Kiinteistölehti koko hallitukselle

Taloyhtio.net
Sivukartta Keskustelu Kiinteistöliitto
EtusivuAjassaAsuminenHallintoLakitietoTalousHoito ja kunnossapitoPeruskorjaus ja remontointiTalotekniikkaJäsensivut
Etusivu > Taloyhtiö - kannusta osakkaat yhtiökokoukseen vaikuttamaan!

Taloyhtiö - kannusta osakkaat yhtiökokoukseen vaikuttamaan!
Lehdistötiedote, julkaisupäivä 8.2.2016

Kristel Pynnönen
Apulaispäälakimies Kristel Pynnönen
Noin kolmasosassa taloyhtiöistä on osakkaiden näkemyksen mukaan toistuvia ristiriitoja ja erimielisyyksiä osakkaiden kesken, kertoo oikeusministeriön taannoinen kysely. Ongelmat ovat usein seurausta puutteellisista tiedoista ja väärinkäsityksistä. Taloyhtiön hallituksen ja isännöitsijän avoin ja ennakoiva yhtiökokoukseen liittyvä viestintä kannustaa osakkaita osallistumaan yhtiökokoukseen sekä auttaa välttämään monia turhia epäilyjä ja erimielisyyksiä.

Oikeusministeriön, Kiinteistöliiton ja Isännöintiliiton julkaisema tuore Viestintäsuositus taloyhtiöille kiinnittää huomiota myös yhtiökokousviestintään. Viestintäsuositus kannustaa taloyhtiöiden hallituksia ja isännöitsijöitä toimimaan tavalla, jolla mahdollisimman suuri osuus osakkaista saadaan osallistumaan yhtiökokoukseen ja käyttämään heille kuuluvaa päätösvaltaa omassa taloyhtiössään.

- Hyvä yhtiökokousviestintä on avointa ja ennakoivaa. Kun mahdollisimman suuri osa osakkaista pääsee vaikuttamaan yhtiökokouksen valmistelussa ja osallistuu päätöksentekoon yhtiökokouksessa, luottamus lisääntyy ja ristiriidat vähenevät taloyhtiöissä, sanoo Kiinteistöliiton apulaispäälakimies Kristel Pynnönen.

Tärkeimmät päätökset tehdään yhtiökokouksessa

Ylintä päätösvaltaa taloyhtiöissä käyttävät osakkaat. Yhtiökokouksessa päätetään muun muassa taloyhtiön talousarviosta ja yhtiövastikkeesta, taloyhtiön hallituksesta sekä tilin- ja toiminnantarkastajista. Yhtiökokous myöntää tili- ja vastuuvapauden hallitukselle ja isännöitsijälle sekä vahvistaa tilinpäätöksen. Päätöksentekoon liittyen on osakkailla laaja kyselyoikeus ja he voivat esittää kysymyksiä tilinpäätöksestä, taloudellisesta tilanteesta ja muista kokouksessa käsiteltävistä asioista. Taloyhtiön hallituksella ja isännöitsijällä on velvollisuus vastata kysymyksiin.

Kristel Pynnönen korostaa osallistumisen merkitystä taloyhtiöiden arjen sujuvuuteen. Osakkaiden osallistuminen yhtiökokoukseen varmistaa, että he saavat käyttöönsä oikeat tiedot, mahdollisuuden esittää kysymyksiä ja vaikuttaa päätöksentekoon.

- Se, että osakkaiden näkemyksiä kuullaan mahdollisimman laajasti yhtiökokouksessa päätöksiä tehtäessä, on sekä yhtiön että osakkaan kannalta parempi vaihtoehto kuin tehtyjen päätösten moittiminen jälkikäteen, Kristel Pynnönen huomauttaa.

Viestintäsuosituksen keinot osakkaiden äänen kuulumisen varmistamiseksi yhtiökokouksissa ovat helposti toteutettavia. Esimerkiksi yhtiökokouksen ajankohta voidaan tiedottaa osakkaille hyvissä ajoin jo ennen virallisen kokouskutsun lähettämistä. Samalla osakkaille voidaan kertoa ajankohta, jolloin heidän tulee esittää haluamansa yhtiökokouksen päätösvaltaan kuuluva asia hallitukselle, jotta se saadaan kokoukseen käsiteltäväksi. Yhtiökokousasioista voidaan viestiä osakkaille ennakoiden ja heille voidaan varata mahdollisuus esittää jo ennen kokousta kysymyksiä hallitukselle ja isännöitsijälle yhtiökokoukseen liittyvistä asioista.

Lisätietoja

Kiinteistöliitto: apulaispäälakimies Kristel Pynnönen, puh. (09) 1667 6761 (vaihde)

Viestintäsuosituksen löydät täältä: www.kiinteistoliitto.fi/attachements/2015-11-18T09-19-4913206.pdf

Lisätietoja yhtiökokouksista:

http://www.taloyhtio.net/yhtiokokousopas/

Infograafi: Yhtiökokous lukuina

Vinkkejä yhtiökokousviestintään:

  1. Yhtiökokouksen aika osakkaille tiedoksi hyvissä ajoin ennen kokouskutsun lähettämistä
  2. Osakkaille jo ennen yhtiökokousta tietoa käsiteltävistä asioista
  3. Osakkaille mahdollisuus kysyä yhtiökokousasioista etukäteen hallitukselta tai isännöitsijältä
  4. Yhtiökokouskutsun mukaan valtakirjalomake
  5. Osakkaiden kysymyksiin vastaukset joko yhtiökokouksessa tai jälkikäteen kaikille osakkaille
  6. Yhtiökokouksen päätökset osakkaiden ja asukkaiden tietoon

Lähde: Viestintäsuositus taloyhtiöille: oikeusministeriö, Kiinteistöliitto, Isännöintiliitto

Takaisin


Kommentoi ja keskustele uutisesta

Ei yhtään kommenttia!

Lisää kommenttisi

Kirjoita alla olevaan lomakkeeseen oma kommenttisi tiedotteesta. Paina lopuksi "Kommentoi" -painiketta lisätäksesi kommenttisi.

Aloita kommentointi kirjautumalla