Kiinteistölehti koko hallitukselle

Taloyhtio.net
Sivukartta Keskustelu Kiinteistöliitto
EtusivuAjassaAsuminenHallintoLakitietoTalousHoito ja kunnossapitoPeruskorjaus ja remontointiTalotekniikkaJäsensivut
Etusivu > Kolmas KIRA-digi -kokeiluhankehaku käynnistyy

Kolmas KIRA-digi -kokeiluhankehaku käynnistyy
Muu tiedote, julkaisupäivä 4.4.2017

KIRA-digi-hankkeen kolmas kokeiluhankehaku on avoinna 4.4.-4.5.2017. Haussa etsitään rakennetun ympäristön ja rakentamisen digitalisaatiota edistäviä nopeita, konkreettisia ja innovatiivisia kokeiluja, joilla vauhditetaan alan toimintatapojen muutosta ja luodaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

KIRA-digi-hankkeen kokeiluhaun kautta myönnetään tukea kiinteistö- ja rakentamisalan digitalisaatiota edistävään kokeelliseen kehittämiseen. Kokeiluilla edistetään kiinteistö- ja rakentamisalan toimintatapojen uudistamista, mahdollistetaan erilaisten standardien, mallien ja kehittämispolkujen testaaminen ja tuetaan uusien liiketoimintamahdollisuuksien syntymistä.

Kokeiluhankkeita tuetaan KIRA-digi-tukiohjelman puitteissa valtionavustuksena, joiden myöntäjänä toimii ympäristöministeriö. Kolmannella hakukierroksella kokeiluille on varauduttu myöntämään avustuksia yhteensä miljoona euroa. Vuosina 2016-2018 kokeiluja rahoitetaan yhteensä enintään 4,4 miljoonalla eurolla. Ensimmäisen haun tuloksena avustuksia jaettiin noin 150 000 euroa ja toisella kierroksella noin 520 000 euroa.

Rahallisen tuen lisäksi valittavat kokeiluhankkeet pääsevät osalta KIRA-digi-kokeiluhankkeiden yhteisöä, jolle järjestetään muun muassa kick-off-tilaisuus, tulosseminaari ja muuta viestinnällistä tukea sekä mahdollisuus hankekohtaiseen mentorointiin.

Kokeilulla tarkoitetaan digitaalisuutta hyödyntävän idean tai ratkaisun rajattua käytännön kokeilua, jossa opitaan, kannattaako sitä ryhtyä kehittämään tai ottaa käyttöön laajemmin. Kokeiluohjelman soveltamisala on rakennettu ympäristö ja rakentaminen, muun muassa suunnittelu, kaavoitus, lupaprosessit, rakentaminen, rakennusperintö, talotekniset järjestelmät, kiinteistönpito, kiinteistöliiketoiminta ja isännöinti, liitokset infraan ja energiatehokkuuteen sekä palvelutuottajat. Hankkeiden toteuttajien ei ole välttämätöntä tulla näiltä toimialoilta, mutta tulosten tulee kohdistua rakennetun ympäristön ja rakentamisen digitalisaatioon.

KIRA-digi on osa hallituksen julkisten palveluiden digitalisoimisen kärkihanketta. Tavoitteena on avata rakentamisen ja kaavoituksen julkinen tieto kaikkien helposti käytettäväksi, kehittää sujuvasti yhteen toimivia järjestelmiä ja yhtenäisiä toimintatapoja sekä kehittää lainsäädäntöä alan digitalisaatiota tukevaksi. KIRA-digissä kiinteistö- ja rakentamisalan yritykset, viranomaiset ja muut yhteisöt kehittävät yhdessä toimialan digitalisaatiota visionaan avoin ja yhteen toimiva rakennetun ympäristön tiedonhallinnan ekosysteemi.

Kolmas hakukierros on avoinna 4.5.2017 saakka. Hakuilmoitus, KIRA-digi -tukiohjelma sekä linkit hakulomakkeisiin löytyvät sivulta

KIRA-digi-hakuilmoitus

Lisätietoja:

  • Digipäällikkö Teemu Lehtinen, p. 040 456 6108, Lähetä sähköpostia
  • Projektipäällikkö Virve Hokkanen, p. 0295 250 087, Lähetä sähköpostia

KIRA-digi-hanke (2016-2018) on osa hallituksen julkisten palveluiden digitalisoimisen kärkihanketta ja tukee myös Sujuvoitetaan säädöksiä -kärkihanketta.

Hankkeen vastuuministeriö on ympäristöministeriö. Hankkeessa ovat mukana KIRA-foorumin neljätoista yhteisöä: Arkkitehtitoimistojen liitto ATL ry, Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto KVKL ry, Kiinteistötyönantajat ry, Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry, Rakennusteollisuus RT ry, Rakennustietosäätiö RTS, RAKLI ry, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA, Suomen Isännöintiliitto ry, Suomen Kiinteistöliitto ry, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry, Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry ja Talotekniikkateollisuus ry sekä ympäristöministeriö, valtiovarainministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, Turun kaupungin kiinteistöliikelaitos, Espoon kaupunki, Suomen Kuntaliitto, Suomen ympäristökeskus ja Museovirasto.

Takaisin


Kommentoi ja keskustele uutisesta

Ei yhtään kommenttia!

Lisää kommenttisi

Kirjoita alla olevaan lomakkeeseen oma kommenttisi tiedotteesta. Paina lopuksi "Kommentoi" -painiketta lisätäksesi kommenttisi.

Aloita kommentointi kirjautumalla