Taloyhtio.net
Sivukartta Keskustelu Kiinteistöliitto
EtusivuAjassaAsuminenHallintoLakitietoTalousHoito ja kunnossapitoPeruskorjaus ja remontointiTalotekniikkaJäsensivut
Etusivu > Asuminen > Asumisterveys > Tupakointi

smoking_netti250250.jpg

Tietoa tupakkalaista Valviran sivuilla

Ohjeet tupakointikieltojen hakemiseen

Vuoden 2017 alusta voimaantulleen tupakkalain säännöksen myötä taloyhtiöt ja muut asuntoyhteisöt voivat hakea kunnalta tupakointikiellon määräämistä huoneistoparvekkeille, huoneistojen käytössä oleville pihoille sekä sisälle huoneistoihin. Isännöintiliitto, Kiinteistöliitto, Kuntaliitto, Helsingin kaupunki ja Valvira ovat yhteistyössä laatineet ohjeet, jotka opastavat asuntoyhteisöjä tupakointikieltojen hakemisessa ja yhdenmukaistavat asian viranomaiskäsittelyä valtakunnan tasolla.

Ohje on jaettu kahteen osaan. Ensimmäinen osa on tarkoitettu asuntoyhteisöille ja se koskee tupakointikieltoihin liittyviä toimia taloyhtiöissä sekä muissa asuntoyhteisöissä. Toisessa, viranomaisille tarkoitetussa osassa käydään läpi tupakointikieltohakemuksen käsittely kunnassa sekä siihen liittyvät valvontatoimet.

Tupakkalain mukaan huoneiston haltijaa on kuultava ennen kiellon hakemista. Ohjeen liitteenä on taloyhtiöiden käyttöön tarkoitettu lomake huoneiston haltijan tupakkalain mukaisesta kuulemisesta sekä lomakkeen täyttöesimerkit. Näitä lomakkeita voidaan käyttää soveltuvin osin myös muissa asuntoyhteisöissä näiden hakiessa tupakkalain mukaisia tupakointikieltoja. Lisäksi liitteenä on kieltohakemuslomake. Mallilomakkeiden käyttäminen sujuvoittaa hakemuksen viranomaiskäsittelyä ja vähentää taloyhtiölle käsittelystä aiheutuvia kustannuksia.

Työkalut

Taustatietoa tupakointikieltojen hakemisesta
Anvisning till husbolag om rökförbud

Tupakointikieltoja koskeva ohje asuntoyhteisöille (osa A)

Ohje viranomaiselle tupakointikieltohakemuksen käsittelystä ja siihen liittyvästä valvonnasta (osa B)
Anvisning till myndigheten om behandlingen av ansökan om rökförbud och därtill hörande övervakning (del B)

Liitteet

Kuulemislomake täytettävässä muodossa

Kuulemislomake tulostettavassa muodossa

Kuulemislomakkeen täyttöesimerkki (huoneistoparvekkeet ja -pihat)

Kuulemislomakkeen täyttöesimerkki (asuintilan sisäosa)

Tupakointikieltohakemuslomake

Ansökan om rökförbud

Viranomaisen määräämä tupakointikielto viimeinen keino

Viranomaisen määräämään tupakointikieltoon kannattaa turvautua vasta silloin, jos tupakoinnin aiheuttamaa haittaa ei asuntoyhteisöissä muutoin saada ratkaistua. Keskustelu myös muista keinoista tupakoinnista aiheutuvien haittojen poistamiseksi kannattaa. Esimerkiksi tupakointipaikan osoittaminen taloyhtiön ulkoalueelta voi auttaa monessa tilanteessa.