Taloyhtio.net
Sivukartta Keskustelu Kiinteistöliitto
EtusivuAjassaAsuminenHallintoLakitietoTalousHoito ja kunnossapitoPeruskorjaus ja remontointiTalotekniikkaJäsensivut
Etusivu > Latauspisteet taloyhtiössä

Latauspisteet taloyhtiössä
Virallinen tiedote, julkaisupäivä 20.9.2017 18:31

Sähköajoneuvot lisääntyvät ja valmistautuminen latauspisteisiin tulee ajankohtaiseksi taloyhtiöiden hallinnossa. Vuodenvaihteessa Suomessa oli 3 285 ladattavaa ajoneuvoa. Porissa voisi arvioida niitä olevan n. 70. Kiinassa keskustellaan polttomoottoreiden kieltämisestä ja esim. Volvo on ilmoittanut siirtyvänsä v 2019 sähkömoottoreilla varustettuihin ajoneuvoihin. Suomen hallituksen tavoitteena on, että v 2030 käytössä olisi 250 000, mikä Porissa voisi merkitä n. 500 ladattavaa autoa.

Toistaiseksi latauspisteitä on taloyhtiöissä vielä vähän. Todennäköisesti autoja ladataan jatkossakin ensi sijassa kotona ja omakotitaloissa se on helppoa. Taloyhtiöissä tilanne on toinen. Asia ajankohtaistuu ja päätöksentekomenettely puhututtaa. Olennaista on, että lataaminen tulee järjestää siten, että se on turvallista ja varmistetaan, että sähköverkon kapasiteetti riittää. Lisäksi on oikeudenmukaista, että lataussähkö veloitetaan mitatun kulutuksen mukaan vain sähköajoneuvon lataajalta.

Maakaaren 2 luvun 25 §:n 1 momentin mukaan kiinteistön ostaja ei saa vedota virheeseen, ellei hän ilmoita virheestä ja siihen perustuvista vaatimuksistaan myyjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai kun hänen olisi pitänyt se havaita

Maakaaren 2 luvun 25 §:n 1 momentin mukaan kiinteistön ostaja ei saa vedota virheeseen, ellei hän ilmoita virheestä ja siihen perustuvista vaatimuksistaan myyjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai kun hänen olisi pitänyt se havaita

Maakaaren 2 luvun 25 §:n 1 momentin mukaan kiinteistön ostaja ei saa vedota virheeseen, ellei hän ilmoita virheestä ja siihen perustuvista vaatimuksistaan myyjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai kun hänen olisi pitänyt se havaita.

Asiasta parhaillaan käytävää keskustelua hämmentää se, että latauspisteiden hankkimiseen on useita eri vaihtoehtoja. Lisäksi tulee aina selvittää taloyhtiön sähköverkon kunto ja kapasiteetti sekä kohteet, mihin ja miten latauspiste voidaan asentaa taloudellisesti ja turvallisesti. Teholatausjärjestelmiin kannattaa suhtautua varauksella. Asiantuntijan käyttö on tarpeen. Riippumatta siitä, mikä vaihtoehdoista on kyseessä, päätöstä tehtäessä tulee muistaa osakkaiden yhdenvertaisuus.

Jos autopaikat ovat yhtiöjärjestyksen mukaisesti taloyhtiön hallinnassa, eikä sähköverkon kapasiteettia ja sähköliittymän kokoa tarvitse kasvattaa, päätös latauspisteiden hankkimisesta voidaan tehdä yhtiökokouksessa enemmistöpäätöksellä (yli puolet annetuista äänistä yhtiökokouksessa). Kustannukset jakautuvat kaikkien osakkaiden maksettavaksi vastikeperusteisesti. Yhtiö vuokraa hallinnassaan olevia autopaikkoja ja voi halutessaan määritellä korkeamman vuokran (investointi ja mitattu tai arvioitu sähkönkulutus) niille paikoille, joilla sähköajoneuvon lataaminen on mahdollista. Autolämmityspisteiden soveltuminen lataukseen on syytä selvittää ja aikakellot ovat ongelma.

Jos autopaikat ovat osakashallinnassa, hallitus voi antaa yksittäiselle osakkaalle luvan asennuttaa latauspisteen autopaikalleen. Tällöin osakas maksaa itse sekä latauspisteen asennuksen, että kunnossapidon. Yhdenvertaisen kohtelun periaatteesta ja kapasiteetin rajallisuudesta seuraa, että ennen luvan antamista yhtiön tulee selvittää myös muiden osakkaiden halukkuus latauspisteiden asennuttamiseen. Yhtiön tulee myös valvoa, että latauspisteen asennus tehdään asianmukaisesti. Osakas maksaa kohtuullisen valvontakustannuksen. Muutoksen pelisäännöistä suositellaan tehtäväksi sopimus.

Latauspisteiden hankintaan ja päätöksen tekoon liittyy monia vaihtoehtoja. Näistä saa lisätietoja mm.: www.motiva.fi/latauspisteopas

Pori, 11.9.2017

KIINTEISTÖLIITTO SATAKUNTA RY

Eino Taulu

toiminnanjohtaja
puh. 050 5115855
sähköposti: eino.taulu@kiinteistoliitto.fi

Takaisin


Kommentoi ja keskustele uutisesta

Ei yhtään kommenttia!

Lisää kommenttisi

Kirjoita alla olevaan lomakkeeseen oma kommenttisi tiedotteesta. Paina lopuksi "Kommentoi" -painiketta lisätäksesi kommenttisi.

Aloita kommentointi kirjautumalla