Kiinteistölehti koko hallitukselle

Taloyhtio.net
Sivukartta Keskustelu Kiinteistöliitto
EtusivuAjassaAsuminenHallintoLakitietoTalousHoito ja kunnossapitoPeruskorjaus ja remontointiTalotekniikkaJäsensivut
Etusivu > Asuminen > Asumisterveys > Asumisterveysohje

Kiinteistöliiton jäsenneuvonta

Kiinteistöliiton jäsenneuvonnasta saavat jäsentaloyhtiöiden edustajat tietoa ja opastusta päätöksenteon tueksi

Sata ja yksi kysymystä taloyhtiöstä

Kirjaan on koottu yleisimmät kysymykset ja vastaukset taloyhtiöistä. Kirjan avulla lukija ymmärtää, mitkä taloyhtiön toimijoiden roolit ovat käytännössä ja miten taloyhtiön asiat hoidetaan. Lue lisää ja tilaa...

Sata ja yksi kysymysta taloyhtiosta_nettikansi.jpg

Autopaikat taloyhtiössä

Ei enää kiistoja autopaikoista! Opas kertoo, miten taloyhtiön autopaikat tulee lain mukaan jakaa, kenen kuuluu saada autopaikka ja mitä autopaikalla saa pitää. Lue lisää ja tilaa...

AutopaikatTaloyhtiossa_verkko_72dpi_380x539.jpg

Asumisterveysohje

Sosiaali- ja terveysministeriön uusin asumisterveysohje on ilmestynyt 2003. Se sisältää terveydellisin perustein annettuja ohjeita asuntojen ja muiden oleskeluun tarkoitettujen tilojen fysikaalisista, kemiallisista ja biologisista olosuhteista ja niiden mittaamisesta. Ohjeessa käsitellään mm. huoneilman lämpötilaa, kosteutta, ilmanvaihtoa, radonia sekä asuntojen ja muiden oleskelutilojen melutasoa. Asumisterveysohje korvaa sosiaali- ja terveysministeriön vuonna 1977 antaman Sisäilmaohjeen.

Asuntojen ja muiden oleskelutilojen terveydellisten olojen valvonta kuuluu kunnan terveydensuojeluviranomaisille. Kuntien terveystarkastajat voivat käyttää asumisterveysohjetta apuna erityisesti asuntojen tarkastuksissa, mutta ohjeita ja mittausmenettelyjä voidaan soveltuvin osin käyttää myös muiden oleskelutilojen, kuten hoitolaitosten ja oppilaitosten rakennusten terveydellisten olojen arviointiin.

Terveydensuojelulain mukaan terveyshaitalla tarkoitetaan esimerkiksi asuinympäristössä olevasta tekijästä aiheutuvaa sairautta tai terveyden häiriötä. Lain tarkoittamana terveyshaittana pidetään myös altistumista terveydelle haitalliselle aineelle tai olosuhteelle siten, että sairauden tai sen oireiden ilmeneminen on mahdollista. Tällainen tilanne voi syntyä esimerkiksi, jos ihminen asuu tai oleskelee rakennuksessa, jossa hän voi altistua mikrobikasvustosta peräisin oleville soluille tai niiden aineenvaihduntatuotteille.

Ohjeessa mainitut kemiallisten ja mikrobiologisten epäpuhtauksien määrää tai fysikaalisia oloja kuvaavat luvut eivät ole sitovia. Nykykäsityksen mukaan terveyshaittaa ei yleensä aiheudu, kun olosuhteet asunnossa tai muussa oleskelutilassa ovat nyt annettujen ohjeiden mukaiset.

Asumisterveysohje 2003 pdf-muodossa on saatavissa STM:n sivuilta osoitteesta:
www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=28707&name=DLFE-3518.pdf