti voidaan olettaa, että keskimäärin korjaushankkeen kustannuksista noin 50 % muodostuu laskutettavasta työstä. Eli vuoden 2013 tasossa työn osuus olisi noin miljardi euroa.

Lähimmän kymmenen vuoden aikana korjaamisen tarve entisestään kasvaa, sillä erityisesti 1970-luvun kerrostaloyhtiöiden korjausten huippua ei ole saavutettu. Myös 1980-luvun isot korjaushankkeet odottavat kulman takana. Kotitalousvähennyksen laajennus toimisi näiden välttämättömien korjausten vauhdittajana, parantaisi energiatehokkuutta ja lisäisi samalla kotimaista työllisyyttä.

Suomen kasvihuonekaasujen päästöistä ja energiankulutuksesta noin 40 prosenttia koituu kiinteistöjen käytöstä. Maassamme kulutettavasta energiasta lähes 40 prosenttia käytetään kiinteistöissä. Energiatehokkuuden parantaminen on keskeistä päästöjen vähentämiseksi.

Veropolitiikan tulisi olla ennustettavaa ja kannustavaa. Päätöksenteon ennustettavuus ja johdonmukaisuus takaa sen, että investointeja suunnittelevat tahot uskaltavat ne myös toteuttaa. Asuntoministeri Viitasen ehdottama selvitys kotitalousvähennyksen ulottamisesta asunto-osakeyhtiöiden korjauksiin onkin mitä suurimmassa määrin kannatettava ajatus.
Kommentit (3) Kirjoita kommentti
Into K, 13.2.2015 20:17
Toisaalta taloyhtiöt saavat esim. hissiavustuksia ja korjausavustuksia ja muuta sellaista tukea, mitä omakotitalossa asuvat eivät saa.

Taloyhtiössä asuva saa kotitalousvähennyksen, mikäli esim. pesuhuoneiden kunnossapitovastuu on yhtiöjärjestyksessä siirretty osakkaan vastuulle.
Ovatko taloyhtiöremontit todella tuottavia, 15.2.2015 20:06
investointeja vaiko enemmänkin vain asumiskuluja?

anneli, 2.3.2015 14:36
Taloyhtiöömme tehtiin noin 7 vuotta sitten kallis ja raskas putkiremontti, jonka yhteydessä uusittiin myös kylppäri. Jos olisin teetättänyt tämän remontin omakotitalossa, olisin saanut kotitalousvähennyksen, mutta koska remppa oli taloyhtiössä, en hyötynyt kotitalousvähennysoikeudesta penniäkään.

Meillä alkaa kuukauden päästä vesikattoremppa, enkä siihenkään penniäkään avustusta saa.

Tämä on todellista, räikeää asukasrasismia! Milloin saamme tasa-arvoisen kohtelun omakotitaloihin nähden?

Kommentoi

Nimimerkki

Kommentti

Bloggaajan kaikki kirjoitukset

Energiatehokkuus tähtäimessä
30.11.2017 12:47 0 Juuso Kallio
Näin lämmityskauden alkupuolella on hyvä kääntää katse energia-asioihin. Tilastokeskuksen mukaan korjauskustannukset ovat nousseet asunto-osakeyhtiöiden suurimmaksi yksittäiseksi kulueräksi. Korjauskustannusten vertailu ei ole aivan yksiselitteistä ja ylipäätään taloyhtiöissä toteutetaan erilaisia korjauksia suunnitelmallista kiinteistöpitoa noudattaen. Lämmitys on toiseksi suurin yksittäinen kuluerä ja vastikkeesta 20-25 % kuluu lämmityskuluihin.
Sähköautoilua edistämässä
10.08.2017 11:11 0 Juuso Kallio
Matkustin ensi kertaa Poriin Suomi Areenan aikaan. Mielestäni tapahtuma oli varsin oivallinen sisältäen monia eri aiheita sivuavia ajankohtaisia keskustelutilaisuuksia. Muutamaa keskustelua tosin leimasi sellainen piirre, että kukin keskustelija puhui lähinnä omien vahvuusalueittensa asioista eivätkä varsinaisesti keskustelleet keskenään, saati yleisön kanssa.
Eriytymistä vastaan
19.06.2017 10:46 0 Juuso Kallio
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos julkaisi hetki sitten tutkimuksen, jossa vertailtiin alueiden eriytymistä Helsingissä, Turussa ja Tampereella. Eriytyminen on voimistunut kaikilla seuduilla 2000-luvulla. Eriytymisen ehkäisemiseksi tarvitaan määrätietoisia toimia.
Talouden suhdanteet taittumassa
23.02.2017 12:31 0 Juuso Kallio
Talouden suhdanteissa on tapahtumassa positiivinen muutos. Talouden nousua ennakoi usein rakentamisen kasvu, joka oli erittäin voimakasta vuonna 2016. Kasvun ennustetaan tasaantuvan vuonna 2017, kun uudistuotannon kovin kasvu hidastuu. Koko Suomessa asuinrakennusten rakentamisen aloituksissa ollaan huoneistojen määrällä mitattuna erittäin korkealla, noin 35000 asunnon vuosituotannossa vuosina 2016 - 2017.
Asumismenoista päätetään kunnissa ja eduskuntatalolla
04.11.2016 08:40 0 Juuso Kallio
Eduskunta ja kuntavaaleissa valittavat päättäjät ovat vastuussa paljolti siitä, miten kunnan palveluja ylläpidetään, mutta myös siitä, miten ne rahoitetaan. Kuntien menot on rahoitettu pääosin kunnallisverolla ja valtionosuuksilla, mutta vuodesta 1993 alkaen myös kiinteistöveroilla ja enenevässä määrin palveluista perittävillä maksuilla.
Miten suojautua tulipalolta?
19.09.2016 11:45 115 Juuso Kallio
En ole tehnyt tarkkaa tilastointia kuluvan vuoden tulipaloista. Jokainen asuinrakennuksen tulipalo on liikaa ja todellinen vaaranpaikka kaikille asukkaille. Ikävän usein tulipaloihin liittyy ilkivaltaa, ajattelemattomuutta tai huolimattomuutta.
Pirteänä suihkuun!
04.08.2016 09:10 0 Juuso Kallio
Uskokaa täi älkää, mutta suihkuun nukahtamiset ovat harmillisen yleisiä vahinkoja taloyhtiöissä. Erityisen ikäviä niistä tekee vahingon rahallinen määrä, sekä se että kyseisiä tapaturmia sattuu eniten nuorille vuokra-asukkaille.
Kesää kohti auringon paistaessa
23.05.2016 01:04 0 Juuso Kallio
Turun Jyrkkälässä on tehty monellakin tapaa mielenkiintoista allianssimallilla toteutettua vuokrataloyhtiön julkisivujen peruskorjaushanketta. KOy Jyrkkälänpolun allianssimalli, sekä asukkaita osallistava korjaussuunnittelu, on kiinnostanut monia vierailijoita sekä mediaa. Lisäksi Jyrkkälään on tehty tiettävästi Suomen ensimmäinen aurinkopaneelijulkisivu.
Kohtuullisia korotuksia?
04.03.2016 03:11 2 Juuso Kallio
Verkkoyhtiö Carunan hinnankorotukset ovat saaneet meidät miettimään kohtuutta. Kovaa tulosta tekevä yhtiö onneksi perääntyi hiukan ja päätyi lopulta jaksottamaan hinnankorotuksiaan. Verkkoyhtiöt ovat sähkömarkkinalain tavoitetasojen saavuttamiseksi pakotettu investoimaan sähköverkkoihin. Toimitusvarmuuden parantaminen lienee tarpeellista, ainakin näin on päätetty.
Ajatuksia asumisesta
15.02.2016 08:53 0 Juuso Kallio
Olen saanut seurata reilun kalenterivuoden aitiopaikalta taloyhtiöiden asioita. Vuosi on ollut itselleni antoisa ja opettavainen. Kansallisvarallisuuden vartijana suhtaudun työhöni kunnianhimoisesti. Vuoden ensimmäisessä kirjoituksessani ajattelin luoda pienen katsauksen pinnalla oleviin asioihin.
Säästäväisyys on hyve
04.12.2015 10:48 2 Juuso Kallio
Tänä vuonna elokuun 13. päivän jälkeen eletään maapallon biokapasiteetin osalta velaksi. Maailman ylikulutuspäivä on laskennallisesti se päivä jolloin ylitämme maapallon kyvyn tuottaa uusiutuvia luonnonvaroja ja käsitellä fossiilisten polttoaineiden käytön aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä. Millä keinoin voisimme suitsia kulutustamme ja elää hiukan säästeliäämmin?
Sopimisen pakko
12.10.2015 08:36 2 Juuso Kallio
Kollegani Kiinteistöliitto Uusimaan toiminnanjohtaja Kai Haarman puheenvuoro eräällä kurssilla sai minut inspiroitumaan ja kirjoittamaan blogikirjoituksen sopimuksista.
Talous päätösten ohjaajana
28.09.2015 08:02 69 Juuso Kallio
Microsoftin surulliset, uutiset Salon tuotekehitysyksiön alasajosta eivät paranna Varsinais-Suomen tilannetta. Salossa tehdäänkin hartiavoimin töitä uusien työpaikkojen luomiseksi. Seudulla on ollut taipumus selvitä vaikeistakin ajoista.
Lähiöelämää
31.08.2015 09:47 2 Juuso Kallio
Mitä ihmisille tulee mieleen lähiöistä? Itselleni ensimmäinen mielikuva on 1960-1970 lukulaiset betonielementtitalot. Tuona maalta muuton aikana rakennettiin suurin osa lähiöistämme. Kerrostaloasunto sisävessoineen oli monelle lupaus paremmasta.
Hissillä kotiin
27.07.2015 09:31 3 Juuso Kallio
Muistan lapsena kuinka hauskaa omakotitalossa asuvalle oli hissillä matkustaminen. Isoäidin luokse matkattiin aina muutama kerros hissillä. Napin painalluksen jälkeen seurasi jännittävä hetki, kun hissi kolahtaen lähti liikkeelle saapuen pian määränpäähänsä toiseen kerrokseen.
Uudelle hallitukselle paineita
25.05.2015 09:52 16 Juuso Kallio
Eduskuntavaalit ovat taakse jäänyttä aikaa ja hallitusneuvottelut toivon mukaan loppusuoralla. Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilää on kiitelty uudesta työskentelytavasta neuvottelujen aikana. Mielenkiintoinen huomio on, että Sipilän toiveesta etujärjestöistä palkkaa saavia asiantuntijoita ei virallisesti neuvotteluissa juuri ole nähty. Kiinteistöliiton toimitusjohtaja Harri Hiltunen kuuluu näiden harvojen joukkoon, jonka asiantuntemukseen matkan varrella luotettiin.
Yhteisössä on voimaa
27.04.2015 10:38 1 Juuso Kallio
Monissa taloyhtiöissä kevät on talkoiden aikaa. Kevättalkoissa on usein tapana siivota piha-alueita talven jäljiltä tai tehdä pienimuotoisia kunnossapitotöitä.
Asumisen asialla
11.03.2015 10:38 0 Juuso Kallio
Noin 2.000.000 suomalaista asuu taloyhtiömuotoisessa rakennuksessa. Asumisen ja kiinteistönpidon kustannusten nousu on ollut kuluttajahintojen ja tulojen nousua selvästi nopeampaa viime vuosina. Rakennuskantamme korjaustarve ei tule vähentämään näitä kustannuksia. Erityisesti lähiöiden saneeraushankkeet ovat monilla alueilla vielä edessä.
Kotitalousvähennys ulotettava myös taloyhtiöremonttiin
13.02.2015 08:22 3 Juuso Kallio
Talousnäkymät ovat olleet valitettavan harmaita jo pidemmän aikaa. Valtakunnan politiikassa käydään jatkuvaa kädenvääntöä siitä tulisiko meidän säästää, vai leikata menojamme. Päätöksenteko on erityisen hankalaa, myös ekonomistit ovat eri mieltä toteutettavista toimenpiteistä. Kotimaisen kysynnän, ostovoiman ja kilpailukyvyn turvaaminen on tässä tilanteessa hyvin tärkeää.