Taloyhtio.net
Sivukartta Keskustelu Kiinteistöliitto
EtusivuAjassaAsuminenHallintoLakitietoTalousHoito ja kunnossapitoPeruskorjaus ja remontointiTalotekniikkaJäsensivut
Etusivu > Asuminen > Pihaopas > Kasvillisuus > Nurmikot

Nurmikot

Kevätkunnostus

Nurmikko vaatii hoitoa pysyäkseen vihreänä ja siistinä. Leikkaus, lannoitus, kalkitus ja kastelu pitävät nurmikon hyvässä kunnossa.

Keväthoidoista ensimmäinen on nurmikon haravointi. Haravoimalla poistetaan nurmikolta roskat ja puiden pudonneet lehdet. Samalla irtoaa osa sammaleesta, sekä edellisvuoden kuollut leikkuujäte.

Kevätsiivous käy kätevästi tavallisella lehtiharavalla, mutta myös erillistä sammaleenirrotusharavaa voi käyttää. Mikäli haravoitava alue on suuri, kannatta roskat haravoida pressun päälle ja vetää sen avulla esim. kompostiin. Haravoinnin vaihtoehtona voi käyttää lehtipuhallinta.

Kun haravointi on tehty, nähdään helpommin mitkä alueet ovat kärsineet talvituhoista, sään aiheuttamista vaurioista ja lumen aurauksen tuottamista tuhoista. Vaurioituneisiin alueisiin on parasta perustaa uusi nurmikko.

Silloin kun talvituhoista kärsineet alueet ovat kovin pieniä, voidaan ne korjata raapimalla maanpinta auki ja lisäämällä multaa pinnan tasoitukseen tarvittava määrä. Multa haravoidaan tasaiseksi ja päälle kylvetään nurmikon siemen, joka peitetään kevyesti haraamalla. Haraamisen jälkeen kannattaa paikattu nurmialue vielä tiivistää jyräämällä. Varsinaisen nurmijyrän sijasta voi pienet alueet tiivistää tamppaamalla ne lehtiharavan lappeella. Näin kannattaa tehdä, jos alueet ovat alle viiden neliön suuruisia.

Suuremmat talvituhoista kärsineet nurmialueet on ensimmäiseksi rikottava puutarhajyrsimellä. Vaurioituneen nurmen pintaosa jyrsitään auki ja tasoitetaan uudelleen. Samalla lisätään multaa, mikäli alue on ollut kuopalla. Jyrsimisen jälkeen paikattavaan alueeseen lisätään kalkkia ja puutarhan yleislannoitetta ravinnetasapainon parantamiseksi. Lannoitus- ja kalkitusohjeet kannattaa tarkistaa lannoitesäkin kyljestä. Tämän jälkeen alue tasoitetaan haravalla ja tiivistetään nurmijyrällä. Kun maan pinta on riittävän tasainen, kylvetään siemenet. Nurmikon kylvämisestä lisää tuonnempana.

Kalkitus ja lannoitus

Nurmikko tulisi kalkita ja lannoittaa mieluiten Viljavuuspalvelun ohjeiden mukaisesti maanäytteeseen perustuen. Tämä ei kuitenkaan ole aina mahdollista tai järkevää. Silloin voi noudattaa kokemuksen mukanaan tuomia "nyrkkisääntöjä."

Kalkituksen, lannoituksen ja kastelun suurin tarve on silloin kun nurmikko on parhaassa kasvussa. Jos nurmikon kasvualusta on hapan, voidaan se kalkita muutaman vuoden väliajoin. Rakeinen puutarhakalkki on sopivaa kalkitukseen, helpon levitettävyyteensä ja pölyämättömyytensä vuoksi. Kalkki levitetään mieluiten kosteaan maahan, heti kevätsiivouksen jälkeen. Kalkkia levitetään käytettävän tuotteen valmistajan ohjeen mukainen määrä, tasaisesti koko nurmialueelle.

Myös kevätlannoitus tehdään heti kevätsiivouksen jälkeen. Lannoitus saa nurmikon nopeaan kasvuun. Maassa keväällä viipyvä kosteus saa lannoiterakeet liukenemaan nopeasti, jolloin lannoite on heti kasvien käytössä. Kevätlannoitteina voidaan käyttää runsaasti typpeä sisältäviä, nopeasti vaikuttavia yleislannoitteita. Lannoitetta samoin kuin kalkkiakin käytetään valmistajan ohjeiden mukaan. Mikäli kevätlannoitus ei tee toivottua vaikutusta nurmikkoon, voidaan uusi lannoitus tehdä juhannuksen tietämillä, tällä kertaa käytetään kuitenkin hitaammin liukenevaa ja pitempään vaikuttavaa kestolannoitetta. Lannoitteet levitetään mahdollisimman tasaisesti. Käsin lannoitus on yleisin lannoitustapa. Ylilannoitusta ei saa tehdä. Se on vahingollista nurmikolle ja pahimmassa tapauksessa koko nurmialue voi palaa.

Leikkaus

Ensimmäinen leikkaus voidaan tehdä siinä vaiheessa kun paikattu nurmikko on kasvanut 6 - 7 cm:n pituiseksi. Normaalisti talvehtinut nurmikko voidaan leikata heti kun se on kasvanut 7 - 8 cm pituiseksi.

Parilla ensimmäisellä leikkuukerralla kannatta nurmikko jättää hieman normaalia pidemmäksi, jotta juuristo pääsisi kunnolla vahvistumaan.

Lannoite antaa nurmikolle keväällä varsinaisen kasvupotkun. Nurmialue tuntuu kasvavan silmissä säiden lämmettyä, mikä tietenkin aiheuttaa leikkaustarpeen. Aivan paraatiluokan nurmikot leikataankin tämän takia kesäkauden alussa kaksi, jopa kolme kertaa viikossa. Yleensä kuitenkin riittää yksi leikkuukerta viikossa. Sopiva leikkuukorkeus on useimmille nurmilajeille noin viisi senttimetriä. Leikkaus kannattaa tehdä joka kerta hieman eri kulmasta edelliseen kertaan nähden, näin ei nurmikkoon tule raitoja.

Nurmen leikkaamista jatketaan koko kasvukauden ajan. Sopiva leikkuukorkeus on 5 - 6 cm. Kuivalla säällä leikkuukertoja vähennetään nurmikon palamisen estämiseksi. Sateella nurmikkoa ei tulisi leikata ollenkaan, sillä märkä leikkuujäte alkaa maatua nurmikon pinnalla ja muodostaa ruskeita laikkuja. Nurmikon leikkaamisen voi lopettaa sitten kun nurmikossa ei ole enää silmin havaittavaa kasvua.

Viimeisellä leikkuukerralla ruoho jätetään 6 - 7 cm pituiseksi. Käytännön kokeet ovat osoittaneet tämän olevan paras talvehtimiskorkeus.

Kanttaus

Jotta nurmialueen reunat pysyisivät siistinä, kannattaa ne rajata ainakin kerran kesässä. Rajaus tehdään joko lapiolla, tai erikseen vuokratulla kanttauskoneella. Kanttausjäte on kerättävä pois.

Kastelu

Hoitonurmikoiden säännöllinen kastelun tarve määräytyy sen mukaan, mikä on hoidettavan kohteen yleinen hoitotaso ja käyttötarkoitus. Nurmialue, jolla liikutaan ja oleskellaan, joutuu kestämään kovempaa kulutusta kuin pelkästään silmien iloksi tarkoitettu koristenurmikko.

Haihtumisen vähentämiseksi nurmikko kannattaa kastella illalla tai yöllä. Vettä kannattaa antaa mieluummin reilusti kerralla, kuin usein ja vähän kerrallaan.

Työvälineitä nurmikon hoitoon

" Rautaharava, muoviharava ja lehtiharava
" Ruohonleikkuri, mallin ja merkin jokainen valitsee käytettävän alueen mukaan. Ajettavat leikkurit isoille tasaisille alueille, työnnettävät tai itsevetävät leikkurit ahtaisiin paikkoihin.
" Viikate ja/tai siimaleikkuri paikkoihin, joihin ruohonleikkurilla ei pääse.
" Sadetin
" Ilmastuslaite
" Nurmijyrä


Uuden nurmikon perustaminen

" Pohjamaan raivaus
" Kivet ja kannot poistetaan, mikäli ne jäävät liian lähelle maanpintaa.
" Tehdään tarvittavat täytöt, välillä tiivistäen mikäli täyttökerroksesta tulee paksu.
" Pohjamaan pinta muotoillaan tulevan nurmikon mukaisesti, noin 20 senttiä valmista pintaa alemmaksi.
" Maanpinta muotoillaan rakennuksista poispäin viettäväksi, siten ettei nurmialueelle jää vettä kerääviä painanteita.
" Mikäli pohjamaa on märkää tai tiivistä savea tai pihalla on vettä kerääviä notkelmia, on se salaojitettava.
" Multa levitetään joko koneellisesti tai käsin, riippuen perustettavan nurmialueen koosta.
" Työ kannatta tehdä mieluiten poutasäällä.
" Pintakerrokseksi levitetään noin 20 cm:n kerros kasvualustamultaa. Uuden mullan määrä riippuu siitä miten multavaa paikanpäällä jo oleva pohjamaa on.
" Multa tasoitetaan lapiolla ja haravalla.
" Pinta tiivistetään jyräämällä mieluiten tarkoitukseen varatulla nurmijyrällä. Pienet alueet voidaan tiivistää polkemalla.
" Mahdolliset painumat täytetään ja tasoitetaan. Silminnähtäviä kuoppia tai kumpuja ei kannata jättää, ne aiheuttavat myöhemmin ongelmia keräämällä vettä.
" Tiivistys suoritetaan uudelleen.

Pohjatöiden jälkeen kylvetään nurmikko. Paras kylvöaika on keväällä, kun maassa on jäljellä talven sulamisvesien tuomaa kosteutta. Kesäkuun viidennentoista ja elokuun viidennentoista välisenä aikana ei nurmikkoa kannata kylvää, ellei ole paikalla kastelemassa sitä, sillä kuivumisen vaara on liian suuri. Tämän ajankohdan jälkeen voi nurmikkoa kylvää ja perustaa aina marraskuulle saakka. Siemenet eivät myöhään syksyllä kylvettäessä välttämättä ehdi itää, mutta tekevät sen keväällä maan lämmettyä. Jäätyneeseen maahan ei saa kylvää.

Nurmikko kylvetään joko käsin tai erityisellä nurmikon kylvökoneella. Peruskylvömäärä on noin 2,5 kiloa/aari ( aari = 100 neliömetriä). Jos kylvötöitä ei ole tehnyt aiemmin, kannattaa alueeseen varattu siemenmäärä jakaa kahteen osaan ja suorittaa kylvö ristiin. Ensimmäistä kertaa nurmikkoa kylvettäessä voi muutoin suurikin siemenmäärä loppua kesken. Mikäli valmis lopputulos halutaan saada näyttämään mahdollisimman paljon samanlaiselta alkuperäisen nurmikon kanssa, on syytä käyttää kylvötyössä samaa tai mahdollisimman lähelle samaa nurmisiemenseosta kuin mitä alkuperäiseen nurmikkoon on käytetty.

Nurmikon siementä ei kannata eikä saa kylvää liikaa. Liian suuresta määrästä ei ole mitään hyötyä, päinvastoin nurmikosta saattaa kasvaa ylitiheä, mikä voi vaikeuttaa taimettumista. Kylvämisen jälkeen siemen peitetään kevyesti haraamalla. Siementä ei tarvitse peittää syvälle, 1-2 cm on riittävä syvyys. Aivan kaikkia siemeniä on turha yrittää peittää, vaan ne saavat jäädä näkyviin mullan pinnalle. Lopuksi siemen jyrätään kevyesti uudelleen, näin varmistetaan että siemenet sitoutuvat maahan ja saavat siitä tarvitsemansa itämiskosteuden.

Kylvön jälkeen maata voidaan kastella. Kastelu on kuitenkin suoritettava niin pienellä veden paineella, ettei vesi vie siemeniä mennessään. Jos kastelu on aloitettu, on sitä jatkettava niin usein, että maa pysyy kosteana noin viiden sentin syvyyteen asti koko itämisen ajan.

Kun nurmikko on itänyt, kastelua voidaan harventaa ja vettä käyttää kerralla runsaammin. Kastelu kannattaa suorittaa mieluiten ilta-aikaan, haihtuminen on silloin vähäisintä.

Siirtonurmikot

Siirtonurmikon asentaminen on nopein tapa saada aikaan kestävä ja näyttävä nurmikko. Siirtonurmikon juuristo on hyvin kehittynyttä ja sen vuoksi säästyy aikaa, koska nurmikkoa ei tarvitse idättää, on vain huolehdittava oikeista kasvuolosuhteista juurtumisen varmistamiseksi. Siirtonurmikko on heti kauniin vihreä ja tasalaatuinen verrattuna kylvönurmikkoon. Huonona puolena on heikko säilyvyys irrotettuna, nurmilevyt säilyvät korkeintaan kaksi vuorokautta kuormasta purkamisen jälkeen. Siirtonurmikko pohjustetaan samalla tavoin kuin kylvönurmikin.

Asennusta voidaan suorittaa koko kesän, kuitenkin vain 15.9. asti (etelärannikolla) maan kylmenemisen ja siitä johtuvan huonon juurtumisen johdosta. Asennusta aloitettaessa levitetään tasoitettuun kasvualustaan kevyesti puutarhan yleislannosta, kilon verran sadalle neliölle. Asennuksessa nurmilevyt laitetaan tiiviisti toisiaan vasten, siten että poikkisaumat eivät satu rinnakkain. Asennusmallina voi käyttää ns. parkettiladontaa. Mikäli alueella, johon siirtonurmikko asennetaan, kasvaa puita tai pensaita, jätetään niitä varten sopivan kokoiset aukot. Puiden ympärille jätetään kaitale, joka on noin neljäkymmentä senttimetriä rungosta ja pensaille alue, joka on noin 40 - 60 senttiä juurenniskasta. Ylijääneet palaset leikataan pois terävällä puukolla.

Asennuksen jälkeen siirtonurmikko jyrätään ja kastellaan huolellisesti. Ensimmäinen kastelu on tärkein, sillä poikkileikatut juuret pitää saattaa uudelleen toimintakuntoon. Sadan neliön siirtonurmikkoalueen kasteluun meneekin ensimmäisellä kerralla vähintään 20 minuuttia, jos vesi saa juosta letkusta vapaasti. Kastelulaitetta käytettäessä on ensimmäisen kastelukerran pituus vähintään neljä tuntia. Vettä on riittävästi silloin kun siirtonurmikon reunaa nostetaan ja myös nurmikon alla oleva multa on kastunut noin viiden senttimetrin syvyyteen saakka.

Siirtonurmikkoalue on arimmillaan heti asennuksen jälkeen ja asennusta seuraavalla viikolla. Vähintäänkin tämän ensimmäisen viikon ajan pitäisi huolehtia nurmialueen kastelusta ja siitä että nurmi saa rauhassa juurtua paikalleen. Joissain tapauksissa on havaittu hyväksi rakentaa väliaikainen aita nurmialueen ympärille.

Siirtonurmikko on juurtunut noin 2 - 3 viikon kuluttua, jolloin voidaan aloittaa leikkaus.