Taloyhtio.net
Sivukartta Keskustelu Kiinteistöliitto
EtusivuAjassaAsuminenHallintoLakitietoTalousHoito ja kunnossapitoPeruskorjaus ja remontointiTalotekniikkaJäsensivut
Etusivu > LeanWOOD-projekti selvitti puurakentamisen tilannetta Suomessa ja muualla Euroopassa

LeanWOOD-projekti selvitti puurakentamisen tilannetta Suomessa ja muualla Euroopassa
Muu tiedote, julkaisupäivä 30.5.2017

Tänä keväänä päättynyt eurooppalainen LeanWOOD-projekti (Innovative lean processes and cooperation models for planning, production and maintenance of urban timber buildings) selvitti puurakentamisen tilannetta Suomessa ja muualla Euroopassa. Selvisi, että Euroopassa on nyt nostetta puukerrostalojen rakentamiselle, ja puurakentamiselle on poliittista tukea koko maanosassa. Suomen projekti toteutui Tekes-hankkeena siten, että projektilla oli kansallinen johtoryhmä ja suomalaiset tutkimusosapuolet (VTT ja Aalto), jotka toimivat osana eurooppalaista projektikonsortiota. Useiden osallistujien voimin toteutetussa projektissa oli mukana myös Kiinteistöliiton kehityspäällikkö Jari Virta.

Puurakentamisella on hyvä maine ekologisena rakennusmateriaalina. Muihin rakennusmateriaaleihin verrattuna puun jalostukseen sekä valmistukseen kuluu vähemmän energiaa, ja esimerkiksi Saksassa puurakentaminen on kaikkein tehokkain tapa saavuttaa rakennukselle asetetut energiatehokkuusvaatimukset.

Hankkeen yhteistyökumppaneille kyselyn perusteella Suomen vahvuutena ovat olemassa olevat markkinat esivalmistetuille taloille, joista valtaosa on puurakenteisia. Kyselyssä puurakentamisen vahvuuksiksi koettiin vakiintuneet arvoketjut, laaja-alaisesti saatavilla olevat raaka-aineet, kokemus teollisesta tuotannosta, korkeatasoinen suunnittelu ja valmistus sekä toimivat markkinat. Myös viennin vahvuus, tunnetut brändit sekä vahva myyntiosaaminen nähtiin puurakentamisen vahvuutena niin Suomessa kuin Keski-Euroopassa.

kaupunkinäkymä_Helsinki_puutalo.jpg

Puurakentamisen heikkouksiksi ilmenivät puuttuvat yhteiset standardit ja toimintatavat. Myös osittainen kilpailun puute puurakentamisessa miellettiin kyselyssä heikkoudeksi. Heikkoudeksi luettiin myös laadun määritelmät ja käsitykset eri maissa.

Erääksi merkittäväksi heikkoudeksi mainittiin lukuisat sekä osin vaikeaselkoiset rakennusmääräykset, jotka muodostavat oman haasteensa puurakentamiselle. Heikkoutena pidettiin myös vähäistä kokemusta ja tietoa puurakentamisesta niin asiakkaiden kuin päättäjienkin osalta, mikä haittaa puurakentamisen yleistymistä ja kehittymistä. Suomessa on vain muutama suuri puusta rakennettu asuinrakennus, mikä osin johtuu toimijoiden vähäisestä määrästä. Kokemus aikaisemmista puurakentamiskohteista on vähäistä, ja kokemusta kertyy hitaasti niille harvoille toimijoille, jotka uskaltavat rakentaa puusta.

Puurakentamisen yleistyminen voi avata uudenlaisia mahdollisuuksia asunto-osakeyhtiöiden korjausrakentamiseen. Etenkin tiheämmin rakennetuilla kaupunkialueilla puurakentamisen ratkaisut mahdollistavat olemassa olevien alueiden tiivistämisen jo valmiiksi tiiviissä ympäristössä.

"Puuelementtien keveys ja rakentamisen nopeus tarjoavat varsin kilpailukykyisiä ratkaisuja kaupunkien keskusta-alueilla tapahtuvaan lisä- ja täydennysrakentamiseen", toteaa Kiinteistöliiton Jari Virta.

LeanWood-hankkeen loppuraportti ladattavissa ResearchGate-verkkopalvelusta.

Takaisin


Kommentoi ja keskustele uutisesta

Ei yhtään kommenttia!

Lisää kommenttisi

Kirjoita alla olevaan lomakkeeseen oma kommenttisi tiedotteesta. Paina lopuksi "Kommentoi" -painiketta lisätäksesi kommenttisi.

Aloita kommentointi kirjautumalla