Kiinteistölehti koko hallitukselle

Taloyhtio.net
Sivukartta Keskustelu Kiinteistöliitto
EtusivuAjassaAsuminenHallintoLakitietoTalousHoito ja kunnossapitoPeruskorjaus ja remontointiTalotekniikkaJäsensivut
Etusivu > Asuminen > Pihaopas

Piha-alueiden hoito ja kunnostus kannattaa

Taloyhtiöissä kannattaa tehdä investointeja myös piha-alueiden kunnostukseen ja asuinviihetyisyyden parantamiseen. Pihainvestointi nostaa kaikkien huoneistojen arvoa ja parantaa asuintalon arvostusta. Piha-asioissa kannattaa käyttää ammattilaisia!

Pihaopas ja viherekspertit

Suomessa on julkaistu lukuisa joukko pihaa käsitteleviä teoksia, mutta yksi on joukosta puuttunut. Kerros- ja rivitalopihoille ei ollut olemassa opasta, joka huomioisi asunto-osakeyhtiöiden erityispiirteet piha-alueen hallinnan, kiinteistönhoidon ja tilankäytön osalta. Taloyhtiöiden pihat kaipaavat asiantuntevaa suunnittelua, osaavaa kunnossapitoa sekä pitkäjänteistä kehittämistä.

Pihaopas löytyy on kevennetyssä muodossa osa tätä Taloyhtio.net -portaalia. Pihaoppaan verkkoversio on maksuton ja tätä kautta voit liittyä mukaan viherekspertti-toimintaan.

Kiinteistön pihakäsikirja on tarkoitettu etenkin taloyhtiön hallituksen ja isännöitsijän toiminnan tueksi. Ulkoalueiden hoito on osa kiinteistönhoitotyötä, joten myös kiinteistönhoitajille kirjasta on suurta hyötyä. Teos soveltuu myös kaikille osakkaille ja asukkaille, joiden on oppaan avulla mahdollista saada vaivattomasti tietoa taloyhtiön piha-alueen toimivuuteen sekä hoitoon ja parantamiseen liittyvistä kysymyksistä. Näin osakkaiden mahdollisuudet pohtia ja tehdä parannusesityksiä piha-alueestaan taloyhtiölle parantuvat.

Perustiedon ja virikkeiden lisääminen taloyhtiön pihan laadun ja käytettävyyden parantamiseksi on ollut olennainen pyrkimys käsikirjaa laadittaessa. Piha on asukkaan kannalta olennainen osa kiinteistöä, joka voi lisätä asumisviihtyisyyttä ja asunnon arvoa. Pihaan kannattaa investoida!

Pihakäsikirjan avulla luodaan isännöitsijälle ja hallitukselle työkaluja taloyhtiön piha-alueen hoitoon ja kunnossapitoon. Teokseen on koottu pihasuunnitelmaan, hoitosuunnitelmaan ja perusparannukseen liittyviä toimintaohjeita hankkeen etenemisestä ja toteutuksesta. Konkreettinen tieto piha-alueen eri osista, kuten kasvillisuudesta on käsikirjan keskeinen sisältö. Käsikirjasta on tehty käytännöllinen työkalu taloyhtiöiden piha-alueista kiinnostuneille.